May 19, 2010

တိမ္တုိက္ေလေပြ စိတ္ျဖင့္ ေစရာ
`အတိတ္ဆုိသည္မွာ ျပန္လည္ေျပာျပနုိင္ေသာ္လည္း မရွိေတာ့သည့္ ရွိေနမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ´
ျမင့္သန္း၏ `ေဆာင္းလကုန္ေလ ေႏြသုိ႔ ေရာက္၏´ မွ

ထုိအခ်ိန္ကဟု ေျပာရန္ အစခ်ီလုိက္စဥ္ ခဏမ်ာပင္ အရာအားလုံးသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အနားမွာမရွိၾကေတာ့ဘဲ အတိတ္ဆုိေသာ ကာလတရား စက္၀န္းအတြင္းသုိ႔ အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားမ်ားသည္ ၀င္ေရာက္ ငုံ႕လွ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မပုိင္ဆုိင္ခဲ႔ေသာ အရာမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ခဲ႔သေယာင္ ထင္မွတ္မွားေနမႈမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္း ေနာင္တမ်ား ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ခဲ႔လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ် ပူေဆြးေနရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္တန္သေလာက္ ေပါက္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္သည္ဟု ယတိ္ျပတ္ေျပာရန္ ကၽြန္ေတာ္ အာမမခံနုိင္ေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ မည္သည့္ အရာကုိမွ် မပုိင္ဆုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း တနည္း ပုိင္ဆုိင္ဖို႔ မၾကဳိးစားနုိင္ေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ် သိလုိက္ရျပီ ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္၏ ျဖစ္ရွိေနျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ သိမႈ အေဆာက္အအုံ အတြင္းမွ ဆင္ျခင္ျခင္း နည္းလမ္းတက် ျဖစ္ေနခဲ႔သည္ဟု အရပ္တကာသုိ႔ လုိက္လံ ေျပာဆုိေနမိသည္ အထိ ကၽြန္ေတာ္ မတုံးေသးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္၏ ဆင္ျခင္ျခင္းက ကန္႕သတ္နုိင္ပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္၌က မသိလုိက္ခင္ ခဏမွာပင္ ထုိအခ်ိန္က အေၾကာင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိရန္ အလုိုလို တုိက္တြန္း ေနေသာ စိတ္က ကၽြန္ေတာ့္ သိမွတ္နားလည္မႈမ်ားကုိေက်ာ္လြန္သြားပါေတာ့သည္.။

ကၽြန္ေတာ္သည္ မေသခ်ာေသာ အရာမ်ားကုိေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားခဲ႔ဖူးသည္ မွန္ေသာ္လည္း သူသည္ပင္ ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ ယုံၾကည္ေနခဲ႔သူ တေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသ ျပခဲ႔ျပီး ျဖစ္သည္.။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဟုိက္ဇင္ဘတ္၏ မေသခ်ာျခင္းနိယာမကုိ မေက်ညက္၍ ေသာ္လည္ေကာင္၊ ႏ်ာယ ၀ိေသသိကတုိ႔၏ ယုတၱိေဗဒကုိ မေလ့လာမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မဟုတ္ရပါ။ အမွန္တကယ္တြင္ မိမိ မဟုတ္ေသာ အျခားတေယာက္ အေပၚတြင္ ေသခ်ာ သလုိလုိေမွ်ာ္လင့္ခဲ႔ျခင္းမ်ားအတြက္ ပင္ပန္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ျငင္းဆန္ဖုိ႔ ခဲယဥ္း မိခဲ႔ၾကသည္ကုိ မည္သူမွ် မျငင္းနုိင္ပါ။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တခါတရံ၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လူအမ်ား ျပက္ရယ္ျပဳစရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ထုိအေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာ ဃနစြာ ဂရုမစိုက္မိ မစဥ္းစားမိခဲ႔ၾကပါ.။ စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပစၥဳပၸန္တြင္ေနထုိင္ျပီး အတိတ္ကာလအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႔ၾကျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနာဂတ္ဟု ေခၚဆုိေသာ မွန္းဆ မျမင္နုိင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလုိလုိ ဂုဏ္ယူ ေနၾကျခင္းမ်ားကုိမွ ရယ္စရာ မေကာင္းဟု ဆုိလွ်င္ ကုိယ့္ေက်ာကုိ ထု၍ ငုိခ်င္းခ်လုိက္ဖုိ႔ သာ ေကာင္းေၾကာင္း ဆုိေသာ အသိပညာကုိ လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မည္သူကမွ အရူးအႏွမ္းဟု သတ္မွတ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ.။

ထုိအခ်ိန္က သူ ေျပာခဲ႔ေသာ စကားမ်ားသည္ ေသခ်ာသေယာင္ေယာင္ရွိသလုိလုိ ေျပာဆုိခဲ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္လက္ေလွ်ာ့လုိက္ဟန္ျဖင့္ စုိးရြ႔ံစြာ ထားခဲ႔ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း တခါတခါတြင္သာ ေျပာသံ ၾကားရပါေတာ့သည္.။ သုိ႔ေသာ္ သူ သိပ္သိခ်င္လွပါသည္ ဆုိေသာ သိမႈဆုိင္ရာ Epistemology အေၾကာင္းမ်ားမွာ ဥာဏ္ပညာ အလြန္ၾကီးလွေသာ တနည္းေမ်ာက္မွ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာသည္ဆုိေသာ သူမ်ားသာ ထုံးလုိေခ် ေရလုိေႏွာက္နုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ မေျပာျဖစ္ခဲ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာျဖစ္ခဲ႔ရျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမ်ာက္မွ ဆင္းသက္ေၾကာင္း မေသခ်ာေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ မေရရာလွေသာ အနာဂတ္ဟူေသာ ကာလတရားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ႔ဖူးျပီး အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထြက္ေျပး၍ မရနုိင္ေသာ အမ်ားတကာနည္းတူ သြားေနရသူသာ ျဖစ္သည္.။ ထုိသုိ႔ေသာ သြားေနရျခင္း အတြင္းမွသာ သူႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္.။ ဤသုိ႔ေသာ အေၾကာင္း အက်ဳိးတရားမ်ားသည္ သဘာ၀ တရားပါ ဟု ဆုိေကာင္း ဆုိနုိင္ေသာ္လည္း သဘာ၀တရားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မပုိင္ၾက၍ ထုိသဘာ၀ အေၾကာင္းကုိ အေရးတယူ လုပ္၍ မေျပာဆုိျဖစ္ခဲ႔ၾကပါ.။ ထုိ႔ျပင္ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ သိကၽြမ္းခဲ႔ရျခင္း အေပၚ ကံကုိ ယုံေသာ္ ကံေကာင္းသည္ သု႔ိမဟုတ္ ကံဆုိးသည္ ဟု ေျပာနုိင္သလုိ ထာ၀ရဘုရားကုိ ယုံေသာ္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ရွိသည့္ အတုိင္းဟု ပုိပုိသာသာ ေျပာရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ အေျခအေန ျဖစ္ခဲ႔ပါလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေျပာဆုိ ျဖစ္ခဲ႔ၾကပါ.။

ထုိအခ်ိန္က သူ၏ ေျပာစကားမ်ားအရ ဆက္စပ္ ေတြးၾကည့္မိသည္မ်ားမွာ ဆင္ျခင္ျခင္း နည္းလမ္းတက် မျဖစ္မူ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ သိမႈ အေဆာက္အအုံႏွင့္ သူ၏ သိမႈ အေဆာက္အအုံမွာ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနခဲ႔ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနသည္ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေန မဟုတ္မူ၍ ေျပာျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္မ်ားမွာ ရြာလည္မွ ဇရပ္နံရံ ေပၚတြင္ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္ေရး ေျမာက္ေရး ေရးထားၾကသကဲ႔သုိ႔ အဆက္အစပ္ မရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေတာင္ပင္လယ္ ကၽြန္းေလး တကၽြန္းေပၚရွိ ပထမကမၻာမွ မြန္္းမတည့္မီွမွာပင္ သမင္ဒရယ္မ်ားေပါမ်ားရာ ေတာင္ၾကားမွ လာေသာ စမ္းေရကုိေသာက္တတ္သည့္ ခြက်က် လူတစ္ေယာက္၏ ေမ်ာက္ ျပန္မျဖစ္နုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အပ်င္းေျပ ေသၾကည့္ရန္ ၾကဳိးစားေနရျခင္းမ်ား အတြက္ မအားမလပ္ ျဖစ္ေနမႈကုိ အေႏွာက္အယွက္ မေပးမိေစရန္ သူ႔ကုိ ေျပာျပျပီး အခ်ိန္မီ မတားျမစ္္နုိင္ခဲ႔ပါ.။ အရာအားလုံးသည္ စီးဆင္းသြားခဲ႔ျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခါအခြင့္ သင့္လွ်င္ သူ႔ကုိ ေဟရာကလိုက္တပ္စ္၏ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ခုန္ဆင္း လုိက္ေစခ်င္ေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမိခဲ႔ပါသည္.။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ စနစ္တက် အသုံးျပဳနုိင္ခဲ႔လွ်င္ ျမစ္အတြင္း၌ ငါးမ်ားမူး၍ ေပါေလာ ေပၚသည္ လုိ ၊ ထန္းမ တပင္ ထန္းဖုိ ျဖစ္၍ နုိ႔ထြက္သည္ဟူေသာ ဆင္ျခင္ျခင္း၏ ျပင္ပမွ အေၾကာင္းမ်ားကုိ သူ႔အား ေျပာျပရန္ အေၾကာင္း မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏ အသိပညာ ခ်ဳိ႔တဲ႔မႈႏွင့္ သူ၏ အသိပညာ ငတ္မြတ္မႈ(ေတာင့္တမႈ တနည္း ေၾကာင္ပုဇြန္စား ကၽြပ္ကၽြပ္ ၀ါးလုိမႈ)တုိ႔ အၾကား ကြာဟမႈကုိ အခ်ဳိးမက်မႈ Irony ဟု ကၽြန္ေတာ္က အသာကေလး ေလေျပထုိး ေျပာလွ်င္ အဲဒါ ပါရာေဒါက္ Paradox ဟု ေငါက္ငမ္း ေျပာဆုိေကာင္း ေျပာဆုိပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကိစၥမ်ားသည္ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ၾကား၌ အေရးတၾကီး ကိစၥ မဟုတ္မူ၍ ဇာမခ်ဲ႔ ျဖစ္ခဲ႔ၾကေတာ့ပါ.။

အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ျဖစ္ရွိေနျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ နည္းပါးလွစြာေသာ အခ်ိန္ကာလေလးအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကျခင္း အားလုံးမွာ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ဘဲ သာမန္သိမႈေလာက္မွ်ျဖင့္သာ ရုိးစင္းေနဦးမည္ ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူတူ ေရွ႔ဆက္ သြားၾကပါလိမ့္ဦးမည္.။ မည္သူမွ် လြန္ဆန္နုိင္ေသးမည္ မထင္ေသာ ထိုအခ်ိန္က အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တုိင္ ၀ဲလွည့္ေနဦးမည္ ဆုိဦးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထူးထူး ျခားျခား ပင္ပန္းေနစရာ မလုိပါ။ ကုန္လြန္ခဲ႔ေသာ ကာလတရားသည္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၾကား မစြမ္းေဆာင္ နုိင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပန္လည္ ရွာေဖြ သြားေရာက္ ေနထုိင္ၾကလိမ့္ဦးမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆုိေသာ္ အျပစ္တစုံတရာ က်ဴးလြန္ရာ မေရာက္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္း တိတ္ဆိတ္စြာ ေနထုိင္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္ လြန္အံ႔ မထင္ပါ။


ေတဇာေအာင္
18.5.2010(Tue)
01:00 am

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...