December 30, 2009

ခရစ္သကၠရာဇ္ 2010၊ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား


သကၠရာဇ္ 2010 ၊ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား

ပုံမွန္ အရွိန္တခုျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေနဆဲ ဘဝမီးရထား တစင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ဘတ္ တခုလုံးကုိ တင္ေဆာင္ခဲ႔ေလသည္။ ခဏတျဖဳတ္ ရပ္နားေစရန္ ဆုေတာင္မိေသာ္လည္း လုံးလုံး ဆင္းေနခဲ႔ဖုိ႔ ထိေတာ့ မရည္ရြယ္ခဲ႔ရုိး အမွန္ပါ။ အရာအားလုံး ဘဝမ်ားစြာ တင္ေဆာင္ကာ ေျပးလႊားေနခဲ႔ေသာ အခ်ိန္ ကာလ ယႏၱရား တခုကုိ မီးရထား တစင္းႏွင့္ ဥပမာ ျပဳရသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီ ျဖစ္ေသာ သာဓက တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ လုံေလာက္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ဥပမာ တခုလည္း ျဖစ္ပါသည္.။

အသက္ တႏွစ္ ပုိၾကီး သြားျခင္းႏွင့္ အတူ ခရစ္သကၠရာဇ္ 2009 မွ 2010 သုိ႔ အကူးအေျပာင္း ႏွစ္ကူး ကာလ အခါသမယမွာ Happy New Year ဟု ရင္ခုန္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကဳိဆုိ ေနမည္ ျဖစ္ေသာ အေပါင္း အသင္း မိတ္ေဆြမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ မသိလုိက္ မသိဘာသာ ေနလုိက္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ ေဒး ရွိပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးကုိ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကသူ အမ်ားအျပားအား က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကပါေစေၾကာင္း ဤေနရာမွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ႏွစ္ကူး အခ်ိန္သည္ နာက်င္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းည ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေတာင္ေတာင္ အီအီ အေတြးမ်ားျဖင့္ ဟုိေရာက္ဒီေရာက္ စဥး္စားမိေစကာ အေတြးမ်ားေစေသာ ညမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ

ဤအေၾကာင္းသည္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာမက အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ အက္ေၾကာင္းထပ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူအၾကား ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားျပီး ေရပန္းစားေနေသာ အေၾကာင္းအရာ တခု ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ဟု ဆုိရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား ေျပာင္းလဲ သြားရန္ မရွိဘဲ အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီခ်ိန္း တခုအျဖစ္ တပါတီစနစ္(စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အျဖစ္)မွ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အသြင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ ဆုိသည္ကုိလည္း အားလုံး သိျပီး ျဖစ္သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲမွ နုိင္ငံေရး သမား(အီလစ္)ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ေနမိသည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အျခား လက္က်န္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခ်ဳိ႕ (ျပည္သူ လူထု ကုိယ္စားျပဳေသာ) အဖြဲ႔အစည္းတခု ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ ပုိ၍ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္ ယခု အခ်ိန္ထိ လက္မခံ မၾကဳိဆုိေသာ သူ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္။ ေျပာလုိသည္မွာ 2008 ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမွာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေရးဆြဲျပီး ျပည္သူ႕ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ မည္ကဲ႔သို႔ ျပဳလုပ္သြားသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

2010 ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေတာ္ သစ္တရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာျပည္သား အားလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ကုိ ပုိေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ အေျခခံ ပညာေရးကုိ ပုိမုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ သုိ႕မွသာ နုိင္ငံသားတုိင္း ကုိယ္စီ အသိျဖင့္ မိမိတုိ႔ ဘာကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ကုိ တတ္သိလာမည္။ ေနာက္ အေျခခံ ျမဳိ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္ဖ်က္ေပးရမည္။ ေျပာရမည္ ဆုိလွ်င္ ဆုိးဆုိးရြားရြား အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား အတြင္းသာ တိတိက်က် ရွိေနသည္။

ေက်းလက္ေန လူတန္းစား
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ အခံရဆုံး ျပည္သူမ်ားမွာ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားသာ ျဖစ္သည္။ သမားရုိးက် အေျခခံ ပညာေရးကုိ ပင္ ေကာင္းေကာင္း မသင္နုိင္ပဲ လူေမႊး လူေရာင္ မေျပာင္နုိင္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိသာ ေဇာက္ခ် လုပ္ကုိင္ေနရျပီး ဆင္းဆင္းရဲရဲ အသက္ေမြးရသည္.။ သူတုိ႔သည္ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲထက္ ေန႕ဖုိ႔ ညစာ ထမင္းကုိ နပ္မွန္မွန္ စားရနုိင္ရန္ပင္ ေတြးသည္။ နုိင္ငံေရး ဆုိသည္ကုိ အယုံအၾကည္ သိပ္ မရွိ။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဆးပစၥည္းမ်ား(ဥပမာ- ေျမၾသဇာ၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ အားေဆး) အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္လာေသာ္လည္း မုိးေခါင္ေရရွားက ရွိေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မတိုးတက္ခဲ႔ပါ။ အစုိးရမွ ဆည္ေျမာင္းမ်ား မ်ားမ်ားစားစား ေဖာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း အသုံးမဝင္သည္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး ကုမၸဏီမ်ားက ေတာင္သူလယ္သမား ေက်းလက္ေန လူမ်ားကုိ အေၾကြး(ရာသီသိမ္းခ်ိန္ ေပးရန္)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ္လည္း အျမတ္အစြန္း ပုိပုိသာသာ ေပးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေငြထုတ္ပုိက္၍ ျပန္သြားၾကခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္မွ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားမွာ ဒုံရင္း အတုိင္းသာ က်န္ရစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေတာ္ သစ္တရပ္ တည္ေဆာက္သည္ဆုိရာမွာ ျမဳိ႕ျပမွ ပညာတတ္လူလတ္တန္းစားမ်ား အတြက္ခ်ည္း မဟုတ္ပါ။ တနုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စီ အသိရွိရွိျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ ရရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အသိရွိရန္ အတြက္ မည္ကဲ႔သုိ႔ အေျခခံ ပညာေရးကုိ ေျပာင္းလဲ မည္နည္း။ ေက်းလက္ေန လူတန္းစားမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ရရွိရန္ မည္ကဲ႔သုိ႔ လုပ္ယူနုိင္မည္နည္။

ဥပမာ ျပရလွ်င္ ေက်းလက္မွ လူငယ္တေယာက္ အစုိးရ တကၠသုိလ္ ပညာေရးမွ ဘြဲ႔လက္မွတ္ တခု ရရွိမည္။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မယ္မယ္ရရ မရွိ။ ေျပာပေလာက္ေအာင္လည္း မတတ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ေက်းလက္မွာ လူငယ္မ်ားက အစုိးရ ပညာေရးကုိ မယုံၾကည္ၾကေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ပညာေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း တခု ရရွိေရးႏွင့္ အျခား ေမွ်ာ္လင့္စရာ ဘာမွ ရွိမေနပါ။ ထုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး မေခ်ာင္လည္သည့္ ၾကားထဲမွ တကၠသုိလ္ တက္ရန္ ဆုိသည္မွာ အာမခံခ်က္ မရွိသေရြ႕ မည္သူမွ် မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ပါ။ ျပီးလွ်င္ ေတာရြာမွ မိဘမ်ားကလည္း ေငြကုန္ ေၾကးက် ခံ၍ အာမခံခ်က္ မရွိေသာ ပညာေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးဖုိ႔ မတတ္နုိင္ပါ။ သူတုိ႔၏ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းက တေယာက္စာ လုပ္အား တုိးေစပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားမွာ ထုိ အဆုိးသံသရာမွ မရုန္းထြက္နုိင္ဘဲ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အသိမ်ားႏွင့္ ပုိပုိ ေဝးလာခဲ႔ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခဲ႔ လွ်င္ေတာင္မွ မ်က္စိမွတ္ ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္စရာကုိပင္ သူတုိ႔ မသိနုိင္ၾကေတာ့ပါ။

ေနာက္ထပ္ အစဥ္အလာ သမားရုိးက် အေျခခံ ပညာေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းထဲမွ ပညာေရး အသိကုိယ္တုိင္က လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၏ အာေဘာ္အတုိင္း ျဖစ္ျပီး ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားကုိ မ်က္စိ ပိတ္ေစျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေသာ ပညာေရးကုိ ပုိမုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီး လြတ္လပ္ေသာ သင္ၾကားေရး စနစ္ကုိ မည္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲ ေပးမည္ကုိ စဥ္းစား ေမွ်ာ္လင့္ ရန္ ရွိပါသည္။

စာေပသည္ ျပည္သူ႕ အတြက္

ဤေနရာတြင္ ဤကဲ႔သုိ႔ ေျပာရျခင္းမွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ခရစ္သကၠရာဇ္ 2010 မုိ႔ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လုိ အျခားဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး နုိင္ငံ တခုအတြက္ ဘာအတြက္မွ မဟုတ္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လုိ႔ ရနုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံ အတြက္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ စာေပသည္ ျပည္သူ႕အတြက္သာ ျဖစ္ရပါမည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စာေပပညာရွင္ အမ်ားအျပား ေရးသားေနေသာ စာေပသည္ နုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ၊ အသိပညာတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္ေပးနုိင္ရမည္။ ေနာက္ စာေပသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း လြယ္ကူစြာ စိမ့္ဝင္ပ်႕ံႏွံ႔နုိင္ေသာ သေဘာရွိသည့္အတြက္ လူထုအၾကား ထပ္တူျပဳၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အႏုပညာအတြင္း မည့္သည့္ နုိင္ငံေရး အေငြ႕အသက္မွ် မပါဝင္ေစလုိေသာ ဆရာ့ဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာကြဲလြဲပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ စာေပအရည္အေသြး နိမ့္က်သြားသည္ ဆုိျပီး ဝမး္နည္း ပက္လက္ ျဖစ္ေနေသာ သူမ်ားအား သိပ္ျပီး ဂရုမစုိက္ေတာ့ပါ။ း)

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား
လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအတြင္း ဆုိးရြားလွေသာ အေၾကာင္းခ်က္ တခု ျဖစ္သည္။ပုိဆုိးသည္မွာ ထုိလူတန္းစားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားဟု မွတ္ယူေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အတြင္းပုိင္း အထိ လွဳိက္စားေနျပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥအတြက္ ျပည္သူ လူထုမွာ ရင္စီး၍ ခံေနရေသာ္လည္း သူတုိ႔ အတြက္ ေရးၾကီး ခြင္က်ယ္ သေဘာ မမွတ္ယူ။ သာမန္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ဟုသာ သေဘာထားၾကသည္။ ဥပမာ- အခြန္ေရွာင္လုိသူ အခြန္ထမ္း တဦး အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီး႒ာနမွာ အနည္းငယ္ လာဘ္ထုိး လုိက္ျခင္းျဖင့္ ၄ ပုံ ၃ ပုံမွ် သက္သာ သြားေစပါသည္။ ထုိ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေက်နပ္ ေသာ္လည္း မည္သူ႕ကုိ ေျပာရမည္ မသိပါ။ အကယ္၍ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးေနာက္ ျပည္သူ လူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ (အျပဳသေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ) ေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းခ်က္ တစုံတရာ ရရွိလာနုိင္ပါသည္.။

(စာၾကြင္း။ ။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ သကၠရာဇ္ 2010 ႏွင့္ 2010 တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္ခံၾကဳိဆုိေသာ အားျဖင့္ ေရးပါသည္။ ပညာတတ္ တေယာက္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ အေရးအသားမ်ား ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သည္းခံ ဖတ္ေပးသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္.။ အခါအခြင့္ သင့္လွ်င္လည္း အက်ယ္ ေရးပါဦးမည္.။)

ေတဇာေအာင္(Dec 31,2009)

December 25, 2009

ျမွားမ်ား


ဘီစီ 1307 ခုႏွစ္ေလာက္ဆီက ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံရဲ့ နယ္တခ်ဳိ႔ကုိ ၾသစၾတီးယားေတြက ကာလ တခုစာ သိမ္းပုိက္ထားဖူးတယ္.။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ၾသစၾတီးယန္း လူမ်ဳိး ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ဂတ္စလာဟာ သူတုိ႔ လူမ်ဳိးရဲ့ ၾသဇာ အာဏာ ဘယ္ေလာက္ သက္
ေရာက္မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာထင္ရွားေစခ်င္တဲ႔ အတြက္ အားလ္ေဒါ့ ျမဳိ႕ရဲ့ ေစ်းထိပ္မွာ တုိင္ျမင့္ျမင့္ တတုိင္ကုိ စုိက္ထူေစျပီး
သူတုိ႔ စစ္တပ္ရဲ့ အမွတ္အသား တခု ဦးထုပ္ တလုံးကုိ တုိင္ထိပ္မွာ ခ်ိတ္ထားတယ္..။ ျပီးေတာ့ အဲဒီ တုိင္ေရွ႕က ျဖတ္
သန္းသြားသူ ျမဳိ႕သူ ျမဳိ႕သားေတြကုိ ဒူးေထာက္အေလးျပဳ ဦးညႊတ္ ခုိင္းတယ္.။

အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဝီလ်ံတဲလ္ဆုိတဲ႔ ေလးသည္ေတာ္ တဦးဟာ သူ႔သားငယ္ေလးနဲ႔ အတူတူ ျဖတ္သြားတဲ႔ အခုိက္ အဲဒီတုိင္ကုိ
အေလးမျပဳဘူး.။ အဲလုိ အေလးျပဳတဲ႔ လူတုိင္းဟာ ကၽြန္ အျဖစ္ကုိ လက္ခံ ေက်နပ္ပါတယ္ဆုိတဲ႔ အျပဳ အမူမုိ႔ ဝီလ်ံတဲလ္က
မေက်နပ္တဲ႔ အတြက္ ဒူးမေထာက္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္.။

အဲဒါကုိ တုိင္းသပါးသား ျမဳိ႔ဝန္ရဲ့ လက္ပါးေစေတြေတြ႕ျပီး တဲလ္ကုိ သူတုိ႔ ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ဆီ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ပုိ႔လုိက္ၾက
တယ္.။ တဲလ္ကလည္း. “ကၽြန္ေတာ္ ဒီတုိင္ကုိ မျမင္ပါဘူး.။ ခုလုိ အမိန္႕ထုတ္ထားမွန္းလည္း မသိပါဘူး” ဆုိျပီး ျငင္းခ်က္
ထုတ္တယ္.။ သူ႔႔ကို ေသခ်ာ သိတဲ႔ ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ဟာ သူ႕ပညာကုိ စမ္းခ်င္တဲ႔ အတြက္ “ကုိက္တရာ အကြာမွာ မင္းရဲ့ သား
ေလးကုိ ရပ္ေစျပီး ဒီကေလး ေခါင္းေပၚမွာတင္ထားတဲ႔ သစ္ေတာ္သီးကုိ မွန္ေအာင္ ပစ္နုိင္ရင္ ဒီအျပစ္က လြတ္မယ္”
လုိ႔ အမိန္႕ခ်မွတ္လုိက္တယ္…။ တဲလ္ဟာ သူ႔သားဆိုေတာ့ မလုပ္ဖုိ႔ ျငင္းပါတယ္.။ “ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သတ္ခ်င္ရင္ သတ္
လုိက္ပါ. ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္နုိင္ဘူး” ဆိူျပီး အထပ္ထပ္ ျငင္းေပမယ့္ ျမဳိ႕ဝန္က ဒီ အတုိင္း လုပ္ေစပဲ အမိန္႕ခ်တယ္.။တဲလ္ရဲ့
သားကလည္း သူ႕အေဖ အေၾကာင္းကုိ သိသူမုိ႔. “အေဖလုပ္စမ္းပါ ပစ္ပါ ” ခ်ည္းပဲ ေျပာေနတယ္။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ
တဲလ္လည္း သေဘာတူလုိက္တယ္.။

တဲလ္ဟာ ျမွားအိမ္ထဲက ျမွားတေခ်ာင္းကုိ ေသခ်ာစစ္ျပိး ခါးၾကားကုိ ထုိးလုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ျမွားတစင္း
ကုိ ထုတ္ျပီး ပစ္မွတ္ဆီကုိ ပစ္ခြင္းလုိက္ေတာ့တယ္.။ ျမွားဟာ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာကုိ သယ္ေဆာင္လို႔ သစ္ေတာ္သီးကုိ
ထြင္းေဖာက္လုိ႔ သြားခဲ႔တယ္. လုိ႔ ဖတ္ရဖူူးပါတယ္.။ သစ္ေတာ္သီးကုိပဲ တိတိက်က် မွန္သြားခဲ႔ပါသတဲ႔.။ အဲဒီေတာ့ ျမဳိ႕ဝန္
က မခ်ိျပဳံး ျပဳံးျပီး “ မင္း လက္သိပ္တည့္တဲ႔ ေကာင္ပဲ.။ ဒါေပမယ့္ မင္း ခါးၾကားထဲ ထုိးထည့္ထားတဲ႔ လက္က်န္ ျမွားတစင္း
က ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ” ဆုိျပီး ေမးသတဲ႔.။ တဲလ္ကလည္း “တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ သားကုိ ျမွားထိိ သြားခဲ႔ရင္ ခင္ဗ်ားအတြက္
ဒီျမွားကုိ ပစ္ဖုိ႔ပါ” လုိ႔ ျပန္ျပီး ေျပာလုိက္တယ္တဲ႔…ခင္ဗ်ာ..။

ကဲ…ေလးသည္ေတာ္ ဝီလ်ံတဲလ္ရဲ့ ျမွားခ်က္ေတြ၊ ေလးညွဳိ႕ကုိ ငင္ျပီး ပစ္လုိက္တဲ႔ အဲဒီ ျမွားတစင္းရဲ့ အကြာအေဝး ထိခ်က္
အခ်ိန္အဆ၊ ေမတၱာ၊ ေဒါသ၊ တိက် ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အတၱမ်ား.။..။

မဟာဇနကၠအေလာင္း ေတာထြက္ခန္းမွာ သီဝလိေဒဝီက အလုပ္အေကၽြးျပဳပါရေစ ဆုိျပီး အေလာင္းေတာ္ ေနာက္က တေကာက္ေကာက္
လုိက္ေနလုိ႕ တရားရွာမရ ျဖစ္ေနခုိက္ ေလးသမား တဦးရဲ့ အိမ္ေရွ႕မွာ ဆြမ္းခံ ရပ္ေတာ္မူတယ္..။ အဲဒီမွာ ေလးသမားဟာ ျမွားတံကုိ
မ်က္စိ တဘက္မွိတ္ျပီး ေျဖာင့္ေနတုန္းနဲ႔ ၾကဳံတယ္..။ ဘုရားေလာင္း ရဟန္းဟာ သီဝလိ ေဒဝီကုိလည္း အသိတရား ရပါေစ ရည္ရြယ္ျပီး
စကားစေတာ္ မူတယ္.။ “အသင္ ေလးသမား၊ ဆီးမီးကုိ ႏွစ္တုိင္ ျပဳိင္၍ ထြန္းသကဲ႔သုိ႔ ျမွားတံကုိ ေျဖာင့္ရာမွာလည္း.မ်က္စိ ႏွစ္ဘက္နဲ႔ ၾကည့္ျပီး
ေျဖာင့္လွ်င္ သာ၍ မေကာင္းေပဘူးလား ” ဆုိျပီး ေမးခဲ႔တယ္..။ ေလးသမားကလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ “ ေလာကမွာ အရာမတူေသာ ကိစၥမ်ားစြာ၌
တဘက္တည္း သာလွ်င္ ပုိ၍ ေကာင္းေပတယ္..။ ယခုလုိ ျမွားတံကုိ ေျဖာင့္ရာမွာ တဘက္တည္း ၾကည့္မွ သာလွ်င္ ျမွားတံ၏ အဝမ္း အမုိ႕၊
အေကာက္ အလိမ္ ကုိ ပုိျပီး ျမင္ေတြ႕နုိင္လိမ့္မယ္”လုိ႔ ဆုိခဲ႔လုိ႔ သီဝလိ ေဒဝီလည္း အျမင္မွန္ရျပီး သူ႕တုိင္းျပည္ကုိ ျပန္သြားခဲ႔တယ္.။ အေလာင္းေတာ္
လည္း. တကုိယ္စာ လမ္းက်ဥ္းျဖင့္သာ ေတာသုိ႔ ဝင္ခဲ႔တယ္..။ ဒါဟာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဦးၾသဘာသရဲ့ မဟာ ဇနကၠ ျပဇာတ္ထဲကပါ..။

ရာမဟာ ေလးညွဳိ႕ကုိ ငင္ျပီး ခုႏွစ္ျပည္ခြင္ကုိ တုန္ဟည္းေစခဲ႔တယ္.။ ဝီလ်ံတဲလ္ရဲ့ ျမွားခ်က္ဟာ ႏွလုံးသည္းပြတ္အတြက္
သူ ေစစားရာကုိ ယဥ္ပါးစြာ ထြင္းေဖာက္ လုိက္နုိင္ခဲ႔တယ္.။ ေလးသမားရဲ့ ျမွားေျဖာင့္ျခင္း ဒႆနနဲ႔ ဘုရားအေလာင္း မဟာဇနကၠ ေအးေအးသက္သာ
တရားရွာနုိင္ခဲ႔တယ္…။အဆုိေတာ္ၾကီး တြံေတးသိန္းတန္ရဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္လည္း ရွိခဲ႔ဖူးပါတယ္.။

“အခ်စ္ၾကီးရင္ မင္းေလး ေတြ႕လိမ့္မည္ ၊ ဒီလမ္း ဒီခရီး ျမွားတေျပး သာသာ ရွိလိမ့္မည္ ”ဆုိတာ….။ ဒီျမွား တေျပးဟာ
ဘယ္ေလာက္မ်ား ေဝးပါလိမ့္။ ဘယ္အထိ ေျပးပါလိမ့္။ ဘဝခရီးဆိုတာ ျမွား တေျပးသာသာပါပဲ.လား..။ ကံၾကမၼာရဲ့ ျမွား
တေျပးသာ ျဖစ္ခဲ႔ရင္ေကာ…။ ဒီေနရာမွာ ဆရာခင္ဝမ္းရဲ့ “ျမွားဘုရင္” ကုိ ခ်န္ထားခဲ႔လုိက္တယ္…။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြ အားလုံး ရင္ဆုိင္ျခင္းကုိ ရရွိေနၾကတယ္.။ ျပီးေတာ့ ေသြးသားဆုိတဲ႔ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္
သစ္ေတာ္သီးေတြ ပစ္ ပစ္ခ်ေနၾကရတယ္.။ ကံၾကမၼာရဲ့ ျမွားေတြ ပစ္ျပီး မရပ္မနား ျမွားလမ္းဆုံကုိ ေျပးေနၾကရတယ္.။
ဟုတ္ကဲ႔…ကုိယ့္ရဲံ့ ျမွားခ်က္ေတြေၾကာင့္ သူတပါး ဒုကၡမေရာက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိလုိက္ရင္ ဖတ္မိတဲ႔ စာအုပ္တအုပ္ထဲ
မွာ ခုလုိ ျမွားက ပါေနပါေသးတယ္…။

“သူတပါးကုိ တာဝန္ေပးရင္ Follow The Dart(ျမွားေနာက္လုိက္) ဆုိတဲ႔ ၾသဝါဒ ကုိ သတိရပါ” တဲ႔..။ျမွားက အရင္သြားတယ္.။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျမွားေနာက္လုိက္မ်ား၊ ျပီးေတာ့ နိစၥဓူဝ ျမွားမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္…..။

ေတဇာေအာင္(Dec 26,2009)

December 21, 2009

တပတ္ႏြမ္း


တပတ္ႏြမ္း

မခင္ေလးေရ…
တတ္နုိင္ရင္ ဒီအရက္ကုိ ဆက္မေသာက္ခ်င္ဘူးကြဲ႕..
အရသာ ရွိသေလာက္ လူကုိ ဖ်က္ဆီးတယ္.
ဒီကိစၥကုိ က်သေလာက္ ရွင္းေပးပါ..
မင္းရင္ခြင္မွာ ေသတဲ႔ အထိ ေမွးစက္ခ်င္လုိ႔..

ဘာဘာညာညာ မသိဘဲ တုိးဝင္ခဲ႔တဲ႔ မင္းရဲ့ အသုိင္းအဝို္င္းဟာ
စပ္ဖ်င္းဖ်င္းနဲ႔ အရုိင္းအစုိင္း ဆန္လြန္းရဲ့ …
သူ႕ကုိယ္သူ ေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ႔ အဲဒီ မသာေကာင္ဟာ
ေသေကာင္ေပါင္းလဲ နဲ႔ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံ နာက်ည္းတတ္ျပန္ေရာ..
ေဆာင္းညေတြမုိ ႔ ထင္ပါရဲ့..။

စားေနက် ဟင္းကုိ မစားခ်င္..
စီးေနက် ဖိနပ္ကုိ ဖိနပ္ကုိ မစီးခ်င္..
ျမင္ေနက် မ်က္ႏွာကုိ မျမင္ခ်င္ေပမယ့္..
ေသာက္ေနက် မဟုတ္တဲ႔ အရက္ကုိေတာ့ တစ္ဘဝလုံးစာ ေသာက္ ပစ္ခ်င္ရဲ့….
ငါညာခဲ႔တယ္ ဆုိရင္ေတာင္
မျဖစ္မေနနဲ႔ မင္းကုိ ခ်စ္ခဲ႔တယ္…မခင္ေလးေရ….။

အလဲလဲ အျပဳိျပဳိနဲ႔ ေဟာဒီ လမ္းမၾကီးဟာ
ငါ့ကုိ ဘယ္ေလာက္မ်ား အရြဲ႕တုိက္ ေနဦးမွာလဲ..
ငါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အရပ္ကုိ သူသြားေနတယ္ေလ…
ညေတြဆုိ ငါ့ရင္ဘတ္ တည့္တည့္ကုိ ထုိးစုိက္ေနတဲ႔
မခင္ေလးရဲ့ ဓားတေခ်ာင္းဟာ…
ကုိယ့္အသက္ကုိ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ႏႈတ္ယူ ပစ္မွာလဲ…
မခင္ေလးေရ….မင္းကုိယ္မင္းသာ အရင္ ေလာင္ကၽြမ္းလုိက္ပါေတာ့…

ေဟာဒီ ဒြႏၵယာမွာ…
ငါ ျဖတ္သန္းခဲ႔တဲ႔ ငါ့ အသေခ်ၤ အဆက္ဆက္ဟာ…..
ရီေဝေဝ နိဗၺိႏၵ ေတးတပုဒ္ မွ်သာပါပဲ…..။ ။

ေတဇာေအာင္(Dec 21,2009)

December 14, 2009

သံေသးသံေၾကာင္နဲ႔ သံေယာင္ မလုိက္ဘဲ သံေတာ္ ဆင့္လုိက္ရပါသည္ မဇီဇဝါ


သံေသးသံေၾကာင္နဲ႔ သံေယာင္ မလုိက္ဘဲ သံေတာ္ ဆင့္လုိက္ရပါသည္ မဇီဇဝါ


အခ်စ္ေရ မင္းနည္းနည္းမ်ား အားရင္(အားလည္း အားသြားပါျပီ၊ မင္းလုပ္ေနတဲ႔ ပန္းပြင့္ေတြကုိ ခဝါခ်တဲ႔ အလုပ္ၾကီး။ ခုေတာ့ ေခတ္ေရွ႕ေရာက္လြန္းလုိ႔ ခုေတာ့ ကၽြန္ထြက္(အဲဗ်ာ ကၽြံထြက္)သြားရျပီ မဟုတ္လားကြယ္။ ကုိယ္ ကူးကူးခ်ေနတဲ႔ စာေတြလည္း ဖတ္ပါဦးကြယ္.။ အခ်စ္ေရ ကုိယ္တုိ႔က ကြန္ဆာေဗးတစ္ပဲကြဲ႕။ မင္းတုိ႔လုိ ခဝါသည္ေတြ သုံးတ႔ဲ Online တုိ႔ Chat Room တုိ႔ မသိ မရွိ။ မပူနဲ႔ ကြယ္ေနာ္ အခ်စ္၊ တုိ႔က ရုိးရာပဲ စကၠဴနဲ႔ မင္တံပဲ ၾကဳိက္တယ္။ တတ္နုိင္တယ္.။ ကုိယ္တုိ႔က လူကၽြံမွာ ေၾကာက္တယ္။ ၾကမ္းကၽြံတာက ႏႈတ္လုိ႔ ရတယ္ မဟုတ္လား..။

အခ်စ္ေရ..ဒီစာေတြ မင္း မဖတ္ေသးခင္ ၾကည့္လုိက္စမ္းပ။

ဟုိမုိးကုပ္စက္ဝုိင္း ရဲ့ အနားသတ္မွာ ဇီဇဝါ အျဖဴေရာင္ပန္းေတြ လဲျပဳိေနလုိက္ၾကတာ။ အဲဒါ မင္းကုိ ေျပာခ်င္ေနတဲ႔ ရက္စက္ထားလုိက္ရတဲ႔ အရြယ္လြန္ စကားလုံးေတြပဲကြယ္.။ မင္းအတြက္ေပါ့။ (ဟာ ႏႈတ္ကၽြံျပီဟ)။ ဇီဇဝါပန္းေတြကုိေတာ့ မင္း ခဝါ မခ်လုိက္ပါနဲ႔ကြယ္.။

ေဆးေဖာ္ဖုိ႔ ထားလုိက္ပါကြယ္။

“သတင္းစာ ဆရာကုိ ေပးရန္”

ၾကားေရာက္လုိက္ပါသည္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာ ခင္ဗ်ာ။ ၾကားသိေတာ္မူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တေန႔ ည(၈)နာရီ အခ်ိန္ေလာက္ကုိ ဆူးေလ ဘုရားက ဒါလေဟာက္ဇီ လမ္းမၾကီးကို ေလွ်ာက္၊ အေနာက္ကုိ လာခဲ႔ရာ အိမ္တအိမ္မွာ လူတေယာက္သည္ ဘုရားရွိခုိး၍ ေနာင္ဘဝ၌ မိမိ ျဖစ္ဖုိ႔ ရာ ဆုေတာင္းသည့္ အခ်က္ကုိ ၾကားခဲ့ရပါသည္ႏွင့္ ၄င္းလူ ဆုေတာင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အဓိပၸါယ္ကုိ ဆရာက ေဖာ္ျပပါသျဖင့္ နားလည္ ခဲ႔ပါလွ်င္ ထုိကဲ႔သုိ႕ ဆုေတာင္းလုိပါသည္ ျဖစ္၍ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပေတာ္မူပါ။ ေဖာ္ျပရန္ အေၾကာင္းမွာ..

ပထမ၄င္းလူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတကာတုိ႔နည္း “ၾသကာသ ၾသကာသ” တည္းဟူေသာ ဘုရားရွိခုိးကုိ ဆုံးေအာင္ျပန္ဆုိျပီးမွ ပဥၥသီလ ငါးပါးကုိ ရြတ္ဆုိျပန္သည္။ ေနာက္ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႕ကုိ အမွ်ေဝ ေမတၱာ ပုိ႔ေဝပါသည္ ဆိုျပီးမွ ဆုကုိေတာင္းျပီးေသာ ၄င္းလူကုိ မိန္းမတေယာက္က ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္ကဲ႔သို႕ေသာ အေၾကာင္းအက်ဳိးကုိ လုိ၍ ဆုေတာင္းပါသနည္း။ အဓိပၸါယ္ေျပာပါဟု ဆုိခဲ႔ျပန္ေသာ္ ၄င္းလူက “အုိ..မိန္းမ နားမက ေနပါေတာ့ ျမြက္ရုံသာ ေျပာလုိက္မည္။ ေလာကတြင္လည္း ဒိ႒ အက်ဳိးေပသည္ ။ မ်က္ႏွာပြင့္ေဆးႏွင့္ တူသည္။ သံသရာတြင္လည္း အက်ဳိးေပးစရာ ရွိပါသည္။ အမိႏွင့္ မယား၊ ႏွမတို႔ လွၾကပါလွ်င္ အလြန္ အက်ဳိးၾကီးစြာတကား..။ သုိ႔ေၾကာင္ ကၽြႏု္ပ္လည္း ယခု ဘဝကပင္ အမိ၊ ႏွမ ၊ မယားတုိ႔ကုိ မရ၊ မေတြ႕ခဲ႔ျငားေသာ္လည္း ေနာင္ဘဝတြင္ ျဖစ္ရေလေအာင္ ေကာင္းစြာ သီလတရား က်င့္ေထာက္တည္၍ တတ္နုိင္သမွ် ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳျပီးလွ်င္ ဤဆုကုိ ေတာင္းရပါသည္ဟု ၄င္းတုိ႔ေျပာေသာ စကာခ်က္ကုိ ၾကားခဲ႔ရပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိ ဆုေတာင္းျခင္း အဓိပၸါယ္ကုိ နားမလည္ ျဖစ္ပါ၍ ဆရာၾကီးက တပည့္မ်ားကုိ ေမတၱာသက္သည္ အားေလ်ာ္စြာ ေနာက္ေနာင္ ၄င္းကဲ႔သုိ႔ ေတာင္းရေလေအာင္ အေပၚက ဆုိခဲ႔ျပီးေသာ ဆုေတာင္းစဥ္ အခ်က္မ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ကုိ ျပေတာ္မူလုိက္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။ (ေမာင္ေတာင့္တ)

ကုိင္း အခ်စ္ေရ…မင္းတုိ႔ Chat Room ထဲမွာ ဒီကိစၥကုိမ်ား ဝင္ျပီး တြတ္ထုိးလုိ႕ကေတာ့ ဘာမွ က်လာမွ မဟုတ္ဘူးေနာ္.။ တုိ႕မ်ား ရိုးရာနဲ႔ မွ ဒီကိစၥ ျပီးျပတ္ေပမယ့္ ပူလုိက္တာ မင္းအတိုင္းပဲ။ ပန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ ေသြးေဆး ေဖာ္ဖုိ႔ ပန္းေပါင္း တေထာင္စုရသလုိပ။ အလကားပါကြယ္၊ လမ္းေလွ်ာက္ ရုိးရုိးေလွ်ာက္တာ မဟုတ္ဘူး.။ သူမ်ား ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ေတြကုိ လုိက္စပ္စု၊ ဟုိအသံ လုိက္မွတ္၊ ဒီအသံ လုိက္မွတ္နဲ႔ မင္းအေမ ကုိယ့္ ေယာကၡမ ေလာင္းၾကီးအတုိင္းပဲ ကြယ္။ နည္းနည္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္ ရိပ္မိေလာက္တဲ႔ ကိစၥကုိ အားအားယားယား သူမ်ားကုိ လုိက္ျပႆနာ ရွာေသး။ ဒါေလာက္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာမင္းကုိ ပူေတာ္မူရမွာလဲ ကြဲ႕။ ဟုိဆရာခမ်ာ ေစာင္ေရက်လုိ႔ သူေ႒းက ေငါက္ေနေလသလား။ ေၾကာ္ျငာမရလုိ႔ ေဖာင္ပိတ္မရ။ သူေ႒းက ရပ္ပစ္မယ္ တကဲကဲ လုပ္ေနသလား မသိ။ စြတ္ျပီး သိခ်င္ရာ ေမးေတာ့တာပဲေနာ္။ မင့္လုိပါပဲေလ။ တဘက္က အယ္ဒီတာ မင္းခမ်ာ မေျဖတတ္ဘူး.။မေျဖခ်င္ဘူး၊ မေျဖဝံ့ဘူး ဆုိရင္ ေခ်ာက္က်မယ့္ အေပါက္ ။ လက္ကၽြံသြားနုိင္တာေပါ့ မဇီဇဝါ။ အဲဒီ ေမာင္ေတာင့္တလုိပဲ မင္းလည္း ကုိယ့္ကုိ မဖြယ္မရာ ပူေတာ္မူခဲ႔ေသးတာပဲ။ ဘာတဲ႔ “ကုိေရ…ဇီဇီတုိ႔အိမ္မွာ ေမဖုရားအတြက္ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ေလးရေအာင္၊ ေဖဖုရားအတြက္လည္း လက္ကတုံးေတာင္ေဝွးေလး လည္း ျဖစ္ေအာင္ အိမ္ေဖာ္ေခ်ာေခ်ာလွလွ၊ အသက္ငယ္ငယ္၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ေလး တေယာက္ ရွာေပးပါဦးကြယ္”။

ျပည္တြင္းျဖစ္ ေတာက ကုိယ့္အမ်ဳိးေတြေတာ့ မလုိခ်င္ေပါင္ ။ ခဏခဏ ထြက္ေျပးတတ္ၾကလြန္းလုိ႔၊ မီးျပတ္၊ ေရတင္လုိ႔ မရရင္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိသူ၊ ကုိရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲ ဒီဗီဒီ ထြက္ငွားခုိင္းပါတယ္၊ တကတည္း ခါးလည္က ျဖတ္ငွားလာတတ္တဲ႔သူေတာ့ ေခၚမလာနဲ႕ေနာ္။ တခါမ်ား အဲဒီလုိ လုပ္ေပါက္ေတြေၾကာင့္ ေမဖုရား ခမ်ာ ေဒါသေတြ ထြက္ျပီး ဂဏန္းလုံး ပုဇြန္လုံးေတြ ဝုိင္းညွပ္တဲ႔ အတုိင္း ဥဳံဖြ စုံမ ကုန္ပဟ နဲ႔ ေဒါသေတြထြက္ ေသြးေတြ တက္လုိက္တာေလ ဇီ ဘယ္ေမ့မလဲ။ အဲဒါ ကုိယ့္ အမ်ဳိး ေကာင္မေလးေပါ့။ ေဖဖုရားဆုိရင္လည္း ထြန္းအိျႏၵာဗုိလ္ Live Show ေလး ၾကည့္ေနတာကုိ ဒီကေလးမက ဘယ္အသံနဲ႔မွ မဝင္၊ ေနရာမက်ပဲ ဝင္ဝင္ ဆုိေနလုိ႔ ေဖဖူရာ ေဒါသေတြ ထြက္ Heart Attack ရပါေရာလား။ ကံေကာင္းလုိ႔ ေဒါက္တာ မင္းခုိက္စုိးစံက “အဘထ” ရွဴေဆးဘူး အေပးျမန္လုိ႔။ ဒါပဲ ကုိ..ေတာက ရွင့္အမ်ဳိးေတြ မလုိခ်င္ဘူး.။ နုိင္ငံျခားျပန္ ဟုိမွာ Service ရင့္ျပီးသား ေရာဂါမရွိသူ ေခ်ာေခ်ာလွလွ လည္လည္ဝယ္ဝယ္၊ တယ္လီဖုန္းကုိ က်က်နန ေျဖတတ္သူ၊ ဇီဇီ တူေတာ္ တူမေတာ္ ေတြကုိလည္း Net Work Game ကစားဖုိ႔ အေဖာ္လုပ္ေပးနုိင္သူ တေယာက္ ရွာေပးဦးကြယ္” လုိ႔ ပူေတာ္မူတာထက္ ဘယ္ေလ်ာ့လိမ့္မလဲ ကြယ္။ ေဖဖုရား အေပၚ ေတာင္ေဝွးၾကီး လဲေတာ္မူမွာကုိေတာ့ မေၾကာက္တတ္ဘူးကြယ္။

ဇီဇဝါ အခ်စ္ေရ…..မင့္ လုပ္ေပါက္က ကုိယ့္မွာ ေနရင္း ထုိင္ရင္း Human Trafficking ျဖစ္ျပီး ေခ်ာက္က်မယ့္ အေပါက္ပါကြယ္။ဒါေၾကာင့္ ၾကမ္း ရုိးရုိး ကၽြံတာ မဟုတ္ဘူး။ ေကဝဋ္ ပုဏၰားလုိ ေခ်းတြင္းထဲ က်သလုိမ်ဳိး ျဖစ္မွာကြဲ႕။ ခဝါကုိ ခ်လုိ႔ မရေတာ့မယ့္ အျဖစ္။ ပန္းေပါင္း တေထာင္ ျပည့္ေအာင္သာ ရွာေပးစမ္းပါရေစကြယ္။ ဒီလုိေတာ့ မပူပါနဲ႔လား..။

စာက တယ္မသြားေပဘူး။ အယ္ဒီတာ ခင္ဗ်ား..၊ စိတ္ကူးထဲက ခ်စ္သူ႕ပုံရိပ္(လြမ္းေဝနုိင္ရဲ့ အလုံး၊ တျပားမွ မေပးဘဲ ဇြတ္သုံးတယ္ ဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္ေသးတုံး) က ႏွိပ္စက္ေနတာကုိး။ ကုိင္း..ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ၾကက္ေမြးနဲ႔ သုံးခ်က္သပ္လုိ႔ သတိကပ္ေအာင္လုပ္ျပီး ေမာင္ေတာင့္တနဲ႔ သံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ တုိ႔ရဲ့ Chat Room (အဲဗ်ာ…ပစ္စာအေၾကာင္း) ဆက္ၾကဦးစုိ႕ရဲ့..။

“သတင္းစာ ဆရာ မွတ္ခ်က္”

စီရင္ခံစကားကုိ ပုိင္းျခား ဆင္ျခင္လွ်င္ ယခင္ ပတၱနာအရ ပစၥကၡကုသုိလ္ ၊ အတိတ္ကုသုိလ္တို႕ ေတာင္းဆုိသည့္ အတုိင္း ကံလႈိင္း၍ ပစ္ခ်က ႏွမေခ်ာေမာင္က အဆင္းအဂၤါျပည့္စုံ၍ လူ႕ဘုံတြင္ ေနရာက်၊ အသုံးေကာင္းေကာင္းခ်မည္ ဟု အေတာက တခ်က္၊ ႏွမေခ်ာအတြက္နဲ႔ ဆက္လက္ မိသူ မိတ္ေကာင္းရတန္ရေၾကာင္း၊ ၄င္း ရျပန္က ႏွမ၏ေက်းဇူးႏွင့္ အထူး ဝိသိတ္ဂုဏ္ဟိတ္ တုိးတက္စြာ ႏွစ္တရာ ရွည္ေစျခင္း ႏွလုံးသြင္း အာေဘာဂမွာ တစ္ေလာက နုိင္ငံတြင္ စည္းစိမ္ခံ ရွည္လင့္၍ သြားပိုးႏွင့္ ႏွစ္ျခဳိက္စြာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ျပဳလုိျခင္း အာေဘာ္မွာ ဥေလာ ကညာတုိ႔ လပ္ရာကုိ ခ်စ္ၾကဳိက္၊ သေဘာပုိက္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကညာတုိ႔ အလုိကုိ စရုိက္ အားေလ်ာ္စြာ ပတၳနာ စကားရပ္ မိန္းမလွ သင့္ျမတ္ရာ လုိရာဝယ္ ေျပာဆုိဖြယ္ မရွိ လုံး စုံ သိမ္းအုပ္၍ အခ်ဳပ္ကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ငတိ၏ အကြက္ေၾကာင့္ ပတၳနာ ခ်က္ ျပဳသလားစာ ယခု တရားတြင္ ဥာဏ္သြားႏွင့္ ဆင္ျခင္မိေပသည္။


၁၂၃၅ ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္
၁၈၇၄ ခု၊ ဧျပီလ ၁၁ ရက္၊ စေနေန႕၊ နံနက္ခင္း၊
ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာ

(စာကုိး- လူထု ဦးလွ၊ ႏွစ္တရာျပည့္ ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာ)

ကုိင္းဗ်ာ..- နုိင္ငံရဲ့ စတုတၳ မ႑ဳိင္တုိ႔၊ စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္တုိ႔၊ အဝါေရာင္ စာနယ္ဇင္းတုိ႔ ဘာညာေတြ ခဏထား၊ စာဖတ္သူ လူၾကီးမင္း ေတာ္ေတာ္မွ အရြယ္က်သြားရဲ့ မဟုတ္လား။ ဆရာတုိ႔ေရ..သိမ္းတင္သား ေရးတာထက္ ေတာ္ေတာ္ ပုိတာေပါ့။ ဘာမွ ေတာ့ မျပင္ပါနဲ႔လား အယ္ဒီတာ။ အဲဒါ မူရင္းဗ်ာ။ ျမန္မာေတြ အခ်င္းခ်င္း ျမန္မာလုိ အပြင့္ အလင္း ေရးၾကတာ (Chat Room ထဲမွာ ျမန္မာ အသံထြက္ကုိ အဂၤလိပ္ စာလုံးေပါင္းနဲ႔ ခပ္တည္တည္ ေခတ္မီေနၾကတာ မဟုတ္ေပါင္ဗ်ာ) ဘာမွ နားမလည္ နုိင္ေတာ့ျပီ တကား။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္၊ သိပၸံ ေမာင္ဝ၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာ မင္းသုဝဏ္၊ ဆရာ ကုသတုိ႔ ေခတ္စမ္းတုိ႔ ဘာတုိ႔ ဆုိျပီး သူပုန္ ထခဲ႔ၾကတာ ေနမွာေနာ။ စာဖတ္သူလည္း အခ်ိန္မကုန္ေအာင္(တကယ္က က်ဳပ္တုိ႔ ဒီအခ်ိန္ ေလးပဲ ေပါတာေနာ့) ဒီလုိ အလြယ္ ေရးၾကည့္ပါရေစဗ်ာ။

ဒါလေဟာက္စီ လမ္း (ခုေတာ့ မဟာဗႏၶဳလလမ္း) ေပၚက ကုိေပြလီ ဘုရား ရွိခုိးျပီး ဆုေတာင္းတာက သားေရႊအုိး ထမ္းလာတာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္ ဆုိတာထက္ ပုိတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ပထမ အေမ ေခ်ာေခ်ာက ေမြးတဲ႔ သားေခ်ာေခ်ာ ျဖစ္ခ်င္ပါသတဲ့။ (ကၽြန္ေတာ့္လုိ ေပါ့ဗ်ာ.၊ ေပါတာက ပိုေသးသဗ်ာ.) ျပီးေတာ ့ ႏွမကလည္း ေခ်ာပါရေစ ဘုရားတဲ႔။ ႏွမေခ်ာေတာ့ လက္ညွဳိးညႊန္ရာ တယ္လီဖုန္းျဖစ္ (ဟုတ္ပဗ်ာ…အမ်ားသုံး ဖုန္းေတြ ဒီေလာက္မ်ားတာပဲ၊ ေအာ္ပေရတာေတာ့ က်ိန္းေသျဖစ္မွာ ဘာမေကာင္းစရာ ရွိလဲ ဗ်ာ) အံမယ္..သူ႕အတြက္ မယားေခ်ာေလးလည္း ရခ်င္ျပန္ပါေရာ..။ ဒါကေတာ့ကြယ္ ကံစီမံရာ လေရာင္မ်ားသာပ။ ကုိင္း…ကုိေပြလီ ဘုရားရွင္ဆီ ပလီစိ ေခ်ာက္ခ်က္လုပ္ေနတာက ေနာက္ဘဝမွာ အေမေခ်ာေခ်ာ ၊ သူလည္း ကုိလူေခ်ာ၊ သူ႔ႏွမ ကလည္း ေခ်ာေခ်ာ၊ သူ႕မယားကလည္း ေခ်ာေခ်ာ လုိခ်င္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ မုိးလုံးျပည့္ ဒီေလာက္ေတာင္ အေကာင္းၾကိဳက္တဲ႔ ကုိေပြလီ “ဇလားဗီးယား ေၾကးအုိး” (အံမယ္ ခုမွ ဒီငါး တာစားေနပါေရာလား.အေမရယ္။ အမည္မွန္က တီလားပီးယား ဆိုပဲ။ ဂ်ပန္ ငါးေျပမမ်ား ရာရာ စစ) စားပုိးနစ္ေအာင္ ေကၽြးပစ္ရမွာ။ ထားေတာ့…။

သံေတာ္ဆင့္ရဲ့ ေပးစာ က႑က သင္ခန္းစာေတြ ေတာ္ေတာ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ က်ဳပ္ထင္တာ ေျပာတာပါ။ ဘုရားထံမွာ ဆုေတာင္းတာ ကုိယ့္ကိစၥပါ။ ေကာင္းပါရဲ့။ ဒါေပသိ လူသိသြားတာ ဆုိးတယ္ လုိ႔ပါ။ ပုိဆုိးတာက မီဒီယာေပၚ ေရာက္သြားတာပဲ။ ပူတာကုိ လူမိသြားတာပ။ မိတာမွ ဖြတတ္တဲ႔လူ မိေတာ့ ေလွ်ာက္ပြကုန္ေရာ.။ ပဲၾကီးေရစိမ္ အခ်ိန္တန္ပြ။ ကုိေပြလီကေတာ့ စာထဲ ေတြ႕ဖူးတာပါ။

က်ဳပ္ဘၾကီး အရင္းကေတာ့ ခပ္တည္တည္ပဲ သူ မဟုတ္သလုိပဲ။ ေတာ္ေတာ္ ပူခဲ႔တာေပါ့ေလ။ သူက ငယ္ျဖဴ၊ ဘုန္းၾကီးေပပဲ။ဘုရား ဆုေတာင္းတာမ်ား အားလုံး ကၽြတ္လြတ္ ၾကပါေစ၊ ရြာထိပ္က ထီးပန္းဆရာ ေမာင္ေက်ာ္လင္း မပါတဲ႔ ခင္ဗ်ား.။ အဟုတ္ေျပာတာ။ ထီးပန္းဆုိတာ ပုသိမ္ထီး အရြက္ေတြမွာ ေရးတဲ႔ ပန္းခ်ီကုိ ေခၚတာပါ။ ျမန္ျမန္ေရးနုိင္ေလ…မ်ားမ်ား ျပီးေလ တြက္ေခ်ကုိက္ေလ ပါပဲ။။ ဒါေပမယ့္ ထင္ရာ ျမင္ရာ ေရးတာေတြလည္း ပါတတ္သဗ်ာ။ တျခမ္းက ပန္းပြင့္ေတြ တျခမ္းက ဖူဂ်ီေတာင္…အမယ္….အဲဒီ ႏွင္းေတြနဲ႔ ျဖဴေနတဲ႔ေ တာင္ထိပ္ေပၚ က်ီးကန္းေတြ ပ်ံဝဲေနတာလည္း ေရးထည့္လုိက္ေသးတယ္။ ေမာင္ေက်ာ္လင္းဟာ တကယ့္ ပန္းခ်ီဆရာေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ ထီးပန္းက ပုိကုိက္တာေၾကာင့္ တေန႔ အလက္ ၅၀၊ ၁၀၀ ျပီးေအာင္ ဖိေရးေနရရွာ တာ။ ဘဘုန္းက ေမာင္ေက်ာ္လင္းကုိ လက္ကသုံးေတာင္ေဝွး လုပ္ခဲ႔တာေပါ့ေလ။ “ေခြးကုိက္တတ္သည္”၊ “ဆရာေတာ္ က်ိန္းေနသည္”၊ “ညအိပ္ ဧည့္သည္ လက္မခံပါ” တုိ႔က အစ နိမိတ္ပုံေတြ အဆုံး ေမာင္ေက်ာ္လင္း ခ်ည္းပဲ အပ္ခဲ႔တာပါ။ ေမာင္ေက်ာ္လင္းကလည္း လက္ရာ ေကာင္းပါေပတယ္။ ရွင္မဟာ ေမာဂၢလန္ကုိ ခုိးသားေတြ ဝုိင္းရုိ္က္တဲ႔ ကားဆုိရင္ သူမုန္းတဲ႔ သူေတြခ်ည္းပဲ ထည့္ေရး ပစ္လုိက္တာဗ်။ လူမုိက္၊ လူ႕ေပါက္ပန္း၊ လူ႕အႏၶ၊ လူ႕မလုိင္၊ စက္ပုန္းခုတ္သူ၊ ခါးပုိက္ႏႈိက္၊ ကားစပယ္ရာ၊ အရက္ပုန္းေရာင္းသူ အားလုံး ထည့္ေရး ပစ္လုိက္တာေနာ္။ ဘဘုန္းကလည္း ျပဳံးလုိ႔ ။ ခုေတာ့ မုန္းျပီ။ မမုန္း ခံနုိင္ရိုးလားဗ်ာ။ တရက္ေတာ့ ေမာင္ေက်ာ္လက္းက ေလွ်ာက္သတဲ႔။

“ဘဘုန္း၊ သပိတ္ တလုံးေလာက္ စြန္႕ပါ” တဲ႔။

ဆရာေတာ္ၾကီးက “ေဟ…ဘာလုပ္မလုိ႔တုန္း…မင့္ ဒီသပိတ္ကုိ” ဆုိေတာ့ “တပည့္ေတာ္ Installation လုပ္မလုိ႔ပါ ဘုရား” ဆုိျပီး ေျဖပါသတဲ႔။

“ဟာ မင့္ဟာၾကီးနဲ႔ သပိတ္နဲ႔ ဘာဆုိလုိ႔ တုန္း” လုိ႔ ျပန္ေငါက္ေတာ့

“တပည့္ေတာ္ ရွင္းျပလည္း ဘဘုန္း ေပါက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး.။ျပီးမွ သာ ၾကည့္ပါေတာ့ ဘုရား” လုပ္ေတာ့ ဘဘုန္းကလည္း

“ကုိင္း..ေဟာဒီ သပိတ္ေဟာင္း တလုံးသာ ယူသြား၊ မင္းဟာမင္း ေမွာက္ေမွာက္ လွန္လွန္ ငါနဲ႔ မဆိုင္ဘူး.။ဒီမွာေနာ္…ရဟန္းဒကာၾကီး ဦးေမႊးၾကီး သက္ေသ” ဆုိျပီး ေပးလုိက္ေရာလားဗ်ာ။

ထီးပန္း မာစတာ ေမာင္ေက်ာ္လင္း ဘယ္မီဒီယာ( လုပ္ျပန္ျပီ ဒီအသုံးၾကီး) ေပၚမွာမ်ား ေတြ႕ခဲ႔ေလသလဲ မသိ။ Installation လုပ္သတဲ႔။ သပိတ္ေဟာင္းထဲ Spice Girl ပုံေတြ ထည့္တယ္။ အပုပ္ေကာင္ ရုပ္ေဆာင္ ျမင္ေအာင္ ရွဳဖုိ႔ ဆုိပဲ။ ျပီးေတာ့ ဆန္မန္း ေပါက္ေပါက္ေတြ ထည့္တယ္။ ဝင္လာမစဲ တသဲသဲ တဲ႔ေလ။ ျပီးေတာ့ စၾကာရဟတ္ေလး တခု ထည့္ျပန္တယ္။ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္းလုိ႔ပဲ ယူယူ၊ အာကာသဓာတ္ေပးတယ္ယူယူ တဲ႔။ ဒီအထိ ဘဘူန္းက မမုန္းေသးပါဘူး.။နည္းနည္းေတာ့ မဲ႔လာျပီ။ ကုိခ်စ္ေကာင္း ဆိုသလုိ မဲ႔ျပဳံး ေပါ့ဗ်ာ။ ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း ကတုံးနဲ႔ ပုံကုိ ဘယ္ဂ်ာနယ္က ျဖဲျပီးေတာ့လည္း မသိ၊ ထည့္တယ္။ ထည့္တာမွ ရုိးရုိး မထည့္ဘူး.။ ေရႊကုိင္း မ်က္မွန္ကုိ ေရးေပးေသးတာ။ျပီးေတာ့ စကၠဴေပၚမွာ ေဘာလုံးပုံကပ္ျပီး အင္းကြက္ေတြ ေရးလုိက္ေသးတာ။ Installation နာမည္က “ သပိတ္ဝင္ အိတ္ဝင္” တဲ႔။ ဘဘုန္းက အဆုံးကုိ မုန္းေတာ့တာ။ ငါ့ေက်ာင္းရိပ္ မနင္းရ ဆုိတဲ႔ အဆင့္ထိ ျဖစ္ေတာ့တာဗ်ုဳိ႕ ။ ဟုတ္ပ Collage တုိ႔၊ Installation တုိ႔ လုပ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ခုဟာက ဖူဂ်ီေတာင္ေပၚ က်ီးကန္းေတြ ဝဲတာထက္ ဆုိးတာပ။ ေမာင္ေက်ာ္လင္း တေယာက္ ရက္စက္ထားလုိက္ရတဲ႔ ရက္လြန္ အေတြးေတြကုိ မုိးကုပ္စက္ဝုိင္း အနားသတ္မွာ မဟုတ္ပဲ သပိတ္ထဲ တစ္ခ်ီတည္း အမုန္း သြန္ပစ္လုိက္တာေလလား..။ ဘဘုန္းနဲ႔ ေက်ာ္လင္း ခဝါကုိ ခ်မရေတာ့ဘူးကြယ္..။

ဇီဇဝါေရ…အခ်စ္ေရ…ကုိေပြလီလုိ ကုိယ့္ဆုေတာင္းေတြ လူသိေအာင္ မလုပ္နဲ႔။ မီဒီယာေတြက သိပ္အားေကာင္းေနျပီေနာ္။ သိပ္ျမန္ေနျပီ။ အားေနတဲ႔ လူေတြကလည္း မ်ားေတာ့ မင္း ခဝါ ခ်စရာ ပန္းပြင့္ေတြေတာင္ မရေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။ ကုိယ္ကေတာ့ ကုိယ့္ ဆုေတာင္ေတြ ေမာင္ေပြလီေလာက္မွ မနိပ္ရင္ ေမာင္ေက်ာ္လင္း အျဖစ္ထက္ ဆုိးသြားမွာလည္း စုိးရပါရဲ့။ ေတာ္ၾကာ မေတာ္မတည့္ လြဲလြဲေနတတ္တဲ႔ ကုိယ့္ဆုေတာင္းေတြကုိ မီဒီယာေတြကသိသြားျပီး “ေမာင္ေတာင့္တ”လုိ ပူတတ္သူေတြက မ်ားမွမ်ား၊ အားမွအား ေနသူေတြကလည္း ေပါေတာ့ သံေတာ္ဆင့္ သလုိနဲ႔သံေယာက္ လုိက္ကုန္မွ ေခ်ာက္က်ေတာ့မွာကြယ္.။မူပုိင္ခြင့္ကလည္း မရွိ။ ခုိးကူးေတြကလည္း မ်ားနဲ႔ ေတာ္ျပီကြယ္…ဇီဇဝါ တေထာင္နဲ႔ ေသြးေဆး ေဖာ္တာပဲ ျငိမ္းေတာ့တာပ။ လန္းလုိ႔..။ ဝိဇၨာေသာင္း…အိပ္တာေကာင္းတယ္။ အခ်စ္ေရ အိပ္ျပီ။ ဟာ….ကုိက္လုိက္တဲ႔ ျခင္၊ ကဏန္း၊ ပုဇြန္ေတြ ပတ္ခ်ာလည္း ဝုိင္းညွပ္သလုိပ၊ ဥဳံဖြ စုံမ ကုန္ပဟ။ ဟုိက္…လက္ကၽြံသြားပဟ။ ဒါပဲေနာ္ မဇီဇဝါ ကုိယ့္ ဆုေတာင္းေတြ လူမသိေစနဲ႔ ဦး..။ ေမာတယ္ကြယ္….။ သံေတာ္ဆင့္ရတာ…။


သိမ္းတင္သား
(Emperor ဇူလုိင္၊ ၂၀၀၅)
(အားယား ပ်င္းရိေနတာနဲ႔....အပ်င္းေျပ ဖတ္ေနရင္း ဘေလာ့မွာ ရုိက္တင္ဖုိ႔ စိတ္ကူးရလာလုိ႔ ကုိယ့္လုိ ပ်င္းေနရွာမယ့္ အေမာင္ေတဇာ လည္း. အပ်င္းေျပာေအာင္ တင္ျဖစ္သြားတာပါ...း) )

December 11, 2009

ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာထက္က ပညာရွိမ်ား

ကြယ္လြန္သြားတဲ႔ ဆရာကံခၽြန္ ေျပာဖူးသလုိ ဆုိင္ဆုိင္ မဆုိင္ဆုိင္ ေပါ့ ခင္ဗ်ာ.။ တေန႕တေန႕ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာ ဘေလာ့ေပါင္း စုံတကာ ေစ့ေနတာကုိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ လုိက္ဖတ္ေနမိတဲ႔ သူတေယာက္အဖုိ႔ေတာ့.. ျမင္ေန ၾကားေနရတာေတြကေတာ့ ေျပာမဆုံးေအာင္ပါပဲ.။ အြန္လုိင္းမွာ အလကား ဖတ္လုိ႔ ရတဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြ ရွိမယ္.။ မဂၢဇင္းေတြ ရွိမယ္.။ ေနာက္ ဘေလာ့ေတြ.။ အမ်ားၾကီးပါပဲ.။ အဲဒီ အထဲကမွ သတင္း အတင္းေတြကုိ ေရႊက်င္သလုိ က်င္ျပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာခင္မ်ာ သိသေလာက္၊ ၾကားဖူးနားဝ ရွိသေလာက္ ျပန္ျပီး ခ်ိန္ထုိး ၾကည့္ေပါ့ ခင္မ်ာ။ မေန႕က အေမရိကန္လုိ နုိင္ငံ မ်ဳိးက ေဒၚလာ ႏွစ္ရာတန္ ထြက္တယ္ ဆုိလုိ႔လည္း အေျပးအလႊား ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ ၾကည့္မိပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ ေဂ်ာ့ရွ္ဘု ပုံနဲ႔ မျဖစ္နုိင္စရာ ေကာလဟာလေတြပါပဲ.။

ထားေတာ့… ဒါက အားယားေနတဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္လုိ ဂေလ ရုိက္ေနတဲ႔ သူတေယာက္အဖုိ႔ ၾကဳံေနက် သတင္း အတင္းမ်ဳိးပါပဲ..။
ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ အျပင္မွာ ဂ်ာနယ္ ဝယ္ မဖတ္နုိင္သူ(ဂ်ာနယ္တေစာင္ ၅၀၀၊ ၆၀၀) တေယာက္အဖုိ႔ အြန္လုိင္းမွာ အလကားရတဲ႔ မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ အခ်ဳိ႕ကုိ အားကုိး ဖတ္မိတယ္ ဆုိတာ မဆန္းပါဘူး.။ အားကစားဆုိလည္း အားကစားမုိ႔…။ ဆယ္လီတီဗီတီ သတင္း ဆုိလည္း ဆယ္လီတီဗီတီ မုိ႔…။ နုိင္ငံေရး အတင္းအဖ်င္း ဆုိလည္း နုိင္ငံေရး အတင္းအဖ်င္းမုိ႔ အကုန္လုိက္ဖတ္ပါတယ္..။ အခ်ိန္ ပုိေနသကုိး..။

ျမန္မာျပည္မွာ တရားဝင္ သတင္းဂ်ာနယ္ တခု ျဖစ္တဲ႔ Eleven Media Group က ထုတ္တဲ႔ သတင္းေတြကေတာ့ ပုံမွန္ မျပတ္ အပတ္စဥ္ ဖတ္မိပါတယ္.။ သူက ေက်ာ္ရ ခြရလည္း မရွိပါဘူး.။ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေနက် အားကစား ဂ်ာနယ္ ႏွစ္ေစာင္(First Eleven/ Premier Eleven)၊ သတင္း ဂ်ာနယ္ ႏွစ္ေစာင္(Weekly Eleven/ Byweekly Eleven) ေပါင္း ေလးေစာင္ ပါ ။ အျပင္မွာသာ ဝယ္ဖတ္မယ္ဆုိရင္ တပတ္ကုိ သုံးေထာင္ေလာက္ေပါ့ခင္ဗ်ာ.။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အြန္လိုင္းမွာပဲ အလကား ဖတ္ရပါတယ္(အင္တာနက္ဖုိးေတာ့ ကုန္တာေပါ့ဗ်ာ)။ ဖတ္ျပီ ဆုိေတာ့ လည္း အဆီအေငၚမတည့္တာေတြ ေတာ္ေတာ္ ၾကဳံရပါတယ္..။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္က Eleven မွာ ျပႆနာ တခု ျဖစ္ပါတယ္.။ နာမည္ အလြဲ သုံးစား လုပ္လုိ႔ပါတဲ႔.။ Eleven Wiskey ပါ။ တရားစြဲၾက၊ အျပန္အလွန္ အမႈ ဖြင့္ၾကေပါ့.။ ဒါ အတြင္းေရး ျပႆနာလုိ႔ပဲ ထင္မိပါတယ္.။ အဲဒါကုိ အယ္ဒီတာက တေဖာင္ခြဲစာေလာက္ ေနရာယူျပီးေတာ့ အသေရ ဖ်က္တဲ႔ အေၾကာင္း၊ နာမည္ ဖ်က္တဲ႔ အေၾကာင္း ဂ်ာနယ္မွာ ျဖန္႕ပါတယ္..။ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ပါေတာ့ ခင္ဗ်ာ.။ အဲဒီ ဂ်ာနယ္ကုိ ဝယ္ဖတ္ရတဲ့ သူတေယာက္အဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ နစ္နာ မလဲဆုိတာ.။ ကုိယ္နဲ႔ လည္း မဆုိင္.။ ဘာမွန္းလည္း မသိ၊ သတင္းလည္း မဟုတ္။ က်ိတ္မွတ္ျပီး ေက်ာ္သြားရုံကလြဲလုိ႕ ဘာတတ္နုိင္မွာတုန္း.။ တရားေရးနဲ႔ ဥပေဒ ေတြေတာင္ ပါလုိက္ေသးပါတယ္.။ ေၾကာ္ျငာသက္သက္ဆုိရင္ သည္းခံနုိင္စရာ ရွိပါေသးတယ္..။ အနည္းဆုံး ေမာ္လ္ဒယ္ ေကာင္မေလး တေယာက္ကုိ ျမင္ေန ေတြ႔ေနနုိင္ေသးသကုိးဗ်..။ ခုဟာက..။ ကုိယ့္ကုိ ယုံၾကည္လုိ႔ ဝယ္ဖတ္တဲ႔ ပရိသတ္ တေယာက္ကုိ ”ငါတုိ႔ ၾကဳိက္တာလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္” အခ်ဳိးမ်ဳိးလုိ႔ ထင္မိပါတယ္..။(ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ သက္သက္ပါ)။

ေနာက္..ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္ လူငယ္ေလး တေယာက္အဖုိ႔ အားကစားကုိ စိတ္ဝင္းတစား ရွိမိတာလည္း အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး..။ ျမန္မာျပည္မွာ MNL(Myanmar National League) ကုိ ေၾကးစား စနစ္ လုပ္တယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္သားေတြ တခဲနက္ အားေပးၾကတာလည္း မဆန္းပါဘူး.။ ျမန္မာ့ အားကစား တေခတ္ဆန္းျပီ ေပါ့ ခင္ဗ်ာ.။ခုေတာ့လည္း ကုိ႕ရုိးကားယား ပါပဲ…။ သိတဲ႔ ျမင္တဲ႔ ၾကားတဲ႔ အတုိင္း..ပါပဲ..။

ေနာက္ထပ္ ျမန္မာျပည္မွာ အားကစား ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ေတြထဲမွာ ခင္ေမာင္ေထြး(ပ်ဥ္းမနား)ဆုိရင္ မသိသူ မရွိသေလာက္ပါပဲ.။ တေလးတစား ေစာင့္ဖတ္ရပါတယ္.။ ခုေတာ့ “ဆရာမန္းေဘာလုံး ခင္ဗ်ား” ဆုိျပီးေတာ့ Eleven မွာ အပတ္စဥ္ လုိလုိ ေရးပါတယ္.။ မန္းေဘာလုံးဆုိတာ Eleven မီဒီယာ ပုိင္ရွင္ေတြထဲက တေယာက္ျဖစ္တဲ႔ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ လုိ႔ အသိတေယာက္ ေျပာဖူးတာ မွတ္သားဖူးပါတယ္.။

ေလာေလာဆယ္ ျပီးသြားျပီ ျဖစ္တဲ႔ လာအုိ ဆီးဂိမ္းမွာ ျမန္မာ မီဒီယာ သမားေတြ နုိင္ငံျခားကုိ လုိက္ျပီး သတင္း ရယူဖုိ႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကုိ ေခၚ သြားေရးမွာ ဦးခင္ေမာင္ေထြးက အျပဳသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ Air Bagan ပုိင္ရွင္ဦးေတဇကုိ ေျပာမိပါတယ္တဲ႔.။ အဲဒီမွာ ဦးေတဇကလည္း လုိလုိခ်င္ခ်င္ပဲ ငါးေယာက္ေလာက္ ေခၚပါမယ္ ေျပာတယ္.တဲ႔.။ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း သြားၾကတဲ႔ အခါက်ေတာ့ ပါသင့္သေလာက္ မပါတဲ႔ အတြက္ ေဘာလုံး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က မဂၤလာဒုံ ေလယာဥ္ကြင္းမွာပဲ အစိမ္းရြက္ေတြ ထုတ္ေပးျပီးေတာ့ ေနာက္က လုိက္ခဲ႔ၾကဖုိ႔ ေျပာတဲ႔ ကိစၥမွာ မီဒီယာၾကားမွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ေတြ ျဖစ္တယ္ ဆုိျပီး အုတ္ေအာ္ ေသာင္းနင္း ျဖစ္ကုန္ရတယ္ ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းပါ.။

ဆရာ ဦးခင္ေမာင္ေထြး ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးစားရတဲ႔ အားကစား ကေလာင္ရွင္ တဦးပါ.။ ပညာတတ္ တေယာက္ပါ.။ ေရွ႕မွီေနာက္မွီ တဦးပါ.။ ျမန္မာ့ အားကစား ေလာကအတြက္ အားထားရပါတယ္.။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥမွာ သူမွားပါတယ္.။(သူကုိယ္တုိင္လည္း ဝန္ခံထားပါတယ္.)။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ မီဒီယာ ေလာက အေနနဲ႔ သတင္း ဂ်ာနယ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ အားကစားဂ်ာနယ္ ျဖစ္ျဖစ္ ပုဂၢလိက ပုိင္အျဖစ္ ကုိယ္ပုိင္ ရပ္တည္ေနၾကတာပါ.။ အားလုံး ေစာင္ေရ ေသာင္းဂဏန္းအထက္မွာ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ သူ႕ထက္ငါ ဆရာေတြခ်ည္းပါပဲ.။ ခုလုိမ်ဳိး ကုိယ့္ ဂ်ာနယ္ အတြက္ မီဒီယာ သမား တေယာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျဖစ္ျဖစ္၊ စပြန္ဆာ(အကုန္အက်ခံေခၚတာ) ျဖစ္ျဖစ္ ရွိမွ လုိက္လုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး.။ ကုိယ့္ ဂ်ာနယ္တုိက္က ေနျပီးေတာ့ပဲ သြားျပီး သတင္း ယူခုိင္းရင္လည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္.။ အိမ္နီးနားခ်င္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွနုိင္ငံ တနုိင္ငံကုိ သြားတယ္ဆုိတာ ပုိျပီး အကုန္အက် မမ်ားနုိင္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္.။

တကယ္က မီဒီယာ သမား (Publisher) ေတြကုိ္ယ္တုိင္ လက္ေရွာင္ၾကတာလား စဥ္းစားလုိ႔ မရပါဘူး.။ တပတ္ တပတ္ ဂ်ာနယ္ ေရာင္းရေငြ အျမတ္အစြန္းေတြ အမ်ားၾကီးပါ.။ အဲဒီ ထဲကေန စီမံခန္႕ခြဲျပီး ကုိယ့္စားရိတ္နဲ႔ ကုိယ္ သြားလုိ႔ မျဖစ္နုိင္ဘူးလား..ခင္ဗ်ာ.။

ေရွ႕မွာေတာ့ စတုတၳမ႑ဳိင္၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေအာ္ေနျပီး တကယ္တမ္း အိတ္စုိက္ရမယ္လုိ႔လည္း ျမင္လာေရာ ေရွာင္ၾကတာပါပဲ.။ (တကယ္ေတာ့ စုိက္စရာ မလုိပါဘူး.) သက္သက္ အေခ်ာင္ရခ်င္တာပါ။ မီဒီယာ သမား၊ ဂ်ာနယ္လစ္ တေယာက္ဆုိတာ သူ႕ဂ်ာနယ္တုိက္ ပင္တုိင္ မရွိဘဲနဲ႔ ရပ္တည္လုိ႔ မရနုိင္ပါဘူး.။ အဲဒီကေန စီစဥ္ လမ္းညႊန္ျပီး လုပ္ရင္ ျဖစ္နိင္မယ္ ထင္ပါတယ္.။

ေနာက္… ဦးခင္ေမာင္ေထြး အေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ဳိး မီဒီယာ သမားေတြ နုိင္ငံေတာ္(သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတခုခုရဲ့ စပြန္ဆာနဲ႔ နုိင္ငံျခား လုိက္ျပီး သတင္း ယူဖုိ႔ ကိစၥဆုိတာ အစကတည္းက ေျပာဖုိ႔ကုိ မသင့္ပါဘူး.။ ခုလုိ တုိင္းသိျပည္သိ ကိစၥျဖစ္ျပီးမွ သူေတာ္ေကာင္း တရားနာ၊ ပညာရွိ ပီသစြာပဲ ကုိယ့္ အမွားကုိ ဝန္ခံခဲ႔ျပီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ ငခၽြတ္ တေယာက္ ဘာ ထပ္ေျပာဖုိ႔ လုိေသးလဲ ခင္ဗ်ာ..။

ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ခုသလုိလုိနဲ႔ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာ တမ်က္ႏွာစာကုိ ႏွေျမာေျမာနဲ႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေနပါေၾကာင္း…..။

ေတဇာေအာင္
Dec 11,2009

December 09, 2009

ေခးေအာ့စ္(Chaos)၊ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ သီဝရီမွ အစီအစဥ္ မက်ျခင္းႏွင့္ စာဖတ္သူ ကေမာက္ကမ ျဖစ္စဥ္

ေခးေအာ့စ္(Chaos)၊ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ သီဝရီမွ အစီအစဥ္ မက်ျခင္းႏွင့္ စာဖတ္သူ ကေမာက္ကမ ျဖစ္စဥ္

စာဖတ္သူမ်ား သိျပီးၾကသည့္အတုိင္း(ဒီစကားလုံးမွာတင္ ေဇယ်ာလင္းတုိ႔ ကဗ်ာ ဝပ္ေရွာ့ႏွင့္ သေဘာ ညီေသာ လူစု ဆုိရင္ လွည့္ျပန္တာ ၾကာေလာက္ျပီ။ သူတုိ႔က ဒီလုိ အသုံး အႏႈန္းမ်ဳိးဆုိတာ စာဖတ္တဲ႔ သူကုိ တဆင့္ ႏွိမ့္ခ်တဲ႔ သေဘာ ေရာက္တဲ႔အတြက္ သြယ္ဝုိက္ေစာ္ကားရာ ေရာက္တယ္လို႔ စကားေျပ၊ ဘာသာ စကား သရုပ္ခြဲျပသြားတာ ေတြ႔ရဖူးတယ္။)

ကဲကဲ…ျပန္ေျပာင္းလုိက္ျပီ။ မိတ္ေဆြမ်ား သိျပီးၾကသည့္အတုိင္း(အဆင္ေျပေလာက္ပါျပီ) ျမန္မာျပည္မွာ ပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္ ေခါင္းကုိ ဖခင္ၾကီးဆုိရင္ (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ကုိပဲ တန္းျမင္ၾကမွာပါ။(ဦးတုိ႔ ဆရာတုိ႔ေတာ့ ေပၚတင္ ထည့္သင့္တာေပါ့ ခင္ဗ်ာ) ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာ အေဖအေမထက္ေတာင္ အသက္ၾကီးတာကုိး။ အသက္ပုိၾကီးေတာ့ အသိပညာအရာလည္း ပုိျမင့္တယ္ ဆုိတဲ႔ သေဘာေပါ့ ခင္ဗ်ာ.။ တနည္း ေျပာရရင္ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ဟာ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ ပညာရွိေပါ့ ခင္ဗ်ာ.။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ သီဝရီ နည္းနာ ဆုိတာ ေဟာသလုိ ေဟာသလုိ ဆုိျပီးေတာ့ကုိ ခ်ျပ မိတ္ဆက္ေပးသြားတာပါ။ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ေမာင္ေတဇာတုိ႔လုိ ေက်းေတာသား စာကုိ ဝါသနာ ၾကီးမိသူ တေယာက္အဖုိ႔ အဂၤလိပ္စာကလည္း ေကာင္းေကာင္းမတတ္ေတာ့ အားကုိးေလာက္စရာ သီဝရီ၊ အယူအဆ၊ အုိင္ဒီယာေတြကုိ လြယ္လြယ္နဲ႔ သိကၽြမ္းခြင့္ရတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

သူ မိတ္ဆက္ တင္ျပလာလုိ႔သာ ရုိလင္ဘတ္သ္(Roland Barthes)တုိ႔၊ ဒယ္ရီဒါ(Jacques Derrida) တုိ႔၊ ဆင္ျမဴရယ္ ဘတ္ကတ္(Samuel Beckkett) တုိ႕ကုိ သိကၽြမ္းခြင့္ရခဲ႔တာပါ။ အႏုပညာ မွန္သမွ်(ဘာမွ)လုံးဝ အသုံးမက်( All art is quite useless) ဆုိတဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ စကား တခြန္းကုိ ေျပာခဲ႔တဲ႔ ေအာ္စကာဝုိင္းကုိ သိခဲ႔တာပါ။ အဲဒီ စကားကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ ငခၽြတ္ကေလးခမ်ာ ေတာ္ေတာ္ သေဘာေခြ႔ျပီး သည္းေျခၾကဳိက္ျဖစ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ရသဝါဒ(Aestheticism) ကုိ ေရွ႕ဆုံးက ဦးေဆာင္ခဲ႔သူ ဆရာၾကီး ေအာ္စကာ ဝုိင္းပါ။ ေနာက္ ကန္႕(Immanuel Kant) ရဲ့ က်မ္းျဖစ္တဲ႔( Critique Of Judgement) ထဲက Purposiveness without Purpose(Purposelessness) ဆုိျပီး အႏုပညာ အသုံး(Function) နဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ဆင္ျခင္ပြားမ်ားစရာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာဖူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာခမ်ာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ပြားမ်ား သုံးသပ္ဖူးပါတယ္။ (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ကုိ ေလးစားအားက်လြန္းလုိ႔ သူ႕ထြက္သမွ် စာအုပ္(လက္လွမ္းမီသေလာက္) အကုန္ ဝယ္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရူးသလဲဆုိ ရွင္မဟာ ရ႒သာရရဲ့ ေရႊစက္ေတာ္သြား ေတာလားကုိ သူကုိယ္တုိင္ သရုပ္ခဲြ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ျပထားတဲ႔ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ တုိက္ထုတ္ ပါးပါး လွပ္လွပ္ စာအုပ္ကေလးမ်ားပါ မက်န္ ဝယ္ဖတ္ပါတယ္.။

ခုေတာ့ ၾကဳံရပါျပီ ခင္ဗ်ာ.။ သူ႔ရဲ့ မုိးတိမ္အမွတ္ ၉၃ ဆုိတာ။ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၉ ထုတ္ပါ။ သူ႔ သိမႈ နယ္ပယ္ အတြင္းကပဲ သူ နားလည္ သလုိ ေရးသြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္နားမလည္ပါဘူး.။ ဒီကိစၥက ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္နဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ နားမလည္ရင္ မဖတ္နဲ႔ ဆုိတဲ႔ သူကုိယ္တုိင္ ေျပာထားတဲ႔ ရွိဖူးပါတယ္။ သိပ္မွန္တယ္ စကား ပါ ခင္ဗ်ာ။ နားမလည္တဲ႔ စာကုိ ဘာေၾကာင့္ အပင္ပန္းခံ ဖတ္ေနဦးမလဲ.။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလည္း နည္းနည္း အျမည္းသေဘာေလာက္သာ ဖတ္ျပီး (အလုပ္မရွိတာကုိ) မအားတာနဲ႔ပဲ ေနာက္မွပဲ ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္ဖတ္ေတာ့မယ္ စိတ္ကူးျပီး ကၽြန္ေတာ့္ အက်င့္အတုိင္း စာအုပ္ပုံေလးထဲ အသာ ထုိးထား ျဖစ္လုိက္ပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ေအာက္တုိဘာမွာ လႈိင္းသစ္မဂၢဇင္း အမွတ္-၈ ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာစုိးျမင့္သိန္း သူ႕ဆရာ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲ့ စာအုပ္ မုိးတိမ္အမွတ္- ၉၃ ကုိစီးနင္းျခင္း ဆိုျပီး ကဗ်ာ ခံစားမႈက႑မွာ ပါလာပါတယ္.။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စာအုပ္ကုိ ေသခ်ာ မဖတ္ရေသးတဲ႔ အတြက္ ဘာမွန္း မသိပါဘူး.။ အဲဒီေတာ့မွ စာအုပ္ပုံေလးထဲမွာ စံျမန္းေနရွာတဲ႔ (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ စာအုပ္ ေလးကုိ ျပန္လွန္ ဖတ္ရွဳမိပါေတာ့တယ္ ခင္ဗ်ာ.။

ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ သမား ျဖစ္တဲ့အတုိင္း သူ ႕စာတအုပ္လုံးကုိ သူေရးျပီး ျဖစ္တဲ႔ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ သီဝရီမ်ားကုိ က်က် နန ၾကီး အသုံးခ်သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ (တအုပ္လုံးလုိ႔ ေျပာရတာက အၾကမ္းဖ်င္း လွန္ၾကည့္မိသေလာက္ ေျပာတာပါ)။ စာအုပ္ရဲ့ အစမွာပဲ စံေသြမႈ သီဝရီ(Foreground) နဲ႔ စထားပါတယ္။ မာတိကာ မထည့္ပါဘူး.။ Index ေတာ့ ပါလာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အပိတ္မွာပါ။ စာသား(Text) အေၾကာင္းေတြ တြင္တြင္ ေရးသြားျပီး စာကုိယ္တခုစီရဲ့ ထိပ္မွာ အမွတ္စဥ္လုိမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္ တခုစီ တပ္ထားပါတယ္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ နည္းနာ သီဝရီ တမ်ဳိးေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ အစီအစဥ္မက်ျခင္း(Discontinous)၊ ၾကဳံရာက်ပန္း ျဖစ္ျခင္း(Aleatory)၊ ေယာက္ယက္ခတ္ ခုန္ေက်ာ္ျခင္း(Discursive) ေနာက္ထပ္ တျခား နည္းနာေတြလည္း ပါမွာပါ ခင္ဗ်ာ.။

ေဟာ…ကၽြန္ေတာ္ စဖတ္ဖတ္ခ်င္း စာပုိဒ္ တခုမွာ ၉၀(ထိပ္က ေခါင္းစဥ္) နဲ႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ(ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ကလည္း သူ႔ဆရာလုိ႔ ေျပာပါတယ္) ထုိးဇာတ္လုိ႔ ဘာသာျပန္ခဲ႔တဲ႔ Fiction အေၾကာင္းနဲ႔ စပါတယ္.။ သေဘာတူမႈ၊ မတူမႈ။ 91, 92။ ဟာ…93 ပါမလာဘူး။ မပါတာမွ တအုပ္လုံး မွာကုိ မပါတာပါ။ စာအုပ္ရဲ့ နာမည္ ၉၃ ဆုိတာ တကယ္ မရွိတာလား။ သက္သက္ပဲ ေဖ်ာက္လုိက္သလားဆုိတာ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ပဲ သိမွာပါ။ ဆက္ဖတ္….။ ၉၄ အႏုပညာ လင္းပြင့္မႈ အေၾကာင္း။ နားမလည္ ပါးမလည္ ဆက္ဖတ္။ ၉၅- ဇင္(Zen) ဝါဒ အေၾကာင္း။ ၄၅- ၄၆ ေရာက္သြားျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ လိုက္မမွီေတာ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ေျပာခဲ႔တာ ေနမွာ။ ျမန္မာျပည္က စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ အစဥ္အတုိင္း လြယ္လြယ္ကူကူ ဖတ္လာတဲ႔ အခါက်ေတာ့ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ အႏုပညာ နဲ႔ေတြ႕တဲ႔ အခါက်ေတာ့ အံမဝင္ ျဖစ္ကုန္တယ္ ဆုိတာ.။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ လုိေသးတယ္လုိ႔ ကရုဏာ ေဒါေသာနဲ႔ ဆုံးမဖူးတာ။ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ အစဥ္အလာနဲ႔ ကတၱီပါ လမ္းခြဲ မလုပ္နုိင္ေသးတဲ႔ သူအဖုိ႔ေတာ့ အံမဝင္တာ ဘယ္ဆန္းပါ့လဲ။ ၾကဳိးစားျပီး ဆက္ဖတ္ေသးတယ္…။ ဒီလမ္းကလည္း (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ညႊန္းခဲ႔တဲ႔ လမ္းပါပဲ။

နားမလည္တာေတြ လုိက္မမွီတာေတြ ေက်ာ္….ေက်ာ္။ ၉၈ ေရာက္သြားတယ္။ ရုိလင္ဘတ္သ္ရဲ့ ရုိလင္ဘတ္သ္ ဆုိတဲ႔ ကုိယ္တုိင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ အေၾကာင္း။ ေရႊဥေဒါင္းရဲ့ တသက္တာ မွတ္တမ္းတုိ႔၊ သခင္တင္ျမရဲ့ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ တုိ႔ထက္ ပုိေကာင္းတဲ႔ သေဘာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာ မဖတ္တတ္ေတာ့ သူ ေျပာတာ သိပ္မသိပါဘူး.။ ကုိယ္ ဖတ္ဖူးထားတဲ႔ အတၳဳပၸတၱိထဲမွာေတာ့ ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္းရဲ့ တသက္တာ မွတ္တမ္း အေကာင္းဆုံးပဲလို႔ စိတ္ထဲမွာ က်ိတ္မွတ္ထားသကုိး..။ (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ အေျပာအရ ရုိလင္ဘတ္သ္ရဲ့ စာအုပ္လည္း ဖတ္ျပီးေရာ က်န္တာေတြ မဖတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ.ပါပဲ.။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာမ်ား အခြင့္ အခါ သင့္ရင္ ဖတ္ၾကည့္ စမ္းခ်င္လွပါရဲ့။ အဲ…ေနာက္ အဲဒီ ရုိလင္ဘတ္သ္ စာအုပ္ကုိ ကုိရီးယား တကၠသုိလ္က ျမန္မာစာ ပါေမာကၡ တေယာက္ ပုိ႔ေပးတာလို႔လည္း ပါ ပါေသးတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အဲဒီ စာအုပ္ထဲမွာ ဘတ္သ္က I like, I don't like ဆုိျပီး ေရးထားေၾကာင္း ေျပာျပီး ၉၈ ကုိ စာရင္း ပိတ္ပါတယ္.။ အဲဒီေနာက္ ၉၉ မွာေတာ့ (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ကုိယ္တုိင္ သူ႕ရဲ့ အၾကဳိက္/ မၾကဳိက္ေတြကုိ ျပန္ေရးခ်ထားပါတယ္.။ ေတာ္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္ေကာင္ေလး ဆက္ဖတ္ေနလည္း နားမလည္တာေတြပဲ တုိးေတာ့မယ္ဆုိတာ သိလုိက္ပါျပီ.။ ၾကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ မၾကားဖူး မျမင္ဖူးေသးတဲ႔ သီဝရီေတြ အဆုိအမိန္႕ေတြ။ ဥပမာ.- သုညဒီဂရီ အေရးအသား(Zero Degree Writing)၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ရသ(Democratic Aesthetic)၊ Genre အမ်ဳိးအစား ေတြ အစရွိသျဖင့္ အမ်ားၾကီးပါပဲ ခင္ဗ်ာ.။ဒီေတာ့မွပဲ ေနာက္ထပ္ ကၽြန္ေတာ္ မသိတာေတြ ေလ့လာစရာေတြ အပုံၾကီး ရွိေသးပါလားဆုိတာ ပုိျပီး သေဘာေပါက္မိပါတယ္.။ ေနာက္ျပီး ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ စာေပကုိ စိတ္ဝင္စားသူေတြ အေနနဲ႔ ဂၽြန္ဘာ့က္(John Barth) ကုိ လည္း ေလ့လာရမယ္လုိ႔ ညႊန္းထားပါေသးတယ္…။

ေနာက္ဆုံး Index ေတြရဲ့ ေရွ႕က စာမ်က္ႏွာကုိ လွန္လုိက္ေတာ့ အမွတ္-၁ နဲ႔ ပိတ္ထားပါတယ္. ခင္ဗ်ာ.။ ပုိ႕စ္ေမာ္ဒန္နဲ႔ ပတ္သတ္လား. မပတ္သတ္လားလည္း သိပ္ျပီး မသိေတာ့ ပါဘူး.။ အမွတ္စဥ္ေတြကုိ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ညႊန္းထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမွတ္-၁ ရဲ့ ေနာက္ ကပ္လ်က္မွာမွ ၁၈၈၃ မတ္လ ၁၄ ရက္မွာ ကားလ္မက္(Karl Marx) ေသျပီး ဟုိင္းဂိတ္သုႆာန္မွာ Highgate Cemetery မွာ ျမဳွပ္ႏွံတဲ႔ အေၾကာင္း၊ အဲဒီ မီးသျဂၤဳိလ္စဥ္က ဖရက္ဒရစ္ အိန္ဂ်ယ္(Friedrich Engels) ရဲ့ မိန္႕ခြန္း နာမည္ၾကီးတဲ႔ အေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါတယ္.။ ေနာက္ မာက္စ္ရဲ့ အုတ္ဂူေပၚမွာ မာက္စ္ရဲ့ ထင္ရွားတဲ႔ အဆုိတခု ျဖစ္တဲ႔ These on Feuerbach ထဲက …

“ဒႆန ပညာရွင္မ်ားက ဤကမၻာေလာကကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံသာ ဖြင့္ဆုိၾကတယ္။ အေရးၾကီးတာက ဒီကမၻာေလာကကုိ ေျပာင္းပစ္ဖုိ႔ပါပဲ.။
(Philosophers have only interpreted the world,in varius ways, The point is to change it.)
ဆုိတာ ေရးထုိးထားတဲ႔ အေၾကာင္း…။

ေနာက္ထပ္ (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲ့ အဆုိက “ သမုိင္း နိဂုံးနဲ႔ နိဒါန္းၾကားက မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာေပ သမားေတြ ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ။ ကမၻာေလာကကုိ ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖုိ႔” ဆုိျပီး အဆုိအမိန္႕ တခု(လုိလုိ)နဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါတယ္.. ခင္ဗ်ာ.။

ဆုိင္လာ မဆုိင္လားေတာ့ မသိဘူး.။ စာတအုပ္လုံးကုိ ေသခ်ာ မဖတ္တဲ႔ အတြက္ တိတိက်က် မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး.။ ဆစ္ကေနဖုိင္း(Signified) ေတြ ဆစ္ကေန ဖုိင္းယား(signifier ) ေတြ ထပ္ထည့္ရင္ စာဖတ္သူလည္း မ်က္စိ ပုိေနာက္နုိင္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာကုိ ခုထက္ပုိ က်ိန္ဆဲၾကမွာ စုိးလုိ႔ ထည့္မေရးေတာ့ပါဘူး.။

ေျပာခ်င္တာက ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ႔ ပုိ႕စ္ေမာ္ဒန္ ပညာရွိၾကီး၊ ပညာရွိကေလးမ်ား ေျပာေျပာေနသလုိ…အဓိပၸါယ္ ေဝဝါးျခင္း။ ရွိမႈ မေရရာျခင္း.။ ဗဟုိခ်က္ မဲ့ျခင္း.။ အဆက္ျပတ္ျခင္း..ဆုိျပီး စာေတြ ေရးေနျပီး ဘာလုပ္ၾကမလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားလုိ႔ မရနုိင္ပါဘူး.။ “ငါတုိ႔ စာေရးတာ ဘာအတြက္မွ မဟုတ္ဘူး” ဆုိျပီး ေရးေနၾကေတာ့ မခက္ဘူးလား..။ ဘာတဲ႔ Art for no sake ဆုိျပီးလည္း အသံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ပုိၾကားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေတာ့ ဒါဟာ ဘာမွသိဘဲ ဖ်ာခင္းခ်င္တဲ႔ လူေတြ၊ အေခ်ာင္လုိက္ျပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အႏုပညာရွင္ တံဆိပ္ကပ္ခ်င္ေနတဲ႔ သူေတြအတြက္ ပုိလြယ္ကူတဲ႔ သေဘာ ရွိပါတယ္။ အႏုပညာ လြတ္လပ္ခြင့္ ေအာ္ေနျပီးေတာ့ အဲဒိ ဖန္တီးလိုက္တဲ႔ ေယာင္ေယာင္ အႏုပညာက ဘာမွ သုံးမရရင္ ဘာလုပ္ေတာ့မလဲ ခင္ဗ်ာ.။ အနည္းဆုံး အဲလုိမ်ဳိးက စာစ ဖတ္ေနတဲ႔ လူတေယာက္ကုိေတာင္ စာေၾကာက္စိတ္ ျဖစ္သြားေစပါတယ္.။

ဘယ္ေတြ ေရာက္ကုန္မွန္း မသိေတာ့ ပါဘူး ခင္ဗ်ာ..။ ညက အိပ္မရလုိ႔ သိမ္းတင္သား စာအုပ္ ေကာက္ဖတ္ေနလိုက္ရင္း သူ႕အားက်လုိ႔ ေရာက္တိေရာက္ရာ ကေဘာက္တိ ကေဘာက္ခ်ာ ေရးၾကည့္တာပါ။ း) သူ႔စာကေတာ့ ပုိ႕စ္ေမာ္ဒန္ ေဝဖန္ေရးစာပါ။ ေရးျဖစ္သြားေတာ့လည္း… စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္လည္း မမည္၊ သေရာ္စာလည္း မဟုတ္.။ဘာမွလည္း မဟုတ္ဘဲႏွင့္ စာတပုဒ္ နိဂုံး ကမၸတ္ အဆုံး သတ္လုိက္ပါတယ္.။ သေဘာမတူတာ မေက်နပ္တာ ရွိက ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ.။ အစပ်ဳိးေပးသူ ကုိၾကြက္(သိမ္းတင္သား)ကုိသာ သြားျပီး ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေမတၲာ သြားပုိ႔ၾကပါ.။ း)

ေျပာလက္စနဲ႔ မထူးေတာ့ပါဘူး.။ ဆက္ျပီး ေျပာပါရေစေတာ့…။ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားဟာ တလြဲဆံပင္ေကာင္းရာမွာ ႏွစ္ေယာက္ မရွိပါဘူး..ခင္ဗ်ာ.။ ျမန္မာ နုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးက တြင္းဆုံး က်ေနတာကုိ မ်က္ႏွာလႊဲ၊ ဂရုမစုိက္ဘဲ စာေပမွာခ်ည္းပဲ မ်က္ႏွာျဖဴစာေတြ ပုံတူ ကူးခ်ျပီး ဘာ တေခတ္ ထူေထာင္မယ္ ညာတေခတ္ ထူေထာင္မယ္ ေၾကြးေၾကာ္ ေနၾကေတာ့ ဘယ္လုိ နားလည္ရမွန္း မသိပါဘူး.။ ကုိယ့္ အေျခ အေနကုိယ္ မသိ။ မဟုတ္တဲ႔ ေနရာမွာ အဖြဲ႔ေလးေတြ ဖြဲ႔ျပီး ေခါင္းေဆာင္ တက္လုပ္တဲ႔ သူမ်ဳိးေတာင္ ရွိပါတယ္.။ ျပီးရင္ေတာ့ မသိေသးတဲ႔ လူငယ္ေတြကုိ ေျမွာက္ေပး.။ ေနာက္ က်ီးကုိ ဘုတ္ေျမွာက္။ ဘုတ္ကုိ က်ီးေျမွာက္… အျပန္အလွန္ ဟုတ္ခ်င္တုိင္း ဟုတ္ေနၾကတာပါပဲ…။ ကုိယ့္ေဘးကုိ ၾကည့္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ….။ဟုတ္ဘူးလာ..း..။ နိဂုံးခ်ဳပ္ျပီဗ်ာ..။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေတဇာလုိ ငေမ်ာက္ငေခ်ာက္ ေရးတဲ႔ စာထဲမွာ ေဒါသဂုဏ္ သင့္ေနတယ္ ဆုိလည္း ေရွးဆရာၾကီးမ်ား ခြင့္လႊတ္ ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္..။ း) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…။


ေတဇာေအာင္
(dec 9,2009)

December 07, 2009

ထန္းပင္ျမစ္


ထန္းပင္ျမစ္

ထန္ပင္ျမစ္ေတြ ျမင္ကတည္းက သူ႔စိတ္မွာ မေနနုိင္။ သူ ငယ္ငယ္က တရွဳိက္မက္မက္ စြဲလန္း ႏွစ္သက္ခဲ႔တာ သတိရမိသည္။ အလုပ္က ျပန္ခ်ိန္ လမ္းေဘးမွာ မီးက်ီးတရဲရဲ၊ ယပ္ေတာင္ တဖ်က္ဖ်က္ႏွင့္ မီးေသြးေပါက္သံ တေဖာက္ေဖာက္ၾကားမွာ “ငါးရာဖုိး ဘယ္ႏွေခ်ာင္းပါ၊ တစ္ေထာင္ဖုိး ဘယ္ႏွေခ်ာင္းပါ” တစာစာ ေအာ္ေရာင္းေနၾကေသာ ထန္းပင္ျမစ္ဖုတ္သည္(သယ္) အေဒၚၾကီး အမၾကီးမ်ားကုိ သူ မျမင္ခ်င္ အဆုံး။ အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ဒီျမဳိ႕ေလးမွာက ထန္းပင္ျမစ္သည္ ရာသီေပၚ ရွားပါး အစားအစာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ အညာက ရြာကေလးမွာေတာ့ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း ရနုိင္သည္။

ယခုလုိ ထန္းပင္ျမစ္(အညာမွာေတာ့ ထပင္ေညွာင့္ ဟုသာ ေခၚၾကသည္) ေပၚခ်ိန္ ေဆာင္းတြင္း ေရာက္လာျပီ ဆုိလွ်င္ ပခန္းနယ္(မေကြးတုိင္း ေျမာက္ပုိင္း) မွ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက တခုတ္တရပင္ ထန္းပင္ျမစ္ေတြ ရာသီစာ လက္ေဆာင္ ပုိ႔ေပးၾကျမဲ ျဖစ္သည္။ အေဖသည္ ထုိေဒသ ဇာတိ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အေဖသည္ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးမွာပင္ မနက္ေစာေစာ ထ၍ မီးပုံၾကီးၾကီး တခု အိမ္ေရွ႕မွာဖုိကာ ထန္းပင္ျမစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တေယာက္တည္း ထုိင္ဖုတ္ေနေတာ့သည္။ ရွားသားမီးက်ီး ရဲရဲမွာ တဖ်စ္ဖ်စ္ ျမည္သံမ်ား ဆူညံေနျပီး စားဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ျပီ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမာင္ႏွမ တသုိက္ကုိ ႏႈိးျပီး ထန္းပင္ျမစ္ဖုတ္ ေကၽြးေနက် ျဖစ္သည္။
ျပီးလွ်င္ ထုိစားရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနေသာ ထန္းပင္ျမစ္ကုိ အလယ္မွ ခြဲ၍ ဘုံႏွံေခၚ အူတုိင္ကုိ ရယူကာ တမွ်င္ခ်င္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ခြဲျပီး အရုပ္ၾကဳိက္တတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ညီမေလးအတြင္ ငွက္ရုပ္ အစရွိေသာ အေကာင္ပေလာင္ ပုံစံေလးမ်ား စိတ္တုိင္းက် အေဖ ခ်ဳိးေပးခဲ႔ဖူးသည္။ အခြံႏႊာျပီး ဖုတ္ျပီးသာ ထန္းပင္ျမစ္ အပုိင္းကေလးမ်ား ကုိယ္စီကုိင္၍ ေမာင္ႏွမ တသုိက္ စားပြဲဝုိင္း အလယ္မွ ဆီႏွင့္ ဆား ပန္းကန္ထဲ ထုိးစုိက္ လုစားၾကဖူးသည္။ ခါးဆိမ့္ဆိမ့္ အရသာႏွင့္ ထန္းပင္ျမစ္ဖုတ္ကုိ သူတုိ႔ တအိမ္သားလုံး ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ မိသားစု သုိက္သုိက္ဝန္းဝန္းႏွင့္ ေပ်ာ္စရာ ေန႕ရက္မ်ားကုိ ေတြးမိေတာ့ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ၾကည္နဴးမိသည္။ ခုေတာ့ သူ ဒီျမဳိ႕ကေလးကုိ ေရာက္ကတည္းက ထန္းပင္ျမစ္ဖုတ္ကုိ တမင္သက္သက္ ဝယ္မစားျဖစ္ခဲ႔သည္မွာ ၾကာခဲ႔ျပီ။
ထန္းပင္ျမစ္သည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရေသာ အစားအစာ တခုေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ထန္းသီးအေစ့ကုိ ေျခာက္လခန္႔ ေျမၾကီးထဲ ျမွဳပ္ျပီးမွ ထြက္လာေသာ အေညွာင့္(အျမစ္) ျဖစ္သည္။ သူ ငယ္ငယ္က ပခန္းနယ္မွ ထန္းတက္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳေသာ အေဖ့ဇာတိ ဘေထြးတုိ႔ ရြာမွာ သြားေနဖူးသည္။ ထန္းေပၚခ်ိန္ ေႏြရာသီတြင္ ထန္းသီးႏုႏုမ်ားကုိ ႏုတ္ႏုတ္စင္း၍ ႏြားစာ လုပ္ေကၽြးရသည္။

ထုိအခ်ိန္သည္ ႏြားစာ ရွားပါးလွေသာ ေႏြရာသီကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ႏြားမ်ားကလည္း အရည္ရႊမ္းေသာ ထန္းသီး ႏုႏု မ်ားကုိ ေတာ္ေတာ္ၾကဳိက္ပုံ ရပါသည္။ ထန္းသီး၏ အျပင္သားကုိသာ စဥ္းထုတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ထန္းသီးေစ့ကုိ သက္သက္ ခြဲထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ထန္းသီးမ်ားတြင္ ႏွစ္ေစ့ သုံးေစ့ပါ၍ အတန္ၾကီးေတာ့ ေလးေစ့ အထိပါတတ္သည္။ တခါတခါ ထုိထန္းသီးေစ့ထဲမွ အသားကုိ ခြဲထုတ္ဘေထြး၏ မိန္းမ ခြဲထုတ္ေကၽြးတာ စားရဖူးသည္။ ထန္းတက္ခ်ိန္ ျပီး၍ အိမ္ေထာင့္မွာ ပုံေနေသာ ထန္းသီး အေစ့မ်ားကုိ ထန္းေတာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယာခင္းထဲက တေနရာရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၁၀ေပ ပတ္လည္ က်င္းၾကီး တူးကာ ထုိက်င္းထဲမွာပင္ ျမွဳပ္ထားလုိက္ျပီး ထန္းပင္ျမစ္ လုပ္ရသည္။ ထုိအအခ်ိန္ကမွ ယခုလုိ ေဆာင္းဝင္စ ရက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ကာ ေရာင္းတန္တာ ေရာင္း၍ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားကုိ ရာသီေပၚ လက္ေဆာင္မ်ား ပုိ႔ေပးၾကျမဲ ျဖစ္သည္။
အေဖ့ဇာတိ ရြာကေလးသည္ အညာ ပခန္းနယ္မွ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အပူပုိင္း မုိးေခါင္ေရရွားေသာ ေဒသျဖစ္ျပီး ေက်ာက္စရစ္ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ထန္းေတာမ်ားသာ ရွိသည္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ ျဖစ္ေသာ သနပ္ခါးပင္မ်ား စုိက္သည္။ တႏွစ္မွ တစ္သီးသာ ရေသာ ပဲစင္းငုံ စုိက္၍ ရသည္။ ႏွမ္းၾကီး မ်ဳိးပင္ သိပ္မျဖစ္ထြန္းလွ။ ထန္းေပၚလွ်င္ ထန္းတက္ၾကသည္။ အလယ္ပုိင္း ေတာေခါင္ေခါင္ ေဒသ ျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီး ပေဒသရာဇာ၏ ထန္းတက္သမားဘဝ တ်ာခ်င္းမ်ားထဲကအတုိင္း လူေနမႈ ပုံစံမ်ား အတုိင္းသာ။ ေခတ္၊စနစ္ေတြ ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ထုိရြာကေလးမွာ ခပ္စိမ္းစိမ္း၊ ခပ္ကင္းကင္း ေနၾကသလုိ ျဖစ္ေနရသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ အစစလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေနေသာ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္သာ ေနၾကျပီး ေသစာ ရွင္စာ ဖတ္တတ္ၾကရုံ။ ျပီးလွ်င္ မိဘမ်ား၏ ထန္းတက္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရး အဝဝ တြင္ ျမဴအုိးေကာက္၊ ထန္းရည္ခ်ဳိဖတ္ စစ္။ဆိတ္ေက်ာင္း၊ ႏြားေက်ာင္းႏွင့္ ၾကီးလာလွ်င္လည္း မိဘ၏ အရုိက္အရာ ထန္းဆက္တက္ၾကရုံသာ ရွိသည္။ ေတြးၾကည့္ေတာ့လည္း ထုိေဒသမ်ဳိးထဲမွ ဆရာ ျမသန္းတင့္လုိ လူမ်ဳိး တေယာက္ ေပၚလာေတာ့ ၾကံဖန္ ဂုဏ္ယူမိေသးသည္။ ျပီးခဲ႔ေသာ ႏွစ္က ထုိရြာကေလးသုိ႔ သူအလည္သြားခဲ႔ရာ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားၾကားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ေျပာမိရာ သူ႕မွာ သူတုိ႔ နားမလည္ေသာ ဘာသာစကား တခုခုကုိ ေျပာလုိက္မိသကဲ႔သုိ႔ ေငးစုိက္ၾကည့္ေနခဲ႔ၾကတာ ခံရဖူးသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ထုိ မုိးေခါင္ ေရရွားေသာ ေဒသ ေလးအတြက္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ခဲ႔သည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း ေပါမ်ားလွေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားမွ ေရးမ်ားကုိ ဆည္ကန္႕ထားရန္ ျဖစ္သည္။ တုိက္ဆုိင္စြာပင္ အေဖ့အေမြ သနပ္ခါးေတာႏွင့္ ထန္းေတာေလးမွာ ထုိစီမံကိန္းအတြင္း သက္ဆင္း ငုံးလွ်ဳိးခဲ႔ရသည္။(ထုိဆုံးရွဳံးမႈ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး တေသာင္းခြဲ ေပးမည္ ေျပာျပီး တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ တိတိ ရရွိခဲ႔တာလည္း မွတ္မိပါသည္။)ထုိ႕ေနာက္ အေဖ့ ဇာတိ ရြာကေလးမွာလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ ဟု ဆုိကာ တရြာလုံး ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ပါေသးသည္။ ေနာ္ကဆုံးမွ တရြာလုံး ငုိၾက၊ ကန္႕ကြက္ၾကေတာ့မွ ရြာေျခမွာပင္ တာတမံ ကမ္းနဖူး ဆုိက္ကပ္ခဲ႔ရသည္။ထုိစဥ္က အေဖသည္ သနပ္ခါးပင္ ႏုႏုရင့္ရင့္မ်ားကုိ အျမစ္မွ တူးပစ္ခဲ႔ရျပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ အေမႊးတုိင္ လုပ္သန္းမ်ားကုိ လုိက္စပ္ခဲ႔ရသည္။ မတန္တဆ ေစ်းျဖင့္သာ ဝယ္ယူခ်င္ေသာ ထုိ အေမႊးတုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ စီးပြားေရး သမား၏ မ်က္ႏွာေပါက္ကုိလည္း ယခုတုိင္ ျမင္ေယာင္ မိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထန္းပင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ခုတ္လွဲ ပစ္ခဲ႔ရျပီး အေမ့ဘက္မွ အိမ္ေဆာက္ရန္ ႏြားစားျခံေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ ေပးပစ္ရတာ သတိရမိသည္။ အမွန္ေတာ့ ထုိကဲ႔သုိ႕ေသာ ေက်ာက္စရစ္ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားသာ ရွိေသာ ေျမေနရာတြင္ ေရဘယ္ေလာက္ရရ စပါးစုိက္၍ မျဖစ္နုိင္ပါ။ ထုိေရမ်ဳိးသည္လည္း စုိက္ခင္းမ်ားအတြက္ သုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း သိသင့္သည္။ အငန္ဓာတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေျမဆီလည္း ပ်က္သုဥ္းျပီး ဆားေပါက္ပါသည္။ တန္႕ဆည္နယ္ကဲ႔သုိ႔ စပါးက်ီ မျဖစ္နုိင္ပါ။ ဧရာဝတီတုိင္း၏ ေျမႏုကၽြန္းမ်ား မျဖစ္နုိင္ပါ။ ေျမေတြကုိပါ ေျပာင္းေပးဖုိ႔ သင့္ပါသည္။ သူ ရြာကေလးသုိ႔ ေရာက္စဥ္ တာရုိးတေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ခဲ႔ရာ နီက်င့္က်င့္ ျဖစ္ေနေသာ ေရမ်ားႏွင့္ ဆည္ထဲတြင္ ကေလးငယ္တသုိက္ ႏြားေက်ာင္းရင္း ေရဆင္းကူးေနၾကတာကုိသာ ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။

တရက္ကေတာ့ အေဖ သူ႕ဆီ ဖုန္းဆက္လာသည္။ထူးထူးျခားျခားပင္ “မေလးရွား သြားမလား” ဟု ေမးသည္။အံ့ၾသမိသည္။ “ဘာလုိ႔လဲ” ေမးေတာ့ “ရြာက မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြ မေလးရွားတုိ႕ စကၤာပူတုိ႔ သြားကုန္ျပီ ” ဟု ေျပာလာသည္.။ ဒါနဲ႔ “သူတုိ႔က ဘာအလုပ္ လုပ္ရသလဲ” ဆုိေတာ့ “မသိဘူး” ဟုသာ ေျပာသည္။ဆက္၍ “ရြာကုိေတာ့ တလ ဆယ္သိန္းေလာက္ ပုိ႕တယ္”ဟုလည္း ေျပာသည္။ ပုိ၍ အံ့ၾသရသည္။ ျပီးေတာ့ “ မင္းေဒြးေလး ဘယ္သူ႕အိမ္ေတာ့ တုိက္ေဆာက္လုိက္ျပီ။ ဘယ္သူေတာ့ ေထာလာဂ်ီ ဝယ္လုိက္ျပီ။ သြပ္မုိးနဲ႔ ျဖစ္သြားျပီ” အစရွိသျဖင့္ စီကာ ပတ္ကုံး ေျပာျပသည္။ ဝမ္းနည္း ဝမ္းသာ ခံစားရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ တုိက္ေဆာက္လုိက္တဲ႔ အိမ္က လူေတြက တႏွစ္ပတ္လုံး ထန္းေတာမွာသာ ေနၾကသည္။ သိပ္ျပီး နားမလည္နုိင္။ ရြာကေလးမွာ ေခတ္မီလာျပီ ဟုလည္း ေျပာသည္။ ျဂဳိလ္တု စေလာင္းႏွင့္ တရြာလုံး လွ်ပ္စစ္မီးေပးလုိ႔ရသည့္ မီးစက္ႏွင့္ ထန္းတက္ေသာသူ သိပ္မရွိေတာ့ဟု ေျပာသည္။ ဟုတ္္ေတာ့လည္း ဟုတ္သည္။ ထန္းတက္သည္ ဆုိရာမွာ မနက္တခါ ညေနတခါ ထန္းပင္ အပင္ႏွစ္ရာေက်ာ္ကုိ တက္လုိက္ဆင္းလုိက္ႏွင့္ သားသမီးေတြက ထန္းရည္ခ်ဳိအုိး လုိက္သိမ္း၊။ မိန္းမက ထန္းတဲထဲမွာ ထန္းလ်က္(ထညက္) ခ်က္ရ။ ပင္ပန္းလွပါသည္။ ဒီေလာက္ လုပ္ရတာေတာင္ သူတုိ႔ အတြက္ တရက္စာ သာသာ လုံေလာက္ရုံ ျဖစ္သည္.။

ငယ္ငယ္က ထန္းပင္ျမစ္ၾကဳိက္ေသာ သူသည္ အေဖ့ကုိ အလြန္ ပူဆာခဲ႔တာ အခုထိ မွတ္မိသည္။ အေဖ့ရြာကေလးမွ ထန္းပင္မ်ားကုိ ေရာင္းမပစ္ဖုိ႔.။ တျခား ထန္းတက္ေသာ သူမ်ားကုိ ျမည္စား ခ်မပစ္ဖုိ႔ ။ သူ ၾကီးလာလွ်င္ သူကုိယ္တုိင္ ထန္းတက္၍ ထန္းပင္ျမစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ လုပ္ျပီး လုစားရေသာ သူတုိ႔ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ၾကဳိက္သေလာက္ စားေစခ်င္၍ ျဖစ္သည္။ သူ ျပန္ေတြးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ျပဳံးရမလုိ၊ ရယ္ရမလုိ၊။ ထန္းပင္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတိရစရာေတြ ၾကဳံလာတုိင္း သူ႕အေတြးတုိ႔ လြင့္ပ်ံ႕ေနတတ္ျမဲ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူ ထန္းပင္ျမစ္ဖုတ္ စားခ်င္ေသာ ခ်ဥ္ျခင္း ျဖစ္မိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတဇာေအာင္
္(Dec 5,2009)

December 06, 2009

ျမဳိ႕ျပ သစ္ပင္ျမဳိ႕ျပ သစ္ပင္

ငွက္တစ္ေသာင္း နားဖုိ႔ မေျပာနဲ႔…
သူ႕ေရေသာက္ျမစ္ကုိယ္၌က ခ်ဳိ႕တဲ႔ ေနရွာ
ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္လႊင့္နုိင္မႈ အတုိင္းအတာကုိ
ဘယ္သူမွ ဂရုမျပဳနုိင္ဘူး…

တုိက္ အအုိအပ်က္ေတြေပၚက
အင္တာနာတုိင္ေတြထက္ေတာင္ နိမ့္က်ေနေတာ့…
အသုိက္ဖြဲ႔တတ္တဲ႔ ငွက္ေတြေတာင္
သူ႕ရင္ထက္မွာ ေက်ာက္ခ် မရပ္နားခဲ႔ဘူး…

ႏြယ္ပင္ အရစ္ပတ္ခံ တုိးထြက္လုိ႔ မရနုိင္တဲ႔ သူ႔အိပ္မက္မွာ
ႏြယ္ပင္ေတြသာ စိမ္းလန္းခဲ႔ရ
တရံတခါမွ မုိးကုိ ေမွ်ာ္မိတယ္…။
ျခစားေနတဲ႔ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းေတြကုိ
မ်က္ႏွာလႊဲခဲ႔တာ ၾကာခဲ႔သေလာက္.
အျပန္အလွန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ႔ၾကတာလည္း ကာတစ္ခု တုိင္ခဲ႔ျပီ...

လမ္းေဘး ပန္းခုံေပၚက
ဒီဇုိင္းလွလွ အရုပ္ပုံ ေရာင္စုံ သစ္ပင္ေတြနဲ႔
တုိက္ၾကဳိတုိက္ၾကား အခက္အလက္ ကင္းမဲ႔ သူ႕ျဖစ္စဥ္ၾကားမွာ
ဘယ္အရာ မွားခဲ႔သလဲ...တခါမွ မစဥ္းစားခဲ႔ဘူး....

မနက္ျဖန္မွာ (အနည္းဆုံး) လူတခ်ဳိ႕အတြက္
ေလာင္စာ ျဖစ္ေပးဖုိ႔ သူ အားေမြးေနဆဲ.....။ ။

ေတဇာေအာင္(Dem 7,2009)

December 03, 2009

ယုဇန မခင္ပ်ဳိ

ယုဇန မခင္ပ်ဳိ

ေရႊျခည္ေတြ ပ်ပ်မႈိင္း၍ ေလာကတံတိုင္းမွာ အေမွာင္ၫႈိ႕ၿပီ မခင္ပ်ဳိ။အရာရာမွာ အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းတတ္ေသာ ရင့္က်က္ျခင္း အဆင့္ဆင့္သို႕ေရာက္ၿပီဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထင္ထားသည္။ အထင္ ဆိုသည္မွာ ႐ွိတတ္စျမဲပါပဲ။ထို႕ျပင္လည္း အထူးသျဖင့္ ဥေပကၡာတရား႐ံုးကို လက္ကိုင္ထားႏိုင္သူ ဟုလည္းထင္မိေသး၏။ တခါတုန္းက မခင္ပ်ဳိ၏ ထမီအနားခတ္လိုက္ပံုသည္ ကၽြန္ေတာ၏
အသည္းႏွလံုးကို ယူေဆာင္သြားဖူး၏။ သို႕ေသာ္လည္း ခဏတာမွ်သာျဖစ္၏။တပ္မက္ျခင္းလား၊ ရသခံစားမိျခင္းလား မသိခင္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ့္အသည္းႏွလံုးျပန္လာပါသည္။ အခုေတာ့ မခင္ပ်ဳိေန၀င္ေတာ့မည္ထင္ပါသည္။သြားၾကစို႕၊ သြားၾကစို႕ မခင္ပ်ဳိ။ တေယာက္ တလမ္းစီဆိုေပမယ့္ ဆံုရဦးမွာေသခ်ာပါသည္။

နီရဲေစးပ်စ္ေသာ လက္ဘက္ရည္ ပန္ကန္လံုးထဲမွာ ႏူိ႕ႏွစ္အဆီမ်ားေ၀့ေန၏။ခပ္ေ၀းေ၀းမွာ ဆိုင္းသံမ်ားၾကားရသည္။ ေအးျမေသာ ေလထုကို ျဖတ္၍ဆိုင္းတီးသံသည္ ခ်မ္းတုန္းစြာေျပးလာသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ညမ်ားထဲမွာ အႏုပညာရနံ႕မ်ားေ၀့ေန၏။ ၾကက္ေသြးေရာင္ ကတၱီပါ ကားေပၚမွာ ေရႊျခည္ ေငြျခည္ေဘာ္ၾကယ္စာလံုးေတြ ၀င္းလက္ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနသည္။ ဒီေန႕ည မခင္ပ်ဳိ ဘယ္မွာကမွာလဲ ေရႊဘုန္းဒိန္မွာလား။ ပုလဲ ေငြေရာင္မွာလား။ ႐ံုးေတာ္ႀကီးမွာလား၊မလြန္မွာလား။ ေစ်းခ်ဳိမွာပဲလား။ လူတေယာက္ရဲ႕ ရင္ထဲမွာလား။ ဘာမွမဟုတ္ေသာသာမန္ ေရေျမာင္းကေလးျဖစ္ေပမယ့္ ေရနီေျမာင္းသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏။အတြင္းေရးမ်ားကို ေက်ာက္တံုး၊ ရႊံ႕ႏွစ္ႏွင့္ ေရၫွိရြက္ အၾကားမွာသိမ္းဆည္းထားသူျဖစ္၏။ စိန္ျမင့္လာ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏူၾကည္အေဆာင္ကို
သြားၾက၏။ ဟိုေကာင္ကို မေတြ႕၍ ေရနီေျမာင္းေဘးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဥာဥ့္နက္ေအာင္ထိုင္ၾကည္သည္။ စိန္ျမင့္သည္ စကားမ်ားေပမယ့္
စကားေျပာေကာင္း၏။ ကဗ်ာအေၾကာင္း၊ အလကၤာအေၾကာင္းေတြကို ေျပာသည္။နတ္သွ်င္ေႏွာင္ အေၾကာင္း၊ အိုမာခယမ္ အေၾကာင္း၊ နီ႐ူဒါ အေၾကာင္း၊ေခတ္စမ္းကဗ်ာ အေၾကာင္းေတြေျပာသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ ကဗ်ာ၏ အလုပ္အေၾကာင္းလည္းေျပာသည္ ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာသည္ ၾကက္ေသြးေရာင္ ကတၱီပါကားလိပ္အေၾကာင္းကိုသာ စိတ္ေရာက္ေန၏။ ပြဲေစ်းတန္းက မိုနဲ႕ေမာင္ႏွမ အိုးကင္ေၫွာ္နံ႕သင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ကေလးသာ စိတ္ကူးေနမိ၏။ လထြက္ၿပီး ထူးထူးဆန္းဆန္းမွတ္ေနသည္က ထိုည ကၽြန္ေတာ္မခင္ပ်ဳိကို သတိမရ။ စကားစပ္လို႕လည္း မေျပာမိ။ထေနာင္းပင္ ကိုင္းဖ်ား လတျခမ္းခ်ိတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အခ်စ္အေၾကာင္းစကားစပ္မိၾက၏။ စိန္ျမင့္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာ ကြဲလြဲခဲ့ၾကသည္။

အခ်စ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ရႊန္းလဲ့ ညိဳေမွာင္ အလိုမက်ဟန္ေဆာင္တဲ့မ်က္ေစာင္းကေလးလား။ ဘယ္တဆစ္၊ ညာတဆစ္ ခ်ဳိးခ်လိုက္တဲ့လက္ေမာင္းသြယ္သြယ္ကေလးရဲ႕ အဆံုးမွာ ေကာ့ၫႊတ္ပ်ံတတ္ေနတဲ့ လက္ဖ်ားကေလးေတြလား။ဆိုက္မီး အေျပာင္းမွာတခ်က္၀င္းလက္သြားတဲ့ ရင္ၫြန္႕၀ါ၀ါကေလးလား။ဒူးကေလးေတြ ၫႊတ္ၿပီးဒူးေပၚမွာလက္ႏွစ္ဘက္တႏွီးလန္ခ်လုိ႕ပခံုးကေလးဘယ္ညာလႈပ္လို႕ ဇာတ္စင္ အေရွ႕ပိုင္းကို အေျပးကေလး ထြက္လာတဲ့ဟန္ကေလးလား။အခ်စ္ဆိုတာ မခင္ပ်ဳိရဲ႕ မ်က္ႏွာလား၊ အသံလား၊ကိုယ္လံုးလား၊ ဟန္လား။ အခ်စ္ဆိုတာ အေၾကာင္းတရားလား အက်ဳိးသက္ရာက္မွဳလား။လူေတြ ညာေျပာေနၾကာတာပါ။ တကယ္တမ္းက လူဟာ ဘာသာစကားကို အေတာ္
လံုလံုေလာက္ေလာက္ က်က်နန ေျပာတတ္လာတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး မုသားေတြမျမင္သာေအာင္ဖံုးဖို႕ ၀ွက္ဖို႕ ေနရာေကာင္းတခု ရခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္ပညာ႐ွင္ကမွေျပာသံမၾကားဖူးပါဘူး။ အခ်စ္ဆိုတာ ဘယ္ကလာ ေပးဆပ္ျခင္း ဟုတ္ရမွာလဲမခင္ပ်ဳိရယ္။ ရခ်င္ယူခ်င္တာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တာပါ မခင္ပ်ဳိရယ္။ ငါေတာ့ေပးဆပ္လိုက္ၿပီလို႕ ထင္ေနတဲ့သူကိုေတာ့ ထင္ေနပါေစေလ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ရခ်င္တာ၊ ယူခ်င္တာ၊ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တာပါ။ အဲဒီတညကလည္း အရင္ ညေတြလိုပါပဲ။မခင္ပ်ဳိ ကၽြန္ေတာ့ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သီခ်င္းဆိုေနတယ္လို႕ ထင္မိတာဟုတ္မဟုတ္ ျပန္စဥ္းစား မေနပါဘူး။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ တန္ေဆာင္မုန္းညေတြဟာအားလံုး ကဗ်ာေတြ ခ်ည္းပါပဲ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အၿငိမ့္မင္းသမီးေပါင္းမ်ားစြာဟာမႏေလးၿမိဳ႕တေနရာက ဇာတ္စင္ေပၚမွာ မီးေရာင္ေအာက္မွာ ကရင္းဆိုရင္းနဲ႕ကဗ်ာေတြကို ဖန္တီးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ပြဲၿပီး မီးမွိတ္လို႕ ကားလိတ္ေတြရုတ္သိမ္းတဲ့အထိ မေရာက္ပါဘူး။ အဲဒီကဗ်ာေတြဟာခ်က္ခ်င္းကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကဗ်ာေတြဟာ ေလာကရဲ႕ႏွလံုးသားထဲက တေနရာမွာ အားလံုး စုရံုးေနၾကတယ္။ ေသြးေၾကာထဲမွာလွည့္ပတ္ေနၾကတယ္။ ႏွလံုးသားထဲမွာ ျပန္႕၀င္ေနၾကတယ္။ ေလာကရဲ႕ ရင္ခုန္သံတခ်က္ၾကားရတိုင္း အဲဒီကဗ်ာေတြ အားလံုးဟာ သီဆိုကခုန္ေနၾကတယ္ဆိုတာ။လူတိုင္း သတိျပဳမိၾကမယ္ မထင္ပါဘူး။ ေသဆံုးကြယ္လြန္သြားၾကတဲ့အၿငိမ့္မင္းသမီးႀကီးေတြလည္း အဲဒီကဗ်ာေတြထဲမွာ ရွိေနၾကတယ္။ မခင္ပ်ဳိ ကပါ၊ဆိုပါ အႏူပညာဆိုတာ မခင္ပ်ဳိရဲ႕အလုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၿပီးပါပေကာ။လူဆိုတာ ညာေျပာတတ္တယ္။ လိမ္ေျပာတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခု ဒီတခါေတာ့
ကၽြန္ေတာ္မညာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တာ မခင္ပ်ဳိကိုပါ။

ေ၀းလံေသာ အရပ္တပါးမွ ဓါးပတလားသံ ခပ္သဲ့သဲ့ ခပ္အုပ္အုပ္ၾကားေနရသည္။၀ါးရြက္ႏွင့္ လက္ခတ္ ထိေတြ႕လိုက္သည့္ အခါတိုင္း၊ ၀ါးရြက္ေပၚ လက္ခတ္က်သည့္အခါတိုင္း ရင္မွာေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ရသည္။ ေ၀ဒနာ၏ နာက်င္စြာေသာအျဖစ္သည္ပင္လွ်င္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေကာင္းလွေခ်သည္။ ေတာင္ေတာင္ငယ္ ေတာယံႏွင့္ေမာေလေအာင္ ေ၀းက်ဴးသီေခါင္၊ ရီေမွာင္ညိဳညိဳဆိုင္းဆိုင္း
ေ၀မွဳိင္းမွဳိင္းေလး ပင္တုိင္းသာ မာလာႀကိဳင္ႀကိဳင္သင္း။ႏွင္းယြန္း၀သန္ေႏြ၊ စံုၿမိဳင္ေျခဦး သာဟန္ေလ သာဆန္းထူး။ သံသရာေတာအုပ္အတြင္းမွာ ေမွာင္လြန္းလွသည္။ ဘယ္ေသာ အခါမွ လမ္းမမွားဟုဟစ္ေႂကးေနသူသည္ သူလမ္းမွားေနေၾကာ္းမသိ။ အင္ၾကင္းပန္းေတြ ပင္လံုးေ၀ေ၀ပြင့္ေန၏။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္သူလာ၍ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပစ္ခ်ထားခဲ့သနည္။
အထီးက်န္မွဳ၊ အားကိုးမဲ့မွဳ။ ဘာဆို ဘာမွ မတတ္ႏိူင္မွဳတို႕သည္ ခင္းထားေသာကၽြႏ္ုပ္၏ လည္ပင္းေပၚသို႕ အရွိန္ျပင္းစြာက်လာသည္။ ေလာက တေရးႏူိးၿပီးလား။တဖန္သစ္ၿပီလား။ တေန႕ေဟာင္းသြားၿပီလား မသိပါ။ ေတာ အလယ္မွာ ေမာတယ္ မရယ္။
သူတို႕ ဘာလိုခ်င္ၾကည္သည္လဲ။ ဘာျဖစ္ခ်င္ၾကသည္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကိုမွမလိုခ်င္ပါ။ ဘာမွ မျဖစ္ခ်င္ပါဟု လိမ္ညာ၍ ေျပာလိုက္ေသာအခါ ကမၸာေပၚမွာအရွက္မဲ့သူတေယာက္ တိုးသြားၿပီ။ အိုး လွလြန္း လွလြန္းလွပါသည္။ မိန္းမဆယ့္သံုးေယာက္ကို ေတြ႕ရ၏။

ေသတၱာထဲမွာ ေႁမအစိမ္းေရာင္ တဆယ့္သံုးေကာင္ေခြေနသည္။ ဘယ္ကိုသြားၾကမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ့ ကိုယ္ေပၚသို႕ ႏူးညံ့ေသာ ပန္း၀တ္ဆံမ်ား ကတီပါပြင့္ဖတ္မ်ား မိုးကဲ့သို႕ ဖြဲဖြဲရြာက်လာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္တကုိယ္လံုးပြင့္ဖတ္ ၀တ္ဆံေတြ ဖံုးလႊမ္းသြားေတာ့သည္။ အနီေရာင္ ခတာပန္းမ်ားပြင့္ဖတ္လိန္၍ ဖူးပြင့္ေနၾကသည္။ အခ်ိန္ ခုႏွစ္မိနစ္ ေစ့သြားၿပီ။ေမာလွခ်ည့္ရဲ႕ ...။ ေတာအုပ္သည္ ပို၍ ပို၍ ေမွာင္လာေနသည္။

မခင္ပ်ဳိ။ ယုဇန မခင္ပ်ဳိ။ လြမ္းလိုက္ရတာ မခင္ပ်ဳိရယ္။ေအာင္ျမင္တာေတြ၊ ႀကီးျမင့္တာေတြ။ ေက်ာ္ၾကားတာေတြ။ အခုေန က်ဳံးေဘးမွာေလျပည္ တျဖဴးျဖဴး ရွိေနမွာေပါ့။ ဘယ္သစ္ပင္ စိမ္းပံုနဲ႕မွမတူတဲ့ထေနာင္းပင္ ျဖဴျဖဴေတြရဲ႕ အရိပ္စိမ္းမွာ မခင္ပ်ဳိ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကိုရဲရဲတြဲပါ။ ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ လက္ခ်င္းတြဲၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တမ်ဳိးပဲလို႕ ၾကားဖူးတယ္။ ၾကည့္စမ္း မခင္ပ်ဳိ၊ေကာ့လိုက္ ေကြးလိုက္၊ ညႊတ္လိုက္ လႈပ္ရွားလိုက္တာနဲ႕ ေလာကကိုအသက္ရွဴတခဏရပ္သြားေစႏိုင္တဲ့ လက္ေခ်ာင္းျဖဴျဖဴ သြယ္သြယ္ကေလးေတြ။ဒီလက္ေခ်ာင္းကေလးေတြ လႈပ္ရွားရင္းေကြးညႊတ္ေကာ့ပ်ံတဲ့ လက္နဲ႕စပ္လိုက္တဲ့
ကဗ်ာေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္လံုးထဲမွာ သိမ္းထားတယ္ သိလား။ေအာင္ပင္လယ္တာတရိုးမွာ ေရႊမိုးေတြ ညိဳ႕ၿပီ မခင္ပ်ဳိ။ မိုးရြာမယ္
မထင္မိပါလို႕ တဘက္ကေလး မပါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္မွာ မိုးခိုလို႕ရပါတယ္။မိုးေတြသည္းလိုက္တာ။ မိုးရြာတဲ့ေန႕ကို သတိရလိုက္တာ စုတ္ခ်ာယိုင္ရြဲ႕တဲ့လဘက္ရည္ဆိုင္ကေလးရဲ႕ တံစက္ၿမိတ္စြန္းမွာ ေနေရာင္ျခည္ကေလးတခက္လက္ေနတယ္။မိုးခက္ မိုးပြင့္ ကန္႕လန္႕ကာကို ျဖတ္လာတဲ့ ေနေရာင္ျခည္ဟာမခင္ပ်ဳိၿပံဳးတာနဲ႕ သိပ္တူတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ အနားမွာ သစာမဲ့သူေတြ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ ေနလိုက္ၾကတာ။ ဘာဆိုတာမွတ္လို႕ မခင္ပ်ဳိကေတာ့ေျပာလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အခါမွာ မခင္ပ်ဳိကို သတိရတယ္။ ဘာမွေတာ့ မဆိုင္ဘူးေလ။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အႀကိဳက္ဆံုးေတြက ရွင္ဥတမေက်ာ္ရယ္၊ ေဇာ္ဂ်ီရယ္၊ေဇယ်ရယ္၊ ပန္းခ်ီေအာင္စိုးနဲ႕ ခင္ေမာင္ရင္ရယ္၊ စိန္ေဗဒါရယ္လြတ္လပ္ခြင့္ရယ္၊ ပိေတာက္ပန္းရယ္၊ လဘက္ရည္ ခ်ဳိေပါ့က်ရယ္။ ေခတ္ေပၚဂီတရယ္၊
မခင္ပ်ဳိရယ္။ မ်ားေတာ့ အမ်ားသား မႀကိဳက္ဆံုးအရာေတြက ဟိတ္ဟန္ႀကီးတာရယ္၊၀က္သားေပါက္စီရယ္၊ သေဘာၤသီးအေစ့ရယ္၊ တတိယ တန္းစားေ၀ဖန္ေရး ဆရာရယ္၊ကုန္းေခ်ာတိုက္တာရယ္၊ မနာလိုမွဳရယ္၊ သဇင္ပန္းရယ္၊ ဒံေပါက္ထမင္းရယ္၊အနီေရာင္ရယ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ရယ္၊ စိန္ေရႊရတနာရယ္။

ႀကိဳက္တာေတြ မႀကိဳက္တာေတြ ေျပာမယ့္သာေျပာရတာပါ။ တကယ္တမ္းေတာ့လည္းဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ဘာမွ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မသိလိုက္ခင္မွာပဲ ဘ၀ဟာနိဂံုးခ်ဳပ္သြားတာပါပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ ေနဖို႕လား။ ေနဖို႕
ထိုင္းဖို႕ျပင္ဆင္ေနလိုက္ၾကတာ။ သူတို႕ေတြရဲ႕ မဟုတ္တဲ့အလုပ္ေတြကိုကမာ့အျပင္ဘက္ထါက္ၿပီး ခပ္ခြာခြာၾကည့္မွ ျမင္ရတာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ဒီသစ္ပင္ ေအာက္ ၾကည့္ရင္လည္း တကယ္လုိ႕ၾကည့္တတ္ရင္ေပါ့ေလ။ ျမင္ရပါတယ္တဲ့။
တေယာက္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာဖူးတယ္။ ေျပာၿပီးေတာ့သူလည္းေနစရာျပင္ရဦးမယ္ ဆိုၿပီး ထြက္သြားေပါေလေရာ။ ရယ္ေတာ့ ရယ္ရသားပဲ။ဘ၀ဆိုတာ စကတည္းက မွၾးလာတယ္ ဆိုတဲံ အေၾကာင္း၊ ယန္းေပါဆက္ကို ဖတ္ဖူးဖို႕မလိုပါဘူး အစကတည္းက သိတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ထင္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဖတ္ေတာ့ဖတ္ၾကည့္ပါတယု္ ဖတ္ရွင္ေပါ့ေလ။ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ သူရဲ႕ ထရိုင္ေယာ္ေလာ္ဂ်ီ၀တဳႀကီးသံုးပုဒ္ ဖတ္တယ္ မႀကိဳက္ပါဘူးဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကေလးေတြေတာ့သေဘာက်သလိုလိုရွိရဲ႕ မနက္ျဖန္ဆိုလွ်င္ အနက္ေရာင္ငွက္မ်ား လာၾကေတာ့မယ္တဲ့။


ဒါေေပမယ့္ မခင္ပ်ဳိ။ အဲဒီညက မခင္ပ်ဳိဟာ ေဘာ္ၾကယ္ေတြ လက္ေနတဲ့အျဖဴေရာင္၀တ္စံုနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိထဲမွာေတာ့ ငွက္ျဖဴမေလး တေကာင္၊ခိုျဖဴမေလးတေကာင္ပါပဲ။ အၿမီးေကာ့ေကာ့ ေထာင္ေထာင္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္အသည္းႏွလံုးရွိတဲ့ ရင္ထဲမွာ လိုဏ္ေခါင္းမ်ာ ေတာင္ပံ တဖ်က္ဖ်က္ခက္ေနသလိုပါပဲ။ ဆင္စြယ္ယပ္ေတာင္ ျဖဴျဖဴကေလး ကၽြန္ေတာ္ရွိရာအရပ္ကိုတည့္တည့္ညြန္ၿပီး ““မိဘေပးစား ဒီလူႀကီး ဇနီးရပါေစ”” ဆိုတဲ့သီးခ်င္းကို မခင္ပ်ဳိဆိုခဲ့တယ္။ ေနာက္တႏွစ္မွာပဲ မိဘေပးစားလို႕ ကၽြန္ေတာ္ဇနီးရခဲ့တယ္။ အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ မသာယာဘူးတဲ့လူတိုင္းေျပာၾကတာပါပဲ ၀တဳဆရာေတြ ရုပ္ရွင္ ဆရာေတြ ဆိုရင္သိပ္ေျပၾကတာပဲ။
ထပ္ေနပါၿပီ။ အဲဒါကိုက ပရမတ္တရားတခုလို၊ တုမတသစာတရားတခုလို ျဖစ္ေနတယ္။ေျပာလိုက္ၾကတာ ဟိုမွာ မခင္ပ်ဳိ။ မိုးရြာၿပီးစ ခဲသားေရာင္ထေနတဲ့ေကာင္းကင္ျပင္က်ယ္ႀကီးကို ဗ်ဳိင္းျဖဴတအုပ္ ျတ္ပ်ံသြားတာ လွလိုက္တာ။ကၽြန္ေတာ့္ အဖို႕ေတာ့ အျခားသူေတြ အတြက္တာ၀န္မယူႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ေတာင္ မနည္းတာ၀န္ယူရတာ။

ကၽြန္ေတာ့္ အဖို႕ေတာ့ အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး မသာယာဘူးဆိုတာသေဘာမေပါက္ပါဘူး။ သီတာကို ကၽြန္ေတာ္ လက္ထပ္တာ မိဘေတြ ေပးစားလို႕။ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုခ်စ္သလား၊ မခ်စ္ဘူးလား ဆိုတာစဥ္းစားခ်ိန္မရလိုက္ပါဘူး။ ေလးဘက္ေလးတန္က ေတာင္ႀကီးေလးလံုး ပိက်လာသလိုေရွာင္မရတဲ့ မိဘေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအ၀န္း ဘာညာေတြ စုၿပံဳဖိညွပ္ၿပီး သီတာနဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပးစားလိုက္ၾကတာပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ျငင္းဖို႕မႀကိဳးစားမိပါဘူး။ သီတာဟာ သိပ္လွတယ္ မခင္ပ်ဳိ။ သိပ္ကိုလွတယ္။
ရွားရွားပါးပါး ရက္ရက္စက္စက္လွတယ္။ မကြယ္မ၀ွက္ မလိမ္မညာေျပာရရင္မခင္ပ်ဳိထက္ အမ်ားႀကီး ပိုလွတယ္။ သူ႕အလွမွာ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့တကယ္အျပစ္မရွိဘူး။ သိပ္လွတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆကဟိုးငယ္ငယ္ကတည္းကရွိခဲ့တာက မိန္းမတေယာက္မွာ ရုပ္လွဖို႕က အဓိကပဲ။စိတ္လွဖို႕ဆိုတာ သာမည။ အဲဒီ အယူအဆက ခိုင္ခိုင္မာမာပဲ တေယာက္ေယာက္ကမေက်နပ္လို႕ ျပင္းလာလွ်င္၊ ေစာဒကတတ္လာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ႏူိင္ေအာင္ေျပာႏိုင္ခ်င္မွ ေျပာႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ အယူအဆကိုေတာ့မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္ဘူး။ ပင္လယ္ျပင္မွ ေန၀င္သြားတဲ့ ျမင္ကြင္းလွတာေရးစပ္ကသဲေသာင္ ေဖြးေဖြးျပန္႕ျပန္႕လွတာ ပိေတာက္ပင္ကပင္လံုးပြင့္လို႕လွတာ၊ မွဳိင္းညိဳ႕ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္စဥ္တန္းႀကီးေတြ လွတာ။အုန္းပင္အုန္းလက္ ေတြေပၚမွာ က်ေနတဲ့လေရာင္ျခည္ လွတာ အဲဒါမ်ဳိးေပါ့။ သီတာလွတာ အဲလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့အဖို႕ေတာ့လက္ထပ္ၿပီးလို႕ႏွစ္ရက္ခြဲေလာက္ၾကာတဲ့အခါ သီတာ ကၽြန္ေတာ့ကို ေမးတယ္။ သူ႕ကိုခ်စ္လားတဲ့။ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုေျဖလိုက္တယ္ထင္သလဲ မခင္ပ်ဳိ။ မဆိုင္းမတြပါပဲ။ သီတာကို
သိပ္ခ်စ္တယ္လို႕ ေျဖလိုက္တယ္။ သီတာ ၿပံဳးၿပံဳးကေလး ကၽြန္ေတာ့ ပုခံုးေပၚေခါင္းတင္ၿပီး မ်က္စိ မွိတ္ထားတယ္။ အဲဒီ အေျဖကို ေပးလိုက္ၿပီးတဲ့ အခါေလာကတခုလံုး တိတ္ဆိတ္သြားတာကို ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား ခံစားလိုက္ရတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိပ္ခန္းထဲက ေလေအးစက္သံ၊ ဓါတ္ျပားခ်ိန္ခ်ာမွာလည္းလင္ဒါရြန္စတတ္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ကို ခပ္သဲ့သဲ့ ၾကားေနရတယ္။ ၿပီးေတာ့သီတာရဲ႕ တတြတ္တြတ္ေျပာေနတဲ့ ခ်စ္စကားေတြကိုလည္း ပူေႏြးတဲ့ထြက္သက္နဲ႕ေရာယွက္ၿပီး ၾကားေနရတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူ႕ကို သိပ္ခ်စ္တယ္လို႕ ေျပာလိုက္ၿပီးတဲ့ ခဏ ကၽြန္ေတာ္ခံစားိမတဲ့ တိတ္ဆိတ္ျခင္းဟာ ဘာနဲ႕မွ မတူပါဘူး။ တသက္မွာ တခါမွမခံစားဖူးပါဘူး။ သေလာကလံုးတိတ္ဆိတ္သြားလိုက္တာ ေၾကာက္စရာေတာင္ေကာင္းပါတယ္။ သီတာကေတာ့ သိပ္ေက်နပ္ သိပ္ေပ်ာ္သြားမွာပါပဲ။ မေပ်ာ္တာကကၽြန္ေတာ္ အင္မတန္လွတ့ဲ သီတာ ဘာမွေျပာစရာမရွိတဲ့ သီတာ သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္သိပ္ခ်စ္ပံုရတဲ့ သီတာ သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္လိုက္ရၿပီ။ မနက္ပိုင္းေဆးရုံၾကီးလိုက္ပို႕၊ ေန႕လည္ပိုင္း ထမင္းစားဖို႕ သြားႀကိဳျပန္ပို႕ညေနက်ေတာ့ ေရႊဘံုသာလမ္းက သူ႕ေဆးခန္းကိုလိုက္ပို႕ ေဆးခန္းပိတ္ခ်ိန္ျပန္ေခၚကၽြန္ေတာ္ အလုပ္က ဒါပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀မွာ ဘာမွမလိုဘူး
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပိုေနတယ္။ အပိုဆံုးကေတာ့ အခ်ိန္ေတြပဲ။ တေလာကလံုးအုတ္အုတ္က်ပ္က်ပ္ အလုပ္ေတြရႈပ္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က အခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးေအာင္ ႀကံရဖန္ရတ့ဲ အလုပ္ကိုလုပ္ေနရတယ္။ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာ္သလားလို႕ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုေျပာရမယ္ စိတ္ညစ္စရာ ေသာကမရွိတာကို ေပ်ာ္တယ္လို႕ေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေထာင္ေရး သာယာသလားေမးရင္လည္း သာယာတယ္လို႕ ေျဖရမွာပါပဲ။ဘာျပသနာမွမရွိတာ အရာအရာ အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕ေနတာကို သာယာတယ္လို႕ ေခၚရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ သာယာေနတာပါပဲ။ သိပ္လွတဲ့ သီတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသိပ္ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ ခံစားသိရွိလာရတယ္။ အဲဒီ အခ်စ္ကို သူဘယ္လိုေမြးျမဴယူသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ခုထိ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို ခ်စ္သလား
မခင္ပ်ဳိ။ အဲဒီေမးခြန္းဟာ တစ္ကေနျပန္စတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးထက္ ပိုတယ္။တစ္ရဲ႕ဟိုဘက္ တစ္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ဘာဂဏန္းမ်ား ရွိေသးလဲ။ အဲဒီက စရမယ္။ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ မခင္ပ်ဳိ။ ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ ဘာလဲကိုမွ ေရေရရာရာ မသိပဲနဲ႕သီတာကို ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္သလားေမးလိုက္ရင္ အဆင့္ေက်ာ္ေနၿပီေပါ့။ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုုလုပ္ေျဖမလဲ။ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ရယူျခင္း ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသစ္ခြပန္းပြင့္ကေလးလိုလွတဲ့ မသီတာကို ကၽြန္ေတာ္ ရယူၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို ခ်စ္သလား ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုခ်စ္သလား။

ဟန္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အရည္က်ဳိ၍ ေလာက၏နံရံအား သုတ္လိမ္းညစ္ညမ္းေစသူကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မုသားရင္ႏွင့္အျပည့္ရွိပါသည္။ အခ်စ္၏အစႏွင့္အဆံုးကို မသိေသးေသာ္လည္းဟန္ေဆာင္ေသာ အရပ္ေဒသတစ္ခုကို မလႊဲမေသြျဖတ္သန္းသြားရေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဘယ္သူမွ ဘာမွမဟုတ္ၾကပါ။

ထိုအခ်က္ကို သူကပင္ စတင္ေတြ႕ရွိေလဟန္ႂကား၀ါ ဂိုက္ထုတ္ေသာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္သည္ ဘာမွ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕လူမ်ား အစာမေၾကေသာ ေရာဂါရွိ၏။သူတို႕ပါစပ္မွ မာ့က္စ္၀ါဒေလခ်ဥ္တတ္ေသာ ရနံ႕ရသည္။ တခါတရံစကားလံုးမ်ားသည္ေျမကိုခြဲ၍ ဘြားခနဲေပၚလာတတ္သည္ ေန႕ညဘယ္မွကမည္လဲ။

ညေနခင္းသည္ ဆည္းဆာတို႕အႏွံ႕ျပန္႕လႊတ္ေန၏။ လက္ကိုတြဲ႗ရဲရဲဆုပ္ကိုင္၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ အမိုးေအာက္ ေကာ္ရစ္ဒါစၾကၤ ံတေလွ်ာက္ေရညွိမ်ားျဖင့္ ေခ်ာက်ိလ်က္။ မိုးစက္မ်ား ထိေတြ႕ေသာအခါ ေရအိုင္ထဲကကံ့ေကာ္ရြက္မ်ား။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို ရဲရဲတြဲပါ။ ûေလကတြင္အေကာင္းဆံုးသတိရေနျခင္းသည္ ေမ့ေလ်ာ့ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာကကကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေမ့သြားၿပီ။ စုတ္ခ်ာေသာလဘက္ရည္ဆိုင္ကေလးမွာ သူ႕ကိုခ်စ္ေၾကာင္းေျပာ၍ ကေလာသို႕ခိုးယူထြက္ေျပားသြားခ်င္သည္ကို သူသိဖို႕ေကာင္းပါသည္။ လူတခ်ဳိ႕ရင္ထဲမွာမီးပံုးမ်ားရွိေၾကာင္း ယံုပါၿပီ။ အႏူပညာ ဆိုသည္မွာ သီတာေရစင္လိုေအးျမသည္ဟု ဆိုစကားရွိေသာ္လည္း သီတာေရစင္ကို ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕မျမင္ဖူးပါ။ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ကလာ႗ ဘယ္ကိုသြားမည္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာသည္ ေဇာ္ဂ်ီျဖစ္သည္။ဆရာေရွ႕ကသြားပါ။ ေလာက၏ အစြန္အဖ်ားတေနရာ န၀မေျမာက္ တိမ္တိုက္ေပၚတြင္ဆရာႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ဆံုပါမည္။ ေတာင္ဆီက မိုးေတြ ညိဳ႕လာျပန္ၿပီ။ဘယ္မ်ားေရာက္ေနသလဲ မခင္ပ်ဳိရယ္။

မႏေလးအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ ဆုေပးပြဲရွိတယ္လို႕ စိန္ျမင့္ကေျပာတယ္။ကၽြန္ေတာ္ မႏေလးသား မဟုတ္ေပမယ့္ မႏေလးအသင္းကို စိန္ျမင့္နဲ႕သြားေနက်။အရက္ေသာက္၊ ဘိလိယက္ထိုး။ မခင္ပ်ဳိကို စပယ္ရွယ္ ဖိတ္ထားတယ္လို႕လဲ ေျပာတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ အခ်စ္ဆိုတာဘာမွန္းခုထိမသိေသးေပမယ့္ မခင္ပ်ဳိက်ေတာ့ သိပ္ခ်စ္တယ္လို႕ထင္ေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းသာလိုက္မလဲ။ မႏလးအသင္းမွာ ယုဇန မခင္ပ်ဳိ ကမယ္တဲ့။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့အဲဒီေန႕က ရက္အား သီတာကို ဆံပင္အလွျပင္တဲ့ဆိုင္လိုက္ပို႕ရတယ္။ႀကိဳလဲေျပာမထားဘူး။ဆိုင္မွာထားခဲ့ၿပီးေနာက္မွျပန္ေခၚမယ္ဆိုလည္းမရ။ တခုရွိတာက သီတာဟာ ဒီလိုႏွစ္ေယာက္တည္းအတူေနရတဲ့ ရက္အားဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံဘူး။သူ႕အလုပ္သြားတဲ့အခါလည္း ကၽြန္ေတာ္ကို တခါတည္းေခၚသြားခ်င္တယ္။တာေနာယကဘီလူးလို လည္ပင္းမွာဆြဲၿပီး ေရႊၾကဳပ္ကေလးထဲထည္းခေခၚသြားခ်င္တယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့ကို ထည့္ေခၚသြားနိုင္ေလာက္ေအာင္ဂ်ဴတီကုတ္မွာ အိတ္ေထာင္အႀကီးႀကီး ခ်ဳပ္တပ္ထားရေကာင္းမလားလို႕လဲ ေျပာရဲ႕။
ေယာက်ၤားကို မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံခ်င္တာဟာ စိတ္မခ်တာလား၊ သိပ္ခ်စ္တာလား။

ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ့ သူစိတ္ခ်တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ၀ီစကီေသာက္တာရယ္၊ဘိလိယက္ထိုးတာရယ္၊ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္တာရယ္ကလြဲလို႕ တျခားရႈပ္ရႈပ္ေပြေပြမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့မွာ အငမတန္လွတဲ့ အင္မတန္စြဲမက္စရာေကာင္းတဲ့၊ အင္မတန္တြတ္တီးတြတ္တာ လုပ္တတ္တဲ့ သီတာရွိေနၿပီပဲ။အဲေလ ဒါနဲ႕ဆံပင္ အလွျပင္ဆိုင္မွာထိုင္ေစာင့္ေနလိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့တခါမိုးကုတ္က သူ႕သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ ရန္ကုန္လာလို႕သြားေတြ႕တယ္ လိုက္သြားရတယ္။အဲဒီ အမ်ဳိးသမီးကိုေခၚၿပီး ညစာစားတယ္။ ျပန္ပို႕ရတယ္ ည ကိုးနာရီကိုထိုးပါေရာ။

မခင္ပ်ဳိနဲ႕လြဲရတာ စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းလိုက္တာ။ဒါေပမယ့္ဘာတတ္ႏူိင္မွာလဲ။မႏၲေလအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ပြဲႏွစ္ရက္ဆက္မလုပ္ဘူး။
မခင္ပ်ဳိလည္း ႏွစ္ခါဆက္ကမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းလိုက္တာညိကိုးနာရီ အိမ္ျပန္ေရာက္လို႕ အိပ္တဲ့အထိ စိတ္ထဲမွာ
ဘယ္ဘိုျဖစ္ေနမွန္းမသိဘူး။ ဆယ့္တနာရီေလာက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အဲဆယ့္တနာရီထိ မခင္ပ်ဳိနဲ႕လြဲရတာ စိတ္မေကာင္းဘူး။ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းမွာကၽြႏ္ေတာ္ အိပ္မက္မမက္ေတာ့ဘူး။ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းေတာ့ ဘယ္သတိရမလဲ။
မနက္မိုးလင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အမွန္ေျပာရမလား မခင္ပ်ဳိ ကၽြန္ေတာ္သတိမရေတာ့ဘူး။

အိပ္ယာက ႏူိးလဲႏူိးေရာ ငယ္ငယ္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြေစာေစာစီးစီးေပါက္ခ်လာတယ္။ ျမင့္သိန္းရယ္၊ ေက်ာ္ေမာင္ရယ္၊ ေအးကိုရယ္။ငွက္က်ားရယ္၊ ဘသန္းတင္ရယ္၊ ကိုသန္းလြင္ရယ္ ဘယ္သတိရဖို႕ အခ်ိန္ရွိေတာ့မလဲ။ေနာက္ရက္ေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ေတ့ေတ့ျဖစ္ေနတယ္။ တခါ တခါေတာ့ သတိရရဲ႕။ဒီလိုပါပဲေလ ေနာက္ မခင္ပ်ဳိ မႏၲေလး ျပန္သြားတယ္ဆိုတာ ၾကားလိုက္ရရဲ႕။
ျပန္သြားေတာ့လည္း ၿပီးသြားတာပဲ။ မိုးကုန္လို႕ေဆာင္းဦးေပါက္ၿပီဆိုရင္ပဲမႏၲေလးမွာ အၿငိမ့္ပြဲေတြျခိမ့္ျခိမ့္သဲေတာ့မယ္ဆိုတာ အသိကေတာ့တႏွစ္တခါေပၚလာတတ္ရဲ႕။ အဲလို အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ မခင္ပ်ဳိကို သတိရတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ တမ္းတမိတာ မခင္ပ်ဳိကတာ ဆိုတာေလးတါကို ခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးဇာတ္စင္ေဘးက ေငးၾကည့္ေနခ်င္တဲ့ တမ္းတမွဳမ်ဳိး ဥာဥ့္နက္လာတာနဲ႕အမွ်အေအးဓါတ္က ပိုလာတယ္။ ပြဲမၿပီးပါေစနဲ႕ ပြဲမၿပီးပါေစနဲ႕ဦးလို႕ ရင္ထဲၽြွာလႈပ္ရွားရတဲ့အရသာ။ အဲဒါေတြကိုအစားထိုးလို႕မရပါဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့
ဒီေလာကမွာ ယုဇန မခင္ပ်ဳိ ႏွစ္ေယာက္မရွိလို႕ပါပဲ။ သီတင္းကၽြတ္၊တန္ေဆာင္မုန္းမွာ မခင္ပ်ဳိကို သိပ္တမ္းတမိတာပဲ။ ေလထဲမွာ
၀ဲပ်ံလြင့္ေမ်ာလာတဲ့ ပတ္မသံ၊ စခြံသံ၊ သံပတၱလာသံ၊ ေၾကးေနာင္းသံ၊အဲဒီအသံေတြမွၾ ႏွင္းရည္စက္ေတြ ခိုတြဲလို႕ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ့္ အိပ္ခန္းထဲမွာ ဗီဒီယိုၾကည့္ေနတယ္။ အရပ္ရွည္တဲ့ ေရႊေရာင္မိန္းကေလး ဆူန္အင္တန္ဟာ အားကစားေဘာင္းဘီတိုကေလးနဲ႕ အေျပးေလ့က်င့္ေနေလရဲ႕။သြယ္ေပ်ာင္းတဲ့ ေျခတံရွည္ကေလးေတြ လႈပ္ရွားေျပးသြားေနတာ ၾကည့္ရင္းနဲ႕မခင္ပ်ဳိရဲ႕ ထဘီအနားခတ္လိုက္ပံု၊ ထဘီနားျဖဴျဖဴႀကီး၀ဲက်သြားပံုကိုျမင္ေနမိတယ္။ ၾကည့္ၿပီးသြားလို႕ အိပ္ယာ၀င္ၾကေတာ့ တဘက္လွည့္အိပ္ခ်င္ေယာင္ေတာင္ေနတဲ့ သီတာရဲ႕ေမးရိုးကေလး ဖြဖြညင္သာနမ္းလိုက္တဲ့
အခါမွာေတာ့ မခင္ပ်ဳိကို သတိမရတာအမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မခင္ပ်ဳိရယ္ကိုယ့္ဘာသာ က်ိတ္ၿပီး အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါေမးမိတဲ့
ေမးခြန္းႏွစ္ခုကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္ အခ်စ္ပါတယ္မပါဘူး ဘာညာ မသိဘူး အခုေတာ့သီတာ ကၽြန္ေတာ့ကို သိပ္ခ်စ္တယ္ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာတယ္ သီတာ့ကိုခ်စ္သလားေမးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အေျဖဟာတံု႕ဆိုင္းေ၀့၀ဲၿပီးေတာ့ တခုခုကို
မီးခိုးလံုးေတြ ေ၀့၀ိုင္းဖံုးအုပ္ သြားသလိုမ်ဳိးအေျဖေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္တယ္ မခင္ပ်ဳိကို ခ်စ္သလားလို႕ေမးတဲ့အခါ အေျဖဟာ
ပါးစပ္ဖ်ား ႏွဳတ္ဖ်ား မေရာက္ခင္ရင္ထဲက ေျဖၿပီးသြားၿပီ။ မခင္ပ်ဳိကိုကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တယ္ ဘယ္လိုလဲရွင္လို႕ေမးမလို႕လား မေမးနဲ႕မခင္ပ်ဳိ
ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းျပဖို႕မဟုတ္ဘူး။ သက္ေသထူဖို႕မဟုတ္ဘူး ရွင္းျပလို႕လည္းရခ်င္မွရမယ္ ထူစရာသက္ေသလည္း ၇ွိခ်င္မွရွိမယ္ ရွိတယ္ထားဦးယံုေလာက္ေအာင္လည္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္တာဟာ ခ်စ္တာပါပဲခ်စ္တယ္ဆိုတာ ခ်စ္တာပါပဲ မခင္ပ်ဳိ။

ေန၀င္ခ်ိန္ တိမ္ေတာက္ျခင္းသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ အညဳိေရာင္မ်က္မွန္ကိုင္းေနာက္မွ မ်က္လံုးမ်ားသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ သူေတာင္းစားအိုးႀကီး၏ဆုေတာင္းသံသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏။ မစားရတာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ၾကက္သားဆီျပန္ဟင္းသည္ကဗ်ာျဖစ္၏ ဆယ္ႏွစ္ၾကာမွ ပန္လာဆပ္ေသာ အေႂကးငါးက်ပ္သည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ႏႈတ္ခမ္းပါးလွပ္ပါးစပ္ပိတ္ထားေသာ အၿပံဳးသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ အေမ၏ေခၚသံသည္ကဗ်ာျဖစ္၏ အေဖက်ဳိေပးေသာ ေရေႏြးၾကမ္းတအိုးသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ခရမ္းေရာင္သစ္ခြပန္းသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ ဆံတိုျပတ္ႏွင့္ သမီးေလးသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ေအာ္ဟစ္ရယေမာေနေသာ သူငယ္ခ်င္း၏ မ်က္ႏွာသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ စပါးခင္းသည္
ကဗ်ာျဖစ္၏ အရာအားလံုးသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ မခင္ပ်ဳိသည္ ကဗ်ာျဖစ္၏ ကဗ်ာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သို႕ေရာက္ေအာင္ ပို႕ေအာင္ပံုကို အပန္းတႀကီးရွာေဖြေနၾကေသာ သူမ်ား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကမ္းသေျပးတည္း။ မထိုင္ပါႏွင့္။အျပင္ဘက္တြင္ ႏူပ်ဳိေသာ ႏွင္းဆီပန္းရနံ႕မ်ားႀကိဳင္လႈိင္စြာကူးခတ္လႊင့္ေမ်ာလွ်က္ရွိေနသည္။ အခန္းတြင္းက အံဆြဲထဲမွာ ပိုးဟပ္တေကာင္၊ပ်ဳိ႕ေဟာင္းတေစာင္ႏွင့္ ပင္အပ္တထုပ္ရွိသည္။ လူတေယာက္သည္ ကဗ်ာဆိုေသာအရာကို စားမျဖင့္ ႏူပ္ႏူပ္စဥ္း၍ ၫကဗ်ာေကာင္းသည္ဟု ေျပာသည္။

ေနာက္တေယာက္က ကဗ်ာကို မတို႕မသိ အေ၀းကၾကည့္၍ ေကာင္းသည္ဟု ေျပာ၏။ထိုလူႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ကၽြန္ေတာ္က ကားစင္တင္၍ ကြပ္မ်က္လိုက္ၿပီး။ကဗ်ာဆိုတည္မွာ မည္သူ႕အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေျပာၾကေစကာမူဥာဏ္တိမ္သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္သည္ကား ေသာခ်ာ၏။ ၫလဘက္ရည္ခြက္ကိုျပန္ယူသြားပါေလ။ ကၽြန္ေတာ္အိပ္ေတာ့မယ္
ပန္းေပါင္းတစ္ရာဆီဖ်န္းပတ္၍ျပတင္းကို ဖြင့္ထားပါ။ ဟိုးလိမ္ကအရာအားလံုးတြင္ ကဗ်ာရွိသည္ဟု ေျပာဖူးသည္။

ဆန္းေတာ့အဆန္းသား။ ေလာကႀကီးမွာ ဆရာ၀န္ေတြလည္း ဖ်ားတတ္နာတတ္ၾကတာကိုး။ တေန႕ကဆို နည္းနည္းေတာ့ၾကာပါၿပီ။ မသီတာ ဖ်ားတယ္ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေပ်ာက္ဘူး။ အပူရွိန္ႀကီးလြန္းလို႕ထင္ပါရဲ႕ နဖူးကေလးေပၚေရသဘက္ကေလးတင္ေပးရတဲ့အထိပါပဲ။ သူ႕နဖူးကေလးေပၚမွာ ေရဆြတ္ထားတဲ့ ေမႊးပြလက္ကိုင္ ပု၀ါေလး အသာအယာတင္ေပးရင္း သူ႕မ်က္ႏွာေလးကို
ေငးၾကည့္ေနမိတယ္သိပ္သနားတာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ အလိုလိုျပည့္က်ပ္ခြန္းသိပ္လာတယ္ ငိုခ်င္သလိုလိုပဲ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ လူခ်င္းလဲၿပီ ေ၀ဒနာခံလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ပါ မသဲမကြဲညည္းညဴၿပီ ကေယာင္ကတမ္းေတြေတာင္ေျပာလာတယ္ မခင္ပ်ဳိ ေခါင္းထဲမွာ မိုက္ကနဲျဖစ္ၿပီး မ်က္လံုးေတြျပာသြားတဲ့အံ့ၾသမွဳမ်ဳိးႀကံဳဖူးလား။ လွ်ပစ္စစ္ဓာတ္ အလုိက္ခံရသလိုလန္႕သြားတာလည္းပါမယ္ မခင္ပ်ဳိ။ မသီတာဟာ ကေယာင္ကတမ္းနဲ႕ အပူရွိန္ျပင္းၿပီးေျပာခ်င္ရာ ေျပာေနတဲ့ စကားေတြထဲမွာ ဘာပါဘာတယ္ထင္လဲ။ ကိုကိုတဲ့ မသီတာ
ကၽြန္ေတာ့္ကို ကိုကိုလို႕ေခၚတယ္ ကိုကိုတဲ့ ကိုကို မခင္ပ်ဳိကိုသိပ္ခ်စ္သလားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ တကုိယ္လံုး အစိတ္စိတ္ အႁမာႁမာကြဲထြက္
လြင့္စင္သြားသလို ခံစားလိုက္ရတယ္ သူ႕ကိုကိုဟာ မခင္ပ်ဳိဆိုတဲ့အၿငိမ့္မင္းသမီးတေယာက္ကို ခ်စ္ေနတာ သူသိေနတာကို.....

အခ်စ္သည္ ဤကမာေလာကတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ဟုတ္ေယာင္ထင္မွဳျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာၾကားေသာ ဒသနိကေဗဒ ပါေမာက အိုႀကီးသည္ေက်ာက္ျဖဴသား ေလွကားထစ္ေပၚတြင္ထိုင္၍ ငိုက္မ်ဥ္းေန၏။ ဘယ္ကစ၍ဘယ္မွာဆံုးသည္လဲ။ အခ်စ္ဆိုသည္မွာ အစလားအဆံုး။ အစႏွင့္အဆံုးဆိုေသာစကားႏွစ္ရပ္၏ အဓိပါယ္ကို တိတိက်က် သိလိုလွပါသည္။ ေတာင္ပင္လယ္
တိမ္စြန္မ်ား မိုးေတြညိဳ႕လာျပန္ပါၿပီ။ ဒီေန႕မနက္ ဘာစားထားသလဲ။ လူအခ်ဳိ႕ကိတ္မုန္႕စား၏ လူအခ်ဳိ႕ ပီတိကိုစား၏ လူအခ်ဳိ႕ အာလူးစား၏ လူအခ်ဳိ႕ေက်ာ္ၾကားမွဳကိုစား၏ လူအခ်ဳိ႕ မနာလို၀န္တိမွဳကိုစား၏ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္သည္မုသားမ်ားကိုစား၏။

ပုပ္အဲ့နံေစာ္ေနေသာ ခံတြင္းကို ရွဲနယ္နံပါတ္(၅)ေရေမႊးျဖင့္ ေဆးေကာပလုပ္က်င္းလိုက္ေသာအခါ ေလာကသည္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္စြာ ၿပံဳး၏။လူေတြအမ်ားႀကီး ေသဆံုးသြားၾကၿပီး။ သူေတာ္စင္ေတြ၊ အာဇာနည္ေတြ၊သူရဲေကာင္းေတြ၊ လူယုတ္မာေတြ၊ သစၥာေဖာက္ေတြ၊ ဖန္တီးသူေတြ၊ ျဖည့္ဆည္းသူေတြ၊ထည့္၀င္သယ္ပိုးသူေတြ၊ ဖ်က္ဆီးသူေတြ၊ အသေရယုတ္ေလ်ာ့ေစေသာသူေတြ၊ညစ္ညမ္းေစသူေတြ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကလွၿပီ။ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္မေသေသး။
မေသေသးသမွ် ေနေသးၾကဦးေပါ့။ ေမ်ာက္အေကာင္ ႏွစ္ဆယ္သည္ရွင္သတမေက်ာ္ေတာလားႀကီးကို သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုေနၾကသည္ ကၽြန္ေတာ္ ေခြးတေကာင္ေမြးရဦးမည္။ နာတာရွာ ကင္စကီကို စပါးႀကီးေႁမတေကာင္ ရစ္ပတ္ထား၏ တခါတရံရယ္စရာဟာသမ်ားသည္ မရယ္ရ။ အရယ္ရဆံုးဟာသသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အခ်စ္ျဖစ္သည္ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အခ်စ္ျဖစ္သည္
ကၽြန္ေတာ့္ႏွင့္အခ်စ္ျဖစ္တည္ စေနၿဂိဳလ္၏ တတိယေျမာက္ ခါးပတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ္၏ ဒိုင္ယာရီ စာအုပ္ကို သိမ္းထားသည္။ အ၀ါေရာင္တိုက္တလံုးကေစာင့္ေနပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလိုက္၍ တုပေနေသာ သူမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ဒေနာက္ကသာျဖစ္သည္ အမွန္စင္စစ္ ဘယ္သူမွ ဘာမွမဟုတ္ပါ။(ဂ်ိမ္းဂၽြဳိက္စ္ဒယူလီဆီ၊ ၁၉၆၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄) အမုန္း အခ်စ္ အမည္ပညတ္မ်ားသာျဖစ္၏။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၈၅) အခ်စ္သည္ အခ်စ္ကို ခ်စ္ရန္ခ်စ္၏။(စာမ်က္ႏွာ -၃၃၃)၀ါႂကြားဟန္ေရးျပလိုက္ျခစ္းသည္ သရက္မ်ဳိးေကာင္း
မွည့္မွည့္ တလံုးထက္ခ်ဳိၿမိန္၏။ ဂ်က္ေကရိုဗက္၏ ၀တဳကိုဖတ္ဖူးပါသလား။ဗာေနက်လာနယ္ေရးတစ္ႏွင့္စထရီးေအာ့ ကြန္စီးရွပ္စ္နက္ ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲခြဲျခားျခားသိရဲ႕လား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အမ်ားသူငါ၏မုန္းတီးအျမင္ကပ္ခံရျခင္းကို ေစ်းႀကီးေလ၍ ၀ယ္ထားရပါသည္။

မခင္ပ်ဳိရယ္ ယုဇန မခင္ပ်ဳိရယ္ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တယ္လို႕ ထင္ထားတဲ့အၿငိမ့္မင္းသမီး ယုဇန မခင္ပ်ဳိရယ္။ သတိရလိုက္တာ မခင္ပ်ဳိရယ္။မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မသီတာ။ မခင္ပ်ဳိရယ္။မခင္ပ်ဳိရယ္။ မသီတာ။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မသီတာ။ မခင္ပ်ဳိရယ္။မခင္ပ်ဳိရယ္။ မသီတာ။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။မသီတာ။ မခင္ပ်ဳိရယ္။မခင္ပ်ဳိရယ္။မသီတာ။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မခင္ပ်ဳိရယ္။ မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ၊မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ၊ မသီတာ ခဏေလးေနာ္ မသီတာ။

ခ်စ္စဖြယ္ ႏူေထြးအိေသာ အပ်ဳိမကေလးကို ေပြ႕ခ်ီ၍ ကၽြန္ေတာ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ခဲ့သည္။ ေခ်ာက္တဘက္တြင္ သူ႕ကိုထားခဲ့ေသာ္လည္းကၽြန္ေတာ္ေနေသာ ေနရာအထိ လိုက္ပါလာသည္။ ထိုအခါ ေခ်ာင္းေရသည္ စီးသြားၿပီ။အႏူပညာလား အတတ္ပညာလား။ လူတခ်ဳိ႕ေတာင္ ပိႏဲပင္ေအာက္တြင္ အိမ္သလံုးေဆာက္ရာတိုင္မထူပဲ အမိုးမိုးေနၾကသည္။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ ရိုးရိုးသားသားႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ရံုႏွင့္မၿပီးေသး။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ သိၾကဖို႕လည္းလုိေသးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို မွတ္သားဖို႕မလိုပါ။ဥာဏ္ပညာျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကိတ္မုန္႕တလံုးဖုတ္၍ ေကၽြးခ်င္စမ္းလွသည္။ေကၽြးစမ္းခ်င္လွသည္။ အတင္းအဖ်င္းေျပာတတ္သူ တေယာက္သည္ ေရႊေရာင္အက်ီကို၀တ္၍ လာေနၿပီ။ ည့ံဖ်င္းစြာ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီတခြက္ဟူေသာ
စကားရပ္သည္ ျမန္မာ မဆန္ပါ။ သိသမွ်ေျပာတတ္သူရွိေသာ္လည္းေျပာသမွ်သိသူေတြလည္း လိုေသး၏။ လႈပ္ယမ္းေနေသာ သရက္ပင္ ကိုင္းဖ်ားကိုေခြးေဟာင္ေနသည္။ လြယ္အိတ္ထဲက ပညာမ်ားသည္ က်ဳိးလဲ့တြန္႕ေက်လ်က္ ရွိသည္။အစီအစဥ္က်နမွဳဟူေသာ စကားရပ္၏ အဓိပါယ္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ပါ။အစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာအရာလာ၊ သေဘာလား။ ေနာက္မွရွိလာတာလား။တခါရွိလိုက္တာနဲ႕ ေနာင္အျမဲတည္ေနတာလား။ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္သည္ ကာလႏွစ္ပါးလံုးတြင္ အစီအစဥ္ မရွိသူျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလအတြက္ အစီအစဥ္ႀကိဳတင္ေျပာရဲေသာ အာဂလူမိုက္မ်ား ရွိပါေသးသလား။ ဆယ္ႏွစ္နာရီ
သံေခ်ာင္းေခါက္သံၾကားရသည္။ ေန႕သစ္သို႕ ကူးၿပီ။ ထိုေန႕သစ္တြင္ကၽြန္ေတာ္ေနမည္။ မည္မွ်ၾကာၾကာေနရမည္ကို ေျပျပထားရန္
ကၽြန္ေတာ္ျငင္းဆန္ရလိမ့္မည္။

ေဆာင္းဦးတခါ ေရာက္ျပန္ၿပီ ေလထဲမွာ လြင့္ေမ်ာလာတဲ့ပတ္မသံ။ စခြံသံ၊သံပတလားသံ၊ ေၾကးေနာင္းသံေတြဟာ ႏွင္းရည္စက္ေတြ ခိုတြဲလို႕ ရင္ထဲကို၀င္လာတယ္။ ျဖဴေဖြးတဲ့ မီးေရာင္ေအာက္မွာ ထဘီနားျဖဴျဖဴႀကီး၀ဲလို႕ပ်ံလို႕။အက်ီမွာ ေဘာ္ၾကယ္ေတြ သက္တန္႕ေရာင္တလက္လက္နဲ႕၊ ပုဏားကြယ္၊ ကတီပါအစိမ္းစမွာ ညိဳေမွာင္တဲ့ လႈိင္းရိပ္ေတြ ထေနတယ္။ ပြဲခင္ေဘး အေၾကာ္ဖို
ဆီဒယ္အံုးထဲက အနံသင္းသင္းေလး ဆီနံ႕သင္းသင္းေလး၊ ေအးျမႏွင္းရည္နဲ႕စိုစြတ္တဲ့ မီးခိုးျပာျပာေတြ ဇာတ္စင္အထက္က မီးေရာင္ထဲမွာ ပ်ံတတ္ေနတယ္။ကဗ်ာေတြ အလွအပေတြ ရံုးတြင္းခ်ဥ္ဆီထဲ ၀င္ေနၾကတယ္။ ကပါ၊ ဆိုပါ။ကတယ္ဆိုတယ္ဆိုတာ အႏူပညာရွင္ေတြရဲ႕အလုပ္ပါ ကၾကပါ ဆိုၾကပါအဲဒါေတြအားလံုးကို ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွာ ထည့္သိမ္းထားလိုက္မယ္ ဘယ္တိုင္းျပည္
ဘယ္လူမ်ဳိးကမွ ဘာမွ လုပ္ကိုင္လို႕မရပါဘူး။ ဘယ္သူလာလို႕မွဖ်က္ဆီးလို႕မရပါဘူး ဘယ္သူလာလို႕မွ ေျပာင္းလဲပစ္လို႕မရပါဘူး မခင္ပ်ဳိ။ကဗ်ာမ်ား၊ အလွအပမ်ားႏွင့္ မခင္ပ်ဳိ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွာရွိသည္။

အၿငိမ့္မင္းသမီး ယုဇန မခင္ပ်ဳိ၊ ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ မသီတာႏွင့္ဘာမွအသံုးမက်ေသာ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္တို႕ သံုးေယာက္ ကြယ္လြန္သြားၾကေသာအခါသူတို႕ သံုးေယာက္ အသက္ရွင္၍ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။


ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္
မုိးပိေတာက္ စကားေျပ ဝတၳဳတုိစု

December 02, 2009

ေရႊမ်က္ႏွာရဲ့ ျမအသဲ

ေရႊမ်က္ႏွာရဲ့ ျမအသဲ

သူ႔ကုိေတာ့ ေစာေစာထဲက ျမင္သည္။ မထင္၊ မထင္၍ မေခၚမိ၊ ထင္စရာကလည္း ျမင္ရသည့္သူမွာ သာမန္သာ ျဖစ္သည္။ စႏၵာ၏ခရမ္းေရာင္ အိပ္မက္ထဲက သူႏွင့္ကား တပုံတျခား၊ ဂဠဳန္ နဂါး ။ ၾကည့္ေလ၊ ကန္ေတာ္ၾကီးေရကုိ ေျခစိမ္ကာ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚ စိမ္ေျပနေျပ ထုိင္ေနသည့္ လူညဳိညဳိ သြယ္သြယ္ ေသးေသး၊ ဘရာေၾကာ္ထုပ္ကုိ ေဘးခ်ျပီး ကမၻာေက်ာ္ ေက်ာက္ဆစ္ ပန္းပုရုပ္ တခုလုိေငးေငးငူငူၾကီး၊ ဒါပဲ။

********
စႏၵာႏွင့္ ခ်ိန္ထားသည္ကား ကဗ်ာဆရာ ကုိသင္းထုံ၊ သူ႕ကဗ်ာေလးမ်ား ဖတ္ရသည္မွာ ရွဴိက္သံကုိ ေပြ႕ဖက္ရသည္သိုိ႔ ရွိသည္.။မ်က္ရည္ကုိ အနံ႕ရလာသည္.။ တခါတရံ ေလာကကုိ မေက်မနပ္ က်ိန္ဆဲသံေလးမ်ား ၾကားရသည္။ အဲဒါကုိက စိတ္ဆုိးေနေသာႏွင္းဆီ ပြင့္ဖတ္ကေလး ေျခေဆာင့္ေနသည္ႏွင့္တူသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ အက္ကြဲေနေသာ သူ႕ကာရံ ကေလးမ်ားသည္ ေငြရည္စိမ္ထားေသာ သီေဝေခါင္ျမင့္သည့္ တိမ္ပြင့္ ၾကားထဲက ယုိစီး ေလွ်ာက် လာသလုိျဖင့္ ဘြားကနဲ ျမစမ္းေခ်ာင္း ထဲက ေရပြက္ကေလးမ်ား ပလုံစီ ေပါက္ကြဲရာမွ ခုန္ထြက္ ေမြးဖြားလာသလုိ ရွိသည္.။ စႏၵာက သူ႕ကဗ်ာေလးမ်ားကုိ ဖတ္ရင္း သည္သုိ႕ ကင္ပြန္း တပ္ခဲ့သည္။ ခ်စ္စရာ ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ား၊ စႏၵာရဲ့ ခရမ္းေရာင္ အိပ္မက္ ပန္းေတာမွာေရာ၊ သည္ အေတာင္ ေပါက္ေနသည့္ ကဗ်ာေလးမ်ားခ်ည္း ဟုိနားသည္ဝဲပ်ံလုိ႕ပဲ.။ေနာက္ေတာ့ စႏၵာ ကဗ်ာဆရာကုိ မိတ္ဆက္စာေရးမိသည္။ သည္လုိႏွင့္ စာတံတား ခင္းမိၾကသည္။ ၾကာျပီ၊ ခုေတာ့စႏၵာက လူုခ်င္းေတြ႔ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံသုိ႕ ခ်ိန္းဆုိခဲ႔သည္။

-********

“ကၽြန္ေတာ္ သင္းထုံ ပါ”

စႏၵာ ထုိင္ေနေသာ ခုံတန္းနားမွာ လာရပ္၍ သူက သူ႕ကုိယ္သူ မိတ္ဆက္လာသည္။ စႏၵာ အံ့ၾသမိသည္။စႏၵာ ထင္ေနတာက ကဗ်ာဆရာဆုိတာ အလွၾကဳိက္သူ ျဖစ္ရမည္။သူ႕ကဗ်ာေလးေတြက ပုိလွသည္။ ေမာင္ဝင္းဗုိလ္ေလး၏ ကၾကဳိးလုိ၊ သူလည္း အနည္းဆုံးေမာင္ဝင္းဗုိလ္ေလာက္ေတာ့ လွလိမ့္မည္ ထင္ထားသည္။ ခုေတာ့၊ ဟင္ အရုပ္ဆုိးလုိက္တာဟုေတာ့ မေျပာနုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သာမန္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ေစ်းေဒါင့္မွာ၊ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ လူေတြထဲက ေတြ႔ေနက် ရုပ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ ဒါက တဒဂၤ ျမင္စက စႏၵာ့ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ ၊ဒါေပမယ့္ ၾကာၾကာေတြ႔မိေတာ့ သူမ်ားႏွင့္ မတူတာေတြ အမ်ားၾကိး၊ ဥပမာၾကည့္ေလ။။ သူ႕မ်က္လုံးေတြကကုိဒဏ္ရာအနာတရ ရထားေသာ လိပ္ျပာေတာင္ေလးႏွင့္ တူ၏။ ပစၥဳပန္ထက္ အတိတ္ပုိဆန္ေသာ မ်က္လုံးမႈိင္းမႈိင္းတုိ႔ ရွိသည္။ ျပီးေတာ့ ခ်ဳိေအးေသာ္လည္း ခုိင္ခံ့သည့္ အသံ၊ ၾကည္ၾကည္သာသာျဖင့္ ေလးေလးေဆးေဆးေျပာတတ္ေသာ စကား။ ျပီးေတာ့….။

ဒါေတြက ေနာက္မွ ျမင္လာ သိိလာရသည္။ ခုေတာ့……..။
ေစာေစာထဲကသာ သူ႔ကုိ ကုိသင္းထုံမွန္း သိလွ်င္ စႏၵာ လွည့္ျပန္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ခုေတာ့ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္မိျပီ။ ဒီလုိဆုိေတာ့ သူႏွင့္ေတြ႔ရမွာ ပ်င္းစရာၾကီးဟု စႏၵာေတြးမိျပန္သည္။“ထုိင္ေလ” စႏၵာ ထုိင္ေနေသာ ခုံတန္းရွည္ ေဘးမွာ ဝင္ထုိင္၇န္ စႏၵာက ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။တကယ္ စကားေျပာၾကေတာ့လည္းပ်င္းစရာ မေကာင္းေပ၊ သူက တမင္သက္သက္ စကားေျပာ ပညာႏွင့္ဆြဲေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ရပါဘဲႏွင့္ ကုိသင္းထုံကုိ အထင္ၾကီးမိျပန္သည္။ေျပာရာ၌လည္း ပရိယာယ္မပါ။ ရုိးရုိးပင္။သည္ေနရာမွာ ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ကြာသည္။ ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္က သူ႕ကုိ အထင္ၾကီးရန္ ဂရုစုိက္သည္.။ပလႊားသည္။ဟန္ေဆာင္သည္။ ကြာသမွ အကြာၾကီး ကြာသည္။
*********

ကုိသင္းထုံက သူ အိမ္ေျပး ေက်ာင္းေျပး ဘဝ အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူ အိမ္က ေျပးစဥ္က တျမဳိ႕တရြာမွာ ထမင္း တခါျပင္ငါးမူး ဆုိင္၌ တေန႕တနပ္စား ေနရေၾကာင္း၊ ႏွင္းထူ၍ ျခင္ကုိက္ေသာ ညဝယ္ လမ္းေဘး ျမက္ခင္းေပၚ ေက်ာခင္းရင္း ပလက္ေဖာင္းကုိ ေခါင္းအုံး အိပ္ရသည့္ အေၾကာင္းကုိ ၾကားရသည့္အခါ ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္က သူအေမရိကကုိ သြားလည္စဥ္က တည္းခုိခဲ႔ရေသာဟိုတယ္ၾကီး ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားေၾကာင္း၊ စားဖြယ္ ေဘာဇဥ္တုိ႔ အင္မတန္ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဖူးသည္ကုိ အမွတ္ရမိသည္။ကုိသင္းထုံက သူ ရုပ္ရွင္ ၾကည့္စရာ ပုိက္ဆံ မရွိလွ်င္ ကဗ်ာေရးထားေသာစာရြက္ ၾကမ္းမ်ားကုိ ပိႆာခ်ိန္ႏွင့္ ေရာင္းျပီး ၾကည့္ရေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ တခါက ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ စႏၵာ့ကုိ ရုပ္ရွင္ လုိက္ၾကည့္ရန္ ေခၚေလရာ ျငင္းဆန္မိ၍ စိတ္ဆုိးျပီး ငါးက်ပ္တန္ လက္မွတ္မ်ားကုိ ဆုတ္ပစ္ဖူးတာ သြားသတိရမိျပန္သည္။စႏၵာ တထုိင္တည္းႏွင့္ ရင္းႏွီး သြားမိသည္။ သူ႕မွာ ခင္မင္စရာ၊ ေလးစားစရာေတြကုိ ေတြ႕မိသည္။ၾကင္နာစရာ၊ကရုဏာ သက္စရာေတြကုိ ျမင္ရသည္။ ဒါေတြကုိ သူက တမင္ သက္သက္ အရုပ္ၾကဳိးဆြဲ ျပသည္ မဟုတ္။ ရုိးရုိးသားသား ေျပာေနသည့္ သူ႕စကားထဲမွ စႏၵာက သာ ေရႊက်င္သလုိ က်င္ယူခဲ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။“ပစၥည္းဂုဏ္၊ ရာထူးဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္၊ ဘယ္ဂုဏ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဂုဏ္ဆုိတာ အခ်စ္ရဲ့ ၾကိမ္တလုံး ၾကဳိးတေခ်ာင္းပဲ။ သူက အခ်စ္ကုိ တုိက္ရုိက္ ၾသဇာ ေပးနုိင္တယ္။အခ်စ္ေရာင္ တဖိ္တ္ဖိတ္ လက္ေနပါတယ္ဆုိတဲ႔ အသဲေပါင္း မ်ားစြာဟာ ဒီ ဂုဏ္နဲ႔ ေတြ႕တဲ႔အခါ လမ္းေဘးက ေက်ာက္စရစ္ခဲ တလုံးထက္ ပုိျပီး တန္ဖုိး မရွိေတာ့ဘူး” သူက တခါေသဖူး၍ မ်က္ရည္၏ တန္ဖုိး နားလည္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူကျပန္ညည္းျပသည္။ အတိတ္ သုိ႕မဟုတ္ ရင္ထဲက ျပာပုံအေၾကာင္း၊ ညေနေစာင္း၍ ျပန္မည္ျပဳေသာအခါ သူက စႏၵာ့ကားႏွင့္မလုိက္ဟူ ျငင္းသည္။ စႏၵာ့ကား ထြက္သြားသည္အထိ ပန္းျခံဝမွာ ရပ္ေငးၾကည့္ရင္း က်န္ခဲ႔သည္။
********
စႏၵာ မၾကာမၾကာ သူႏွင့္ ေတြ႕သည္.။ ကန္ေတြမွာ၊ ရုပ္ရွင္ရုံေတြမွာ၊စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ။ သူ႕ကုိ ေခၚမရတာ တေနရာသာ ရွိသည္။ ဘုရားဖူး။ စႏၵာက သူ႕ကုိ ကြန္ျမဴနစ္ဟု စြပ္စြဲေသာအခါ သူက ျပဳံးသည္။ ျပီးေတာ့ ေဒၚလတန္၏ အႏုျမဴ သီအုိရီ အေပၚတည္ေဆာက္ထားေသာ ရုပ္သည္သာ အခုိင္အမာ ဆုိသည့္ ကားလ္မက္စ္၏ ဖီလုိဆုိဖီမွာ ႏွစ္ဆယ္ရာစု သိပံ အရ ေခတ္ေနာက္က်ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ျပေတာ့သည္။ သူ႕ကုိယ္သူ ဘာေကာင္မွ ျဖစ္မည့္သူ မဟုတ္ဟု ေနာက္ဆုံးေျပာသည္။သူႏွင့္စကားေျပာရသည္မွာ က်ယ္ဝန္းသည္။ဥပမာ- ရုပ္ရွင္ အေၾကာင္း စကားစပ္မိလွ်င္“ေဒါက္တာ ဇီဗားဂုိး” ဇာတ္ကားမွ မူရုိက္ဂ်ာေရး၏ေျပာင္ေျမာက္ အကြက္ဝင္ေသာ ဂီတႏွင့္ ဒါရုိက္တာ ေဒးဗစ္လန္း၏ အႏုပညာ ေျမာက္စြာ တင္ျပမႈ၏ေပါင္းကူး သေဘာတရား၊ ရုရွားမွ ခ်ဴကရုိင္၏ ေလးဆယ့္တစ္ ဇာတ္ကားမွ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး မူႏွင့္ အိတလီမွ လူခ်င္းနုိး၏ရုိကုိႏွင့္ ညီအကုိမ်ာ.း ဇာတ္ကားကုိ လက္ဖ်ားခါေၾကာင္း ေျပာျပတတ္သည္.။ေဒါက္တာဇီဗားဂုိး ၾကည့္ရင္း ပ်င္းေသာေၾကာင့္ ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ တဝက္တပ်က္ႏွင့္ ထျပန္လာေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ ျပဳံးသည္။ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ ေျပာတတ္ေသာ ရုပ္ရွင္ အေၾကာင္းမွာ ပရက္စေလႏွင့္ စတယ္လာစတီးဗင္း တြဲတာ သိပ္လုိက္ေၾကာင္း၊ ပဲရစ္မွာလုပ္သည္ ဇာတ္ကားမွာ အင္မာဂရက္သီခ်င္းေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ ကလစ္ရစ္ခ်က္ ဇာတ္ကား မၾကည့္ရသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္သာ ျဖစ္သည္.။

***********
သူႏွင့္ စကား ေျပာျပီဆုိလွ်င္ တရွိန္ထုိး ေျပာတတ္သည္.။ နားေထာင္သူကုိ မၾကည့္၊ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာေနတတ္သည္.။ သူစကားဆုံးမွာ ျပဳံးၾကည့္၇င္း အားနာဟန္ျပသည္။ကဗ်ာဆုိလွ်င္လည္း ကဗ်ာမို႕။ တင္မုိး၏ ကဗ်ာသဒၵါ အသုံး၊ ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ၏ မာန္ႏွင့္ ရူပက အလကၤာမ်ား၊ ၾကည္ေအး၏ စိတၱဇအတြင္းသားႏွင့္ ဒဂုန္တာရာ၏ဟန္ ကာရံသစ္မ်ား၊ ေမာင္ပန္းေမႊး၏ အခၽြဲ၊ အပလီႏွင့္ ေနာင္၏ ဂီတသံတုိ႕ကို စီကာ ပတ္ကုံးေျပာျပသည္။ရွယ္လီ၏ သူပုန္ကဗ်ာႏွင့္ ရန္းဘုိး၏ ျပင္သစ္ သေကၤတ ဝါဒ၊ ဂ်ာမန္မွ ဂုိသီ၏ အခ်စ္ကဗ်ာေလးမ်ား အေၾကာင္းလည္းပါသည္.။ပန္းခ်ီျပပြဲ သြားၾကည့္ရင္းမွလည္း ဦးစံဝင္း၏ အလင္းအေမွာင္ႏွင့္ ရမ္းဘရန္႕၏ အလင္းအေမွာင္အေၾကာင္း၊ ေအာင္စုိး၏ ရွန္တိနိေကတန္ လက္ရာႏွင့္ ေပၚဦးသက္၏ ေမာ္ဒန္အတ္၊ ခင္ေမာင္ရင္၏ ဗိသုကာ ဆန္ေသာ ကားမ်ားႏွင့္ ပီကာဆုိ၏ က်ဴဗစ္ဇင္နည္း။စပိန္မွ ဒါလီ၏ ဆာရီရယ္ လစ္ဇင္နည္းမွ ဖရု၏ စိတၱေဗဒ အထိ ေရာက္သြားသည္။သူေျပာခ်င္ရာ ေျပာျပီးလွ်င္ လူကုိ ၾကည့္ကာ အားနာဟန္ ျပဳံးျပသည္။ တတ္နုိင္လြန္းတဲ႔ သူပဲ။
***************
တေန႕က ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ အိမ္လည္လာသည္။ လာစရာ အေၾကာင္းကလည္းရွိသည္။ ဖယ္မလီယာကား ၾကက္ေသြးေရာင္ကုိစီးရသည္မွာ ျငိးေငြ႕၍ အနက္ အသစ္တစင္း ဝယ္သည္။ သူ ဒုူတိယ အတြင္းဝန္ရာထူး တုိးျမွင့္ ခံရသည္။ ဒါေတြကအကာသာ ျဖစ္သည္။ အဓိကမွာ စႏၵာ သူ႕ကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ျပဳရန္ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္သည္။ထုိေန႕က ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္က သူ ရာထူးတက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္၊ သူ႕ကားသစ္ကုိလည္း စီးၾကည့္ရန္ စႏၵာ့ကုိ ရုပ္ရွင္ဖိတ္ျပသည္။ သူႏွင့္ စႏၵာ လက္ထပ္ျဖစ္လွ်င္ ယခု ျပည္လမ္းရွိ သူ႔မိဘမ်ား တိုက္မွာ မေန၊ အင္းယား လမ္းမွာ ျခံတျခံ ဝယ္မည္။သူ႔သူငယ္ခ်င္းဗိသုကာ ဆရာကုိ ေခတ္အမွီဆုံး ပုံစံ ထုတ္ခုိင္းကာ လွပေသာ တုိက္အသစ္ကေလး တလုံးကုိ စႏၵာ့ အတြက္ ေဆာက္ေပးမည္ ဟုူကားေပၚမွာကုိျမတ္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။စႏၵာတုိ႔ ရုပ္ရွင္ရုံမွ အလႊတ္ ရုံမွ အထြက္ဝယ္ ကုိသင္းထုူံကုိ ေတြ႕သည္။ ေတြ႕သည္ ဆုိရာမွာ စႏၵာကသာ ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္.။ကားေပၚမွလည္း ျဖစ္၊ အတန္ငယ္လည္း လွမ္းေန၍ စႏၵာ ႏႈတ္မဆက္ျဖစ္။ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းရွိ ထမင္းဆုိင္ တဆုိင္မွာ သူထမင္း ငုံ႕စားေနသည္။ ထုိေန႕ ညစာကုိ စႏၵာတုိ႔ အင္းယားလိပ္ ဟုိတယ္မွာ စားရာ ထမင္းတနပ္စာကုိ တစ္ရာေက်ာ္က်သည္။
************

စႏၵာ ျပတ္သားရေတာ့သည္.။ စဥ္းစားသည္ ဆုိရာ၌ ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္း စြဲသာေအာင္ စဥ္းစားလုိ႔ မရ။ တိက်ရမည္။အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ ဆုိတာ ကစြန္းရြက္ ေရာင္းတာ မဟုတ္။ ပန္းခ်ီဆြဲတာ မဟုတ္၊ ျပဳျပီးမွ ညာတာ ပါေတး ဆုိလုိ႔လဲ မရ၊ဘြာခတ္လုိ႔လည္း မရ။ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ကုိ အကုိၾကီးလုိ ခင္သည္။ ဒါထက္ မပိုဟု စႏၵာ ထင္သည္။ ကုိသင္းထုံက်ေတာ့ေကာ၊ သူက က်ိန္စာသင့္ရြက္ဝါေလး တခ်က္ေလ။အေရာင္တင္ထားေသာ စံပယ္ပြင့္ေလးႏွင့္ေတာ့ ကြာသည္။သိပ္ကြာသည္။ ဒီ မီးသင့္ေနေသာ ဝတ္ဖတ္ေလးကုိ သူသနားသည္။ ျပီးေတာ့ ဒီ ဝတ္ဖတ္ေလးက ေတးဆုိတတ္ျပန္ေတာ့ သူခ်စ္သည္။ ျပီးေတာ့ စဥ္းစားရမည္ ဆုိေတာ့ သူေျပာေသာ စကားေတြက နားထဲမွာ အိမ္ဖြဲ႕ေနသည္။အခ်စ္ဆုိတာ ဘာလဲ စႏၵာ ေတြးၾကည့္သည္။ ညားတုိင္း မခ်စ္ ဟု ဆုိသည္။ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ခ်စ္တုိင္း မညားၾကသနည္း။ ယင္းအၾကားမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ဆက္သြယ္မႈသည္ ယခင္က စႏၵာ့အတြက္နားမလည္နုိင္ေသာ တကၠေဗဒ တပုဒ္ ျဖစ္သည္။ဂုဏ္ဆုိတာ အခ်စ္ကုိ တုိက္ရုိက္ ၾသဇာေပးနုိင္တဲ႔ ၾကဳိးတေခ်ာင္း ၾကိမ္တလုံးပဲ။တဲ႔ သူေျပာမွပဲ နားလည္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီစကားအတြက္ ခၽြင္းခ်က္ကုိ သူ႕အတြက္ စႏၵာက ေမြးဖြားေပးလွ်င္ေကာ။ေကာင္းသည္။ စႏၵာသည္ ျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္ စႏၵာ အျဖစ္ မခံနုိင္ပါ။

*************

စႏၵာသည္ ေလေပြထဲမွ အေတာင္ေပါက္ေသာ ဂြမ္းစုိင္ေလးလုိ ေပါ့ပါးေနသည္.။ သူ႕ထံ သြားသည္။ သူသည္ မဂၢဇင္းတုိက္ တခုမွာကပ္ေနသည္။ သူႏွင့္ လက္ထပ္ျဖစ္လွ်င္ အင္း….ပထမဆုံး အိမ္တအိမ္ ငွားရန္ လုိမည္ဟု စႏၵာ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ေတြးလာသည္။ဟုတ္သည္။။ ကေန႕စႏၵာ သူ႕အုိပယ္ကားေလးကို အိမ္မွာ တမင္ ထားပစ္ခဲ႔သည္။ သူ႔အရည္အခ်င္းကုိ စမ္းသပ္၇မည္။ ကဗ်ာဆရာကေတာ္ လုပ္မည္ဆုိေတာ့ စႏၵာ သူ႔အေတြးႏွင့္သူ ျမဳံစိစိ ျပဳံးမိသည္။ျပဳံးရင္းက ႏွာေခါင္း ရွဳံ႕မိျပန္သည္။ ဘတ္စ္ကားကုိပထမဆုံး စီးဖူးရုံႏွင့္ စိတ္ပ်က္ သြားသည္.။ လူတုိးခံရသည့္အထဲ ေခၽြးေစာ္ကနံေသး။ လက္ကုန္သည္။တုိက္ေရာက္ေတာ့ ေခ်ာင္တေခ်ာင္မွာ သူ႕ကုိ ေတြ႕သည္။ အမႈိက္ပုံ ပစ္သင့္ျပီ ျဖစ္ေသာ သူ႕တေယာေဟာင္းေလးကုိတကုပ္ကုပ္ျပင္ေနသည္။စႏၵာ့ေတြေတာ့သူက ျပဳံးျပသည္။ စႏၵာက သူ႕လက္က တေယာကုိယူရင္းတေနရာမွာထားလုိက္သည္။ဒီတခါ မာမီ့ဆီက မုန္႕ဖုိးရမွ သူ႕အတြက္ အီတလီ တေယာက္ေလး တလက္အသစ္ဝယ္ေပးလုိက္မည္ဟုစိတ္ထဲမွာ ေတးထားလုိက္သည္.။သည္ေန႔ သူတုိ႔ ရုပ္ရွင္ၾကည့္သည္။ အျပီး လဟာျပင္ေစ်းကုိ မုန္႔သြားစားၾကသည္။သိမ္ၾကီးေစ်းနားက လမ္းမွာ ကုိသင္းထုံႏွင့္မိန္းမၾကီး တေယာက္ ေတြ႔ကာ စကားလက္ဆုံ က်ေန၏။ စႏၵာ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ရပ္ေစာင့္ေန၏။ အေတာ္ မသားနားေသာ မိန္းမၾကီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခါလည္ သားေလးကုိ ခါးထစ္ခြင္ ခ်ီျပီး ေခါင္းေပၚမွာ ေတာင္ၾကီး တေတာင္း ရြက္ထားသည္။ သူက ထုိမိန္းမၾကီးကုိဘတ္စ္ကားေပၚေရာက္သည္အထိ တင္ေပးျပီးမွ စႏၵာ့ထံ ျပန္လာသည္။ျပီးေတာ့ အားနားဟန္ ျပဳံးျပသည္။သူ႕အေျပာအရ ထုိမိန္းမၾကီးမွာ စာေရးဆရာ ကေတာ္ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းဖူးဖုတ္ေရာင္း၍ ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ေနသည္ ဟုဆုိ၏။ ယခုတေလာ ေယာက္်ားကလည္း ေနမေကာင္း၊ကေလးတျပဳံၾကီးႏွင့္ အေတာ္ ကသီလင္တ နုိင္ေနသည္ဟု သိရသည္။သူေျပာေနေသာ စာေရးဆရာကုိ စႏၵာ သိသည္က အေတာ္အသင့္ နာမည္ ၾကီးသူ ျဖစ္သည္။စႏၵာေသာက္ေနေသာဖာလူဒါသည္မ်ဳိမက်ေတာ့၊ လည္ေခ်ာင္းမွာ တစ္ေနသည္။ငွက္တုိ႕မည္သည္ ေလမွာသာ ပ်ံ၏။ ဝဲ၏။ ေတးဆုိ၏။ ကစား၏။ စိတ္ကူးယဥ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ငွက္တုိ႕မည္သည္ သစ္ပင္တုိ႕၌သာ အုံက်င္းဖြဲ႔ကုန္၏။ သုိက္ျမဳံေဆာက္ကုန္၏။နားခုိကုန္၏။ အိပ္စက္ အပန္းေျဖကုန္၏။

စႏၵာ တေန႕က လက္ထပ္သည္။

ကုိျမတ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။


သစၥာနီ
(စႏၵာ မဂၢဇင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉၇၃)

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...