September 21, 2010

အရိပ္အေယာင္

ဘဝ အဓိပၸါယ္ ဆိုတာ သိသြားရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ ဟင္
ဘဝ အဓိပၸါယ္ကုိ သိျပီဆုိရင္ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆးရုံကုိ သြားေပေတာ့


ဥာဏ္ၾကီးရွင္ ေျဖဆုိပြဲ

(ေမာင္ေကာင္းထုိက္-ႏွီးပေဒါ)

ဘ၀ ဆုိတာ အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ ေနရာ တစ္ခု ဟု ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါ။ (ယခု အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳျပီး အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ခင္က်င္းမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဘာသာစကားကုိ တင္ကူးနားလည္ထားဖုိ႔ လုိမည္ ထင္ပါသည္။ ထုိ အဓိပၸါယ္သည္ ဘဝႏွင့္ မဆုိင္ပါ) ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ ပစၥဳပၸန္တြင္ ေနထုိင္ျပီး မေရာက္လာေသးေသာ အနာဂတ္အား ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ မုိက္မဲရာသာ က်ပါလိမ့္မည္.။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အတိတ္ကုိသာ ျပန္လည္ေတြးေတာျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ေသာ အတန္းအစားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာ ေျပာနုိင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ အသက္ ၂၅ ျပည့္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ ယုံၾကည္ပါေလ။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္မွ ယခုကဲ႔သုိ႔ ေတြးမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္လြန္းေသးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုိေသာ္လည္း ေရႊေတာင္ ဆရာလြန္း၏ အလြန္မငယ္တဲ႔ ခုနစ္ဆယ္ ဆုိေသာ စကားကုိ သင္ မၾကားဖူးေသးလွ်င္ ၂၅ ဆုိေသာ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ မည္သုိ႔ ျဖစ္ေလမည္လဲ သင့္ဘာသာ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ပါေလ။ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ နုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေတြးအယူမ်ား ကြဲျပားနုိင္ပါသည္.။ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ ဆုိေသာ စကားလုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ရီပြန္စီဘယ္လတီ ကုိ ထိခုိက္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာလြဲ ခဲပစ္သေဘာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ ္ထုိ စကားလုံးကုိ မသုံးေတာ့ပါ။ အနည္းဆုံး သင္သည္ ဆင္ျခင္တုံတရား လက္ကုိင္ထားသူ ျဖစ္လွ်င္ ပိႆေလးႏွင့္ ေဘးပစ္သလုိ ျဖစ္ေစေသာ အသုံး အႏႈန္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားေစခ်င္ပါသည္.။ ခ်စ္ျခင္း ျဖင့္သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ ေရွ႕ဆက္ သြားၾကပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ခ်စ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ႏွလုံးသား(အသိတရား)ျဖင့္သာ ေရွ႕ဆက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္ ဒီေနရာတြင္ ထပ္၍ ေျပာေသာ္ စာ ရွည္သြားမည္သာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္.။ သင့္ အေနျဖင့္ ထမင္း စာေကာင္းဖုိ႔ ဆီပုလင္း ခါးခ်ိတ္ ထားသည္ ရွိေသာ္ ရွိပါေစ။

ကၽြန္ေတာ္ ရွင္သန္ ေနထုိင္လာခဲ႔ေသာ ႏွစ္ကာလမ်ား(စာအုပ္တုိက္ အမည္ မဟုတ္ပါ) အတြင္း ထင္မွတ္မထားသည္မ်ား ၾကဳံဆုံလာခဲ႔ေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မိေသာ္လည္း ရင္ဆုိင္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ႔ရသည္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္.။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ ေကာင္းေသာ အခ်ိန္သည္ မရွိ ဟု က်မ္းဂန္ႏွင့္ တက္က်မ္းမ်ားထဲတြင္ (လုံ႔လ ဥႆာဟထုတ္ မဆုတ္မနစ္ အားထုတ္ၾကရန္ ေစတနာျဖင့္) ေရးသားၾကေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ကား တခါတေလတြင္ ပစၥဳပၸန္ တဒဂၤသည္ ဆုိးဝါးလြန္း မက ဆုိးဝါးလွပါသည္။ ဥပမာ ေဆာင္ေသာ္ ဒီေတာင္ကုိ မေက်ာ္ေတာ့ဘူး ဟု ထင္မိသည္မ်ားပင္ ရွိခဲ႔သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္.။ လြန္ေျမာက္ သြားေသာ အခါတြင္မွ ဘာမွ မဟုတ္ပါလား ေတြးမိ၊ ျပဳံးမိသည္မ်ားကုိ ၾကဳံဖူးၾကပါလိမ့္မည္.။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အျမဲတမ္း ပေလတုိ၏ လုိဏ္ဂူထဲတြင္ ေနထုိင္ရျခင္းျဖင့္ ဘဝကုိ ေက်နပ္ခဲ႔သည္မ်ား ရွိပါသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ေတြ႔ျမင္ရေနေသာ အရိပ္အေရာင္မ်ားကုိ အစစ္အမွန္မ်ားဟု လက္ခံျပီး ေက်ာဘက္မွ ပုံရိပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားအား လစ္လ်ဴရွဳျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ မွားယြင္းခဲ႔ပါသည္ဟု ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲသလုိ မည္သည့္အရာသည္ အစစ္အမွန္၊ မည္သည့္အရာသည္ ပုံရိပ္ေယာင္ ဟု မည္သူမွ် မေျပာနုိင္ၾကပါ။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထိုင္ခဲ႔ေသာ လူတေယာက္ကေတာ့ လူ႕ဘဝအဓိပၸါယ္ဆုိ တယ္နိပ္ပါလားဟု ေတြးေကာင္း ေတြးနိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤတြင္ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းၾကားက ကြာဟခ်က္ကုိ ျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ အရင္းရွင္၊ ပစၥည္းမဲ႔ဆုိျပီး အျမင္မ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မရွိပါ။ တခုေတာ့ ရွိပါသည္ ။ လူေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ႔ ဒဏ္ကုိ ခံနုိင္တယ္။ ခ်မ္းသာတဲ႔ ဒဏ္ကုိ မခံနိုင္ဘူး ဆုိေတာ့စကားအရ 25 ႏွစ္ေလာက္ ဆင္းရဲသည့္ ဒဏ္ခံ ခဲ႔ျပီျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာျခင္း ဒဏ္ကုိလည္း တျပန္တလွည့္ ခံစားခ်င္ေနမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဆိုလုိရင္းမွာ ဘဝတြင္ အဓိပၸါယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိေသာ္ လူ႕ေလာကတြင္ အမ်ားအေခၚ ေလာကဓံ ဆူၾကဳံ နိမ့္ျမင့္ကုိ စုံလင္စြာ ခံစားၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မည္.။

ကၽြန္ေတာ္ ၾကဳံေတြ႔ဖူးခ႔ဲသည္မ်ားမွာ ဘဝ၏ အဓိပၸါယ္မ်ား မဟုတ္တန္ရာ။ ရွင္ဘုရင္ လုပ္လုိသူ ရွိသည္။ လူပုံအလယ္တြင္ ဘြတ္ဖင္နီ ေတာင္ပံခတ္ရင္း မတ္တပ္ရျပလုိသူ ရွိသည္။ ႒ာေနေက်းက မုေလးငုံကုိ ရုပ္ပုံေလးနဲ႔သာ လြမ္း သူ ရွိသည္.။ ဆီပုလင္း ခါးခ်ိတ္သူ ရွိသည္။ ထမင္း တလုပ္အတြက္ အတင္းအုပ္ရမွာ မေၾကာက္သူ ရွိသည္။ တဘက္သားကုိ ဆဲဖုိ႔ တာဝန္ယူထားသူ ရွိသည္။

ေမာင္ခုိင္လတ္၏ ေဝဖန္ေရးဆရာ မဝင္ရ၊ ရသစာတမ္းထဲက အလွဴ႕အမ အေမအုိၾကီးကုိ သေဘာက်ပါသည္။ သားျဖစ္သူ ေဝဖန္ေရးဆရာ၏ စာမူခကုိ အလွဴထည့္ဝင္ဖုိ႔ ေျပာေသာအခါ အေမအုိက သူမ်ားကုိ အမနာပ ေျပာဆုိျပီး ရေသာ ေငြေၾကးသည္ သန္႕ရွင္းမွာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴထဲတြင္ တမင္ မထည့္ဝင္ခဲ႔ေစခ်င္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ အဓိပၸါယ္ မရွိသလုိ ေရးေနေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ အေရးအသား၏ အဆီအေငၚ မတည့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုိ႔ယုိးကားရား နုိင္ နုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခါနာတလုပ္အတြက္ ဝါစာကမာ တစ္ပုဒ္ လုပ္တာ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိေတာ့ သေဘာေပါက္ နားလည္ ေစခ်င္ပါသည္။ မြန္းက်ပ္ျခင္းမ်ား အတြင္းမွ ပြင့္အံလာေသာ စာျဖစ္သည့္အတြက္ အရုိင္းဆန္ေကာင္း ဆန္ပါလိမ့္မည္။

ေတဇာေအာင္
(21.09.2010)

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...