အညံ့ဖ်င္းဆုံး အေရးအသား

ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး..
မလတ္ဆတ္တဲ႔ အေရးအသားေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုိ ထပ္ျပီး မေႏွာက္ယွက္ေတာ့ပါဘူး.
ေဘာပင္နဲ႔ စာရြက္နဲ႔ ကဗ်ာေရးတဲ့ေခတ္ ကုန္ျပီဆုိလုိ႔..
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး.

ဒီအေရးအသားေတြက Avant-Garde တပ္ဦး အနုပညာကုိ မသိရွာဘူး...

ဒီအေရးအသားဟာ အနုပညာအတြက္လုိ႔ ရည္ရြယ္မထားတဲ႔ အတြက္
ဒီအေရးအသားဟာ ျပည္သူ႕အတြက္လုိ႔ ရည္ရြယ္ မထားတဲ႔ အတြက္
ဒီအေရးအသားဟာ ဒီအေရးအသားအတြက္လုိ႔ ရည္ရြယ္မထားတဲ႔ အတြက္
ဒီအေရးအသားဟာ ေရးခ်င္သလုိ ေရးထားေတာ့ အေရးအသားမ်ား ျဖစ္ေနတဲ႔ အတြက္
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး...

သမုိင္း အနုပညာဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈအရ..
ကဗ်ာေတာ္လွန္ေရးမွာ ဒီအေရးအသားဟာ မပါဝင္နုိင္တဲ႔ အတြက္
ဒီအေရးအသားဟာ အလုံးစုံ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ မျဖစ္ေသးတဲ႔အတြက္
(ဘာသာစကားကုိ ၾကားခံအျဖစ္ အသုံးျပဳ ေနေသးတဲ႔ အတြက္)
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး..

ဒီအေရးအသားဟာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာေဗဒေပါင္းစုံကုိ အမွီမလုိက္နုိင္တဲ႔ အတြက္..
ဒီအေရးအသားဟာ တခါတခါ ကြန္ဆာေဗးတစ္ဆန ္ေနခ်င္ေသးတဲ႔ အတြက္
ဒီအေရးအသားဟာ ေခတ္ျပဳိင္အနုပညာကုိ တခုမွ မဖမ္းဆုပ္နုိင္တဲ႔အတြက္
(ပါေဖာင့္မင့္၊ အင္စေတာ္ေလးရွင္း၊ ပုိ႔စ္ပုိယဲ့ထရီ၊ အယ္လ္ပီ၊ ပုိ႔စ္အယ္လ္ပီ၊ ဆလမ္ အစရွိသျဖင့္....)
တခုမွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စစ္ေဆး ထုတ္ေဖာ္ မျပနူိင္တဲ႔ အေရးအသား ျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္.
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး....
မလတ္ဆတ္တဲ႔ အေရးအသားေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုိ ထပ္ျပီး. မေႏွာက္ယွက္ေတာ့ပါဘူး...

ဘာမွ မေရးျခင္းသည္လည္း. ကဗ်ာလုိ႔ တစုံ တေယာက္က ေျပာခဲ႔တဲ႔ အတြက္..
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာေတြ မေရးေတာ့ပါဘူး..


Popular posts from this blog

အိပ္ေဆး ေသာက္၍ အိပ္မေပ်ာ္နုိင္ေသာ ေရာင္စံုညမ်ား

ဝတၳဳတုိ မတိုရသည့္ အေၾကာင္း (ျမင့္သန္း)

ပုိမုိညံ႔ဖ်င္းေသာ စိတ္ကူးထည္တုိ႔ျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနႏုိင္ရန္ အားထုတ္မႈ (ျမင့္သန္း)