December 30, 2009

ခရစ္သကၠရာဇ္ 2010၊ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား


သကၠရာဇ္ 2010 ၊ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား

ပုံမွန္ အရွိန္တခုျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေနဆဲ ဘဝမီးရထား တစင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ဘတ္ တခုလုံးကုိ တင္ေဆာင္ခဲ႔ေလသည္။ ခဏတျဖဳတ္ ရပ္နားေစရန္ ဆုေတာင္မိေသာ္လည္း လုံးလုံး ဆင္းေနခဲ႔ဖုိ႔ ထိေတာ့ မရည္ရြယ္ခဲ႔ရုိး အမွန္ပါ။ အရာအားလုံး ဘဝမ်ားစြာ တင္ေဆာင္ကာ ေျပးလႊားေနခဲ႔ေသာ အခ်ိန္ ကာလ ယႏၱရား တခုကုိ မီးရထား တစင္းႏွင့္ ဥပမာ ျပဳရသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီ ျဖစ္ေသာ သာဓက တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ လုံေလာက္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ဥပမာ တခုလည္း ျဖစ္ပါသည္.။

အသက္ တႏွစ္ ပုိၾကီး သြားျခင္းႏွင့္ အတူ ခရစ္သကၠရာဇ္ 2009 မွ 2010 သုိ႔ အကူးအေျပာင္း ႏွစ္ကူး ကာလ အခါသမယမွာ Happy New Year ဟု ရင္ခုန္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကဳိဆုိ ေနမည္ ျဖစ္ေသာ အေပါင္း အသင္း မိတ္ေဆြမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ မသိလုိက္ မသိဘာသာ ေနလုိက္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ ေဒး ရွိပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးကုိ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကသူ အမ်ားအျပားအား က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကပါေစေၾကာင္း ဤေနရာမွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ႏွစ္ကူး အခ်ိန္သည္ နာက်င္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းည ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေတာင္ေတာင္ အီအီ အေတြးမ်ားျဖင့္ ဟုိေရာက္ဒီေရာက္ စဥး္စားမိေစကာ အေတြးမ်ားေစေသာ ညမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ

ဤအေၾကာင္းသည္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာမက အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ အက္ေၾကာင္းထပ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူအၾကား ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားျပီး ေရပန္းစားေနေသာ အေၾကာင္းအရာ တခု ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ဟု ဆုိရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား ေျပာင္းလဲ သြားရန္ မရွိဘဲ အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီခ်ိန္း တခုအျဖစ္ တပါတီစနစ္(စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အျဖစ္)မွ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အသြင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ ဆုိသည္ကုိလည္း အားလုံး သိျပီး ျဖစ္သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲမွ နုိင္ငံေရး သမား(အီလစ္)ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ေနမိသည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အျခား လက္က်န္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခ်ဳိ႕ (ျပည္သူ လူထု ကုိယ္စားျပဳေသာ) အဖြဲ႔အစည္းတခု ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ ပုိ၍ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္ ယခု အခ်ိန္ထိ လက္မခံ မၾကဳိဆုိေသာ သူ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္။ ေျပာလုိသည္မွာ 2008 ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမွာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေရးဆြဲျပီး ျပည္သူ႕ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ မည္ကဲ႔သို႔ ျပဳလုပ္သြားသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

2010 ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေတာ္ သစ္တရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာျပည္သား အားလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ကုိ ပုိေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ အေျခခံ ပညာေရးကုိ ပုိမုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ သုိ႕မွသာ နုိင္ငံသားတုိင္း ကုိယ္စီ အသိျဖင့္ မိမိတုိ႔ ဘာကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ကုိ တတ္သိလာမည္။ ေနာက္ အေျခခံ ျမဳိ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္ဖ်က္ေပးရမည္။ ေျပာရမည္ ဆုိလွ်င္ ဆုိးဆုိးရြားရြား အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား အတြင္းသာ တိတိက်က် ရွိေနသည္။

ေက်းလက္ေန လူတန္းစား
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ အခံရဆုံး ျပည္သူမ်ားမွာ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားသာ ျဖစ္သည္။ သမားရုိးက် အေျခခံ ပညာေရးကုိ ပင္ ေကာင္းေကာင္း မသင္နုိင္ပဲ လူေမႊး လူေရာင္ မေျပာင္နုိင္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိသာ ေဇာက္ခ် လုပ္ကုိင္ေနရျပီး ဆင္းဆင္းရဲရဲ အသက္ေမြးရသည္.။ သူတုိ႔သည္ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲထက္ ေန႕ဖုိ႔ ညစာ ထမင္းကုိ နပ္မွန္မွန္ စားရနုိင္ရန္ပင္ ေတြးသည္။ နုိင္ငံေရး ဆုိသည္ကုိ အယုံအၾကည္ သိပ္ မရွိ။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဆးပစၥည္းမ်ား(ဥပမာ- ေျမၾသဇာ၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ အားေဆး) အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္လာေသာ္လည္း မုိးေခါင္ေရရွားက ရွိေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မတိုးတက္ခဲ႔ပါ။ အစုိးရမွ ဆည္ေျမာင္းမ်ား မ်ားမ်ားစားစား ေဖာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း အသုံးမဝင္သည္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး ကုမၸဏီမ်ားက ေတာင္သူလယ္သမား ေက်းလက္ေန လူမ်ားကုိ အေၾကြး(ရာသီသိမ္းခ်ိန္ ေပးရန္)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ္လည္း အျမတ္အစြန္း ပုိပုိသာသာ ေပးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေငြထုတ္ပုိက္၍ ျပန္သြားၾကခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္မွ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားမွာ ဒုံရင္း အတုိင္းသာ က်န္ရစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေတာ္ သစ္တရပ္ တည္ေဆာက္သည္ဆုိရာမွာ ျမဳိ႕ျပမွ ပညာတတ္လူလတ္တန္းစားမ်ား အတြက္ခ်ည္း မဟုတ္ပါ။ တနုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စီ အသိရွိရွိျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ ရရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အသိရွိရန္ အတြက္ မည္ကဲ႔သုိ႔ အေျခခံ ပညာေရးကုိ ေျပာင္းလဲ မည္နည္း။ ေက်းလက္ေန လူတန္းစားမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ရရွိရန္ မည္ကဲ႔သုိ႔ လုပ္ယူနုိင္မည္နည္။

ဥပမာ ျပရလွ်င္ ေက်းလက္မွ လူငယ္တေယာက္ အစုိးရ တကၠသုိလ္ ပညာေရးမွ ဘြဲ႔လက္မွတ္ တခု ရရွိမည္။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မယ္မယ္ရရ မရွိ။ ေျပာပေလာက္ေအာင္လည္း မတတ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ေက်းလက္မွာ လူငယ္မ်ားက အစုိးရ ပညာေရးကုိ မယုံၾကည္ၾကေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ပညာေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း တခု ရရွိေရးႏွင့္ အျခား ေမွ်ာ္လင့္စရာ ဘာမွ ရွိမေနပါ။ ထုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး မေခ်ာင္လည္သည့္ ၾကားထဲမွ တကၠသုိလ္ တက္ရန္ ဆုိသည္မွာ အာမခံခ်က္ မရွိသေရြ႕ မည္သူမွ် မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ပါ။ ျပီးလွ်င္ ေတာရြာမွ မိဘမ်ားကလည္း ေငြကုန္ ေၾကးက် ခံ၍ အာမခံခ်က္ မရွိေသာ ပညာေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးဖုိ႔ မတတ္နုိင္ပါ။ သူတုိ႔၏ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းက တေယာက္စာ လုပ္အား တုိးေစပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားမွာ ထုိ အဆုိးသံသရာမွ မရုန္းထြက္နုိင္ဘဲ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အသိမ်ားႏွင့္ ပုိပုိ ေဝးလာခဲ႔ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခဲ႔ လွ်င္ေတာင္မွ မ်က္စိမွတ္ ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္စရာကုိပင္ သူတုိ႔ မသိနုိင္ၾကေတာ့ပါ။

ေနာက္ထပ္ အစဥ္အလာ သမားရုိးက် အေျခခံ ပညာေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းထဲမွ ပညာေရး အသိကုိယ္တုိင္က လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၏ အာေဘာ္အတုိင္း ျဖစ္ျပီး ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားကုိ မ်က္စိ ပိတ္ေစျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေသာ ပညာေရးကုိ ပုိမုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီး လြတ္လပ္ေသာ သင္ၾကားေရး စနစ္ကုိ မည္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲ ေပးမည္ကုိ စဥ္းစား ေမွ်ာ္လင့္ ရန္ ရွိပါသည္။

စာေပသည္ ျပည္သူ႕ အတြက္

ဤေနရာတြင္ ဤကဲ႔သုိ႔ ေျပာရျခင္းမွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ခရစ္သကၠရာဇ္ 2010 မုိ႔ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လုိ အျခားဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး နုိင္ငံ တခုအတြက္ ဘာအတြက္မွ မဟုတ္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လုိ႔ ရနုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံ အတြက္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ စာေပသည္ ျပည္သူ႕အတြက္သာ ျဖစ္ရပါမည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စာေပပညာရွင္ အမ်ားအျပား ေရးသားေနေသာ စာေပသည္ နုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ၊ အသိပညာတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္ေပးနုိင္ရမည္။ ေနာက္ စာေပသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း လြယ္ကူစြာ စိမ့္ဝင္ပ်႕ံႏွံ႔နုိင္ေသာ သေဘာရွိသည့္အတြက္ လူထုအၾကား ထပ္တူျပဳၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အႏုပညာအတြင္း မည့္သည့္ နုိင္ငံေရး အေငြ႕အသက္မွ် မပါဝင္ေစလုိေသာ ဆရာ့ဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာကြဲလြဲပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ စာေပအရည္အေသြး နိမ့္က်သြားသည္ ဆုိျပီး ဝမး္နည္း ပက္လက္ ျဖစ္ေနေသာ သူမ်ားအား သိပ္ျပီး ဂရုမစုိက္ေတာ့ပါ။ း)

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား
လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအတြင္း ဆုိးရြားလွေသာ အေၾကာင္းခ်က္ တခု ျဖစ္သည္။ပုိဆုိးသည္မွာ ထုိလူတန္းစားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားဟု မွတ္ယူေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အတြင္းပုိင္း အထိ လွဳိက္စားေနျပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥအတြက္ ျပည္သူ လူထုမွာ ရင္စီး၍ ခံေနရေသာ္လည္း သူတုိ႔ အတြက္ ေရးၾကီး ခြင္က်ယ္ သေဘာ မမွတ္ယူ။ သာမန္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ဟုသာ သေဘာထားၾကသည္။ ဥပမာ- အခြန္ေရွာင္လုိသူ အခြန္ထမ္း တဦး အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီး႒ာနမွာ အနည္းငယ္ လာဘ္ထုိး လုိက္ျခင္းျဖင့္ ၄ ပုံ ၃ ပုံမွ် သက္သာ သြားေစပါသည္။ ထုိ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေက်နပ္ ေသာ္လည္း မည္သူ႕ကုိ ေျပာရမည္ မသိပါ။ အကယ္၍ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးေနာက္ ျပည္သူ လူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ (အျပဳသေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ) ေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းခ်က္ တစုံတရာ ရရွိလာနုိင္ပါသည္.။

(စာၾကြင္း။ ။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ သကၠရာဇ္ 2010 ႏွင့္ 2010 တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္ခံၾကဳိဆုိေသာ အားျဖင့္ ေရးပါသည္။ ပညာတတ္ တေယာက္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ အေရးအသားမ်ား ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သည္းခံ ဖတ္ေပးသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္.။ အခါအခြင့္ သင့္လွ်င္လည္း အက်ယ္ ေရးပါဦးမည္.။)

ေတဇာေအာင္(Dec 31,2009)

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...