November 17, 2012

ကႏၱာရကၽြန္းတြင္ ဘာကုိ အလုိခ်င္ဆုံးႏွင့္ သတိအရဆုံးျဖစ္မလဲ


ကႏၱာရကၽြန္းတြင္ ဘာကုိ အလုိခ်င္ဆုံးႏွင့္ သတိအရဆုံးျဖစ္မလဲ

ေျဖ - ျမင့္သန္း
(ျမင့္သန္းသည္ကား စာေရးတတ္ ဖတ္တတ္ဆုိကာမွ်ျဖစ္ေသာ လမ္းေပၚက လူတစ္ေယာက္သာျဖစ္သည္)

          ဆရာတာ၏ အင္တာဗ်ဴးကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်မိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအင္တာဗ်ဴးမ်ဳိးမွာ ပညာရွိ၊ ပညာတတ္၊ အသိပညာအရာတြင္ ျပည့္စုံကုံလုံၾကြယ္ဝသူတုိ႔ႏွင့္သာ ထုိက္ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ဳိးျဖစ္မည္ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား လမ္းေပၚက လူမွ်သာျဖစ္သည္။ စာေရးတတ္ ဖတ္တတ္ေသာ အဆင့္သာရွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေျဖမွာ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္မျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ခြင့္လႊတ္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
          ဤတြင္ ကႏၱာရကၽြန္းဟူေသာ စကားလုံးကုိ စဥ္းစားၾကည့္မိပါသည္။ အဂၤလိပ္လုိ Desert island ဟု ေခၚေသာေနရာကုိ ျမန္မာလုိ လွလွပပ ဘာသာျပန္ထားပုံရပါသည္။ ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆုိး ေနခဲ႔ေသာ ကၽြန္းကေလး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္သည္။ ထုိကၽြန္းကေလးမ်ဳိးေပၚေရာက္ေနေသာ္ ဘာကုိ အလုိခ်င္ဆုံးႏွင့္ ဘာကုိ သတိအရဆုံး ဟူသသည္ကုိ စဥ္းစားၾကည့္မိေသာအခါ ငါက ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီကၽြန္းေပၚ ေရာက္ေနရမွာလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းေပၚလာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေမးခြန္းကုိ တည္ေဆာက္ထားပုံကုိ ျပန္၍ ေလ့လာၾကည့္ရျပန္သည္။ စင္စစ္  ေမးခြန္းက ဆုိလုိသည္မွာ အကယ္၍ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚ ေရာက္ေနခဲ့ေသာ္ ဘာကုိ အလုိခ်င္ဆုံးႏွင့္ သတိအရဆုံးျဖစ္မလဲဟု ဆုိလုိသည္ျဖစ္ေၾကာင့္  သေဘာေပါက္လုိက္မိသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ ကာလၾကီးတြင္ လုိသေလာက္ပဲ ေရးသည္ဟူေသာ ေရးနည္းမ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေလမည္ေလာဟု ေတြးၾကည့္ရျပန္သည္။
          အကယ္၍ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚ ေရာက္ေနခဲ့ေသာ္ ဘာကို အလုိခ်င္ဆုံးႏွင့္ သတိအရဆုံးျဖစ္မလဲဟု ဆုိေလေသာ္ ယုတၱိေဗဒပညာရွင္တုိ႔က အကယ္၍…လွ်င္ အရ တည္ေဆာက္ျပနုိင္ေသာ ယုတၱိစနစ္အတြင္း ထည့္ကာ စဥ္းစားၾကေပမည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္မူ ထုိေရြ႔ထုိမွ်အထိ  အသိဥာဏ္ရွိသည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အရပ္စကားအားျဖင့္ အဲဒီေရာက္ရင္ ဘာကုိ အလုိခ်င္ဆုံး၊ ဘာကုိ သတိအရဆုံးျဖစ္မလဲဟူ၍သာ စဥ္းစားရေပေတာ့မည္။ ျပႆနာမွာ ဘာမွ် မရွိသည့္အရပ္တြင္ ဘာကုိအလုိခ်င္ဆုံးဈ ဘာကုိ သတိအရဆုံးျဖစ္မလဲဟု စဥ္းစားရမည္မွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္။ တနည္းဆုိေတာ့ အတိတ္ကုိ ျပန္၍ တမ္းတခုိင္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပါေမာကၡလုိဝင္ေသာ္(လ) စကားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ အတိတ္သည္ကား နုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတပါးသာ ျဖစ္သည္။ ဝင္ထြက္သြားလာလုိေသာ္ ဝင္ထြက္သြားလာနုိင္ေသးေသာ္လည္း မိမိ၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့။
          ကႏၱာရကၽြန္းဟု ဆုိသျဖင့္ ေဟလ္တန္ေဟာ္တယ္လည္း ရွိမည္မဟုတ္။ ေရသန္႔စက္ရုံလည္း ရွိမည္မဟုတ္၊ ဓႏုျဖဴေဒၚေစာရီထမင္းဆုိင္လည္း ရွိမည္မဟုတ္။ ဘာမွမရွိေသာ အရပ္တြင္ ထီးထီးက်န္လူသားအတြက္  ဘယ္လုိ အသက္ရွင္ေနမလဲႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ ေနခ်င္သလဲ သည္ အဓိက ျပႆနာသာျဖစ္သည္။  စိတ္ကူးယဥ္ရန္၊ တမ္းတရန္ စသည္မ်ားမွာ အသက္ရွင္ေနရန္ အပူအပင္ကင္းမဲ႔သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အလြန္အရသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ခံစားခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ဆုိသည္မွာ   လူႏွင့္ သူပါဝင္ပတ္သတ္ေန(ရ)ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ဆုိင္ပါသည္။ ဆမ္းမားဆက္က အဂၤလိပ္ရုိမန္တစ္စစ္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။ ကာလံ၊ ေဒသံ၊ အဂံ၊ ဓနံ အကုန္လုံးကုိက္ညီသည္။ ဘီယာဖရာက ကြင္းေခါင္ေခါင္ ေနပူက်ဲက်ဲထဲမွ စားရမဲ႔ ေသာက္ရမဲ႔မ်ားအဖုိ႔ အဂၤလိပ္ ရုိမန္တစ္စစ္စစ္မ်ားလုိ ရုိမန္တစ္ျဖစ္ေန၍ မရပါ.။ ကႏၱာရကၽြန္းတြင္ေသာ္ လူသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကင္းေဝးခဲ႔ၿပီျဖစ္၍ အမွန္တရားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္လာေပမည္။ ထုိအမွန္တရားမွာ ပုဂ(ဂ)လိက သိမႈအေျခခံအမွန္တရားသက္သက္သာျဖစ္ေပမည္။ ေသာက္စရာေရမရွိဘဲ၊ စားစရာ အစာမရွိဘဲ စာတစ္အုပ္ ကဗ်ာတစ္အုပ္ ဖတ္ခ်င္၍မျဖစ္နုိင္ပါ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေသာ္ ၄င္းမွာ ဆင္ေျခတစ္စုံတစ္ရာကုိ အေျခခံေသာ အေတြးမဟုတ္ေတာ့။ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္။
          သုိ႔ျဖစ္ရကား သတိအရဆုံးဆုိေသာ ကိစၥမွ စတင္ရေပလိမ့္မည္။ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တုိ႔မွာ သတိရၾကည့္၍ ရသည္မဟုတ္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္သည္ ျဖစ္၊ ရွိေနျခင္းအတြင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္သာ ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္သည္ မွန္းဆသိျဖင့္သာ သိနုိင္သည္။ အတိတ္အေၾကာင္းကုိမူ ျပန္ေျပာျပနုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အတိတ္ဆီမွ ကၽြန္ေတာ္ သတိရခ်င္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုကုိ  ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပလုိပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမြးဖြားလာျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ် တင္ျပနုိင္မည္မထင္။  အေၾကာင္းမွာ ေမြးဖြားလာရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးဖြားခဲ႔သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝမသိ။ ကံဟု ေခၚေခၚ၊ ထာဝရဘုရား သုိ႔မဟုတ္ အလႅာတုိ႔၏ အလုိအရဟု ဆုိဆုိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တုိက္ဆုိင္အပ္စပ္မႈ သီဝရီေၾကာင့္ဟု ဆုိဆုိ လူျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ် မေျပာနုိင္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ ပစ္ခ်ထားျခင္းခံရသူ တစ္ဦးဟူ၍သာ  ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျမင္မိသည္။ လူျဖစ္လာရျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵ၊ ကၽြန္ေတာ့္အလုိေၾကာင့္ဟု မထင္၊ မျမင္မိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ သတိရအၾကည့္ခ်င္ဆုံးမွာ ေမြးဖြားလာရျခင္းကုိ သတိအရဆုံးသာ ျဖစ္ပါသည္။
          ကႏၱာရကၽြန္းတြင္ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းကုိ တံခါးမရွိ၊ ဓားမရွိ စဥ္းစား၊ သတိရခ်င္တုိင္း သတိရနုိင္ေပေတာ့မည္။ ထုိသုိ႔ စဥ္းစားသည္ႏွင့္ တျပဳိင္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္လာသည္မွာ ေမြးဖြားလာခဲ႔ရျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနခဲ႔ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ေမြးဖြားျခင္း ခံခဲ႔ရမႈသည္  ျပီးျပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္မဟုတ္။ ေမြးဖြားခံလာရျပီးေနာက္ အဓိကအက်ဆုံး အျဖစ္အပ်က္ သုိ႔မဟုတ္  လူ၏ အျပဳအမူတစ္ရပ္မွာ ေသဆုံးေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသျခင္းမွာ လူျဖစ္လာရျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေန(ခဲ႔)ရျခင္း၏ ဂုဏ္ရည္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားအရ လူ႕ဘဝဟု ေခၚဆုိသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း ႏွစ္ခုစလုံးပါဝင္ေသာ  လူ၏ ျဖစ္ရွိေနခဲ႔သည့္ အေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေမာင္ဘ၏ ဘဝဟု ဆုိရာတြင္ ေမာင္ဘေမြးဖြားလာျခင္းမွ ေသဆုံးသည္အထိကုိ ဆုိလုိသည္။ ဘဝသည္ ျဖစ္ျခင္းဟု အနက္ေဆာင္သည္ကား မွန္ေသာ္လည္း ျဖစ္ျခင္းသည္ပင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ျဖစ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျဖစ္ျခင္းတုိင္းတြင္ နိဂုံးရွိရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ လူျဖစ္ျခင္းတြင္မူ ထုိနိဂုံးသည္ လူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။ မလြဲမေသြ ျပဳမူၾကရမည့္  အျပဳအမူတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။
          ကႏၱာရကၽြန္းတြင္ ဘာမွ မရွိ။ သုိ႔အတြက္ အသက္ရွင္ေနမႈမွာ ကန္႕သတ္ထားေသာ ကာလအတုိင္းအတာတစ္ခု အတြင္းမွာသာ ရွိေပေတာ့မည္။ ထုိ႔ျပင္ လူသူေလးပါး မရွိ။ သုိ႔အတြက္ ဘာသာစကားသည္ အသုံးမဝင္ေတာ့။ အသံသက္သက္သာ အသုံးျပဳနုိင္ေပေတာ့မည္။ ေလခၽြန္လုိေသာ္ ခၽြန္နုိင္ေပမည္။ သီခ်င္းဆုိလိုေသာ္ ဆုိနုိင္ေပမည္။ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ စကားေျပာလုိေသာ္ ေျပာနုိင္ေပမည္။ စာေရးလုိေသာ္ ေရးစရာရွာ၍ ေရးနုိင္ေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေျပာဘာသာစကားသည္လည္းေကာင္း၊ အေရးဘာသာစကားသည္လည္းေကာင္း  ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ အသုံးမဝင္ေတာ့။ ေသဆုံးသြားခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရကား ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနသူအတြက္ ဘာသာစကားမွာ ေသဆုံးသြားခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ လူ႔အျဖစ္မွ ၿပီးဆုံးရပ္တန္႔သြားၾကသည့္အခါတုိင္း ျဖစ္စၿမဲ အျပဳအမူတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။  ဘာသာစကားသည္ ေရွးဦးစြာ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ လူသည္ ဘာသာစကားေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါသြားတတ္ေလသည္။ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္သည္ အသံသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကားမဟုတ္ေတာ့။ သု႔ိျဖစ္ရကား ကႏၱာရကၽြန္းေပၚသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ရွိေနခဲ႔ၿပီဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဘာသာစကားမွာ ေသဆုံးသြားခဲ႔ၿပီဟု ဆုိရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာသာစကား၏ ေနာက္သုိ႔ လုိက္ရန္သာ ရွိေပေတာ့မည္။
          ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ထင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိလွ်င္ လူ၏ ျဖစ္တည္ရွိေနပုံမွာ အားထုတ္ျခင္းကင္းမဲ႔ေသာ အျဖစ္(ဘဝ) တစ္ခုအတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မူ အားထုတ္ျခင္းကင္းမဲ႔ေသာ အျဖစ္အတြင္း ကာလရွည္ၾကာစြာ အသက္ရွင္ေနရျခင္းထက္ အားထုတ္ေနရေသာ အျဖစ္အတြင္း တစ္နာရီခန္႔မွ်သာ ေနရေသာ္ ေနလုိပါသည္။ ရည္ရြယ္ရင္းကင္းပ အေတြးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေနရျခင္းကုိ တည္ေဆာက္မထားလိုပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ မဏိေမခလာမ်ား လာကယ္ေလးမလား၊ နတ္ပကၽြန္း နတ္မင္းၾကီးမ်ား ေပၚလာေလမလားဟု မေရရာေသာ ရွိမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္မေနလုိပါ။ ေလာကၾကီးကုိ လက္ခံထားပုံမွာ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္းမွ သာမန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လက္ခံထားပုံႏွင့္ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚက ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ခံထားရွိပုံ မတူညီေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အပသုိ႔ ေရာက္သြားခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
          ထုိအခါ စနစ္တက်ဆင္ျခင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေျခပုံစံမ်ားသည္လည္းေကာင္း လူ၏ လုိအပ္မႈမ်ားအျဖစ္ တည္ေနၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သုိ႔ေသာ ဆင္ျခင္နည္းလမ္းက်မႈတစ္ရပ္ကုိ တည္ေဆာက္၍ ရွဳျမင္သည္ျဖစ္ေစ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ ထီးထီးက်န္ေနသူတစ္ဦးအတြက္ မွ်တေသာ အေျဖတစ္စုံတစ္ခုကုိ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ မွားျခင္းႏွင့္ မွန္ျခင္း ႏွစ္ခုသာ ရွိပါေတာ့မည္။ မွားေတာ့ မမွားဘူး၊ ဒါေပမယ့္ မမွန္ေသးဘူး ႏွင့္ မွန္ေတာ့ မမွန္ဘူး ဒါေပမယ့္ မွားတယ္လုိ႔ မေခၚနုိင္ဘူး ဟူေသာ အေျဖမ်ဳိး မရွိေတာ့ပါ။ မွားျခင္းႏွင့္ မွန္ျခင္းမွာ ပုဂလိက စံတစ္ခုတည္းတြင္သာ တည္ေတာ့မည္။ ကုိယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္းသည္ ကုိယ့္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဘာသာစကား၏ အသုံးဝင္ပုံ၊ အသုံးက်မႈလည္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ဘာသာစကားအေျခခံသိမႈမ်ားမွာ အေရးမပါေတာ့။ အယ္ရစ္စေတာ္တယ္လ္၏ ျပည့္စုံစြာ ေရတြက္နည္းသည္လည္းေကာင္း၊ မာ့(စ)ဝါဒသည္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒြန္တြဲေနေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားသည္လည္းေကာင္း ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ အသုံးတည့္လာေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။  ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ အသက္ႏွင့္ကုိယ္ တြဲ၍  ျဖစ္၊ ရွိေနသည့္ တစ္ခဏတုိင္းသည္ ျဖစ္၊ရွိေနရျခင္း၏  အနက္တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေဖာ္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့။
          သုိ႔ျဖစ္ပါ၍၊ အကယ္၍ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ရွိေနခဲ႔မည္ဆုိေသာ္  ကၽြန္ေတာ္၏ အလုိခ်င္ဆုံးအရာမွာ ေသဆုံးရျခင္း အျဖစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ တင္ရွိေနေသးေသာ တာဝန္ကုိ ေက်ခ်င္သည္။  ထုိေရြးခ်ယ္ခြင့္မွာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း  ကၽြန္ေတာ္ မေတာင္းဆိုနုိင္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူသည္ သူ၏အသက္ရွင္ေနျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသကဲ႔သုိ႔ သူ၏ ေသဆုံးျခင္းမွာလည္း တာဝန္ရွိေနေသးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိတာဝန္မ်ားမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ထိန္းေက်ာင္းကန္႕သတ္ထားေသာ  စည္းကမ္းကလနားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ မည္သူကမွ် ထုိသုိ႔ေသာ စည္းကမ္းကလနားမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းမထားသျဖင့္  လူသည္ ေနလုိေန၊ ေသလုိေသဟူေသာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ခြင့္ ရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိအခြင့္အေရးမွာ ရေတာင့္ရခဲျဖစ္သည္။ မုိးေကာင္းတုန္း ေရမခံမိေသာ္ ကံကုိသာ အျပစ္ပုံခ်ရေပေတာ့မည္။
          အကယ္၍ႏွင့္၊ အကယ္၍သာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကႏၱာရကၽြန္းေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ႔ၿပီဟုဆုိေသာ္  ယခု ဤစာကုိ ေရးၿပီးသည္ႏွင့္ပင္  ပင္လယ္အတြင္းသုိ႔ ဆင္းၿပီး  ေရွ႕တည့္တည့္သုိ႔ ဦးတည္ကာ လက္ပစ္ကူးပါမည္။ လက္ပန္းက်သည္အထိ ကူးပါမည္။ လက္ပန္းက်သြားေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ပါမည္။ က်န္သည့္အပုိင္းကုိမူ ကၽြန္ေတာ္ ေရးျပနုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိအေတြ႔အၾကဳံမွာ ကၽြန္ေတာ္ မရဖူးေသးပါ။ သတိလစ္မသြားေသးဟု ဆုိလွ်င္မူ စိတ္ထဲမွ သီခ်င္းစာသားေလးတစ္ခု ေရရြတ္ေနပါမည္။ ထုိစာသားကေလးမွာ….[အခ်စ္ဆုံးကေလးရယ္၊ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အထိ ကုိယ္ခ်စ္သြားမွာပါ]… ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကုိင္ဇာငယ္ငယ္က ဆုိခဲ႔သည္ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အထိ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေၾကာင့္ သတိေပးရင္း လူ၏ျဖစ္ေနရျခင္းအျဖစ္မွ ထြက္ခြာသြားလုိပါသည္။ ေမြးဖြားလာျခင္း ခံခဲ႔ရၿပီးေနာက္ တင္ရွိေနေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ကုိ ေက်ပြန္လုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ အလုိခ်င္ဆုံး ၊ အေတာင့္တမိဆုံးသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမင့္သန္း
စတုိင္သစ္ ၊ အမွတ္ (၁၄၄)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၅

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...