March 23, 2013

သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ (ျမင့္သန္း - အမွာစာ)

      ျမွားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းကို ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ တည္းျဖတ္ေနတုန္းက (ကုိ)သာထက္ေအာင္က “သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ” ကုိ စၿပီးေရးတယ္ထင္တယ္။ ဖတ္ရေတာ့ ဆက္ၿပီးေရးဖုိ႔တုိက္တြန္းမိပါတယ္။ တုိက္တြန္းရတဲ႔ အေၾကာင္းေတြထဲက တစ္ခ်က္က ဖတ္ရတဲ႔လူေတြအၾကားမွာ “မိမိနဲ႔ အျခားသူ” ဆုိတဲ႔ သိမႈတစ္ခု ေပၚလာေစခ်င္လုိ႔ပဲ။ “မိမိနဲ႔ အျခားလူ” ဆုိတဲ႔အျမင္၊ အသိဟာ လူတုိင္းမွာ ရွိသလုိလုိ ထင္ရေပတဲ႔ လစ္ဟာေနတတ္တယ္။ မျမင္မိလုိ႔ မသိၾကတာမ်ဳိးပဲ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြၾကားမွာ ( တျခားလူမ်ဳိးေတြမွာလည္း ရွိေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။)ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီေတာ့ အျမင္၊ အသိဟာ မပီျပင္ဘူး။ “မိမိနဲ႔ အျခားသူ” ရယ္လုိ႔ သီးျခားအေနအထားကုိ မျမင္ခင္ ျမန္မာအမ်ားစု လက္ခံထားတာက “သာျခင္း၊ ေကာင္းျခင္း” စတဲ႔ သီးျခားစံေတြမွာ အေျခတည္တ႔ဲ ဂုဏ္ရည္အေျချပဳအျမင္က စတတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ရပ္တစ္ေက်းဟာ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ရာထက္ သာတဲ႔အျမင္ျဖစ္သြားေရာ။ အဲဒီ တလြဲဆံပင္ေကာင္း စံအမွားဆီက အေျခတည္တဲ႔ အသိနဲ႔ တစ္ရပ္တစ္ေက်းကုိ ၾကည့္လုိက္တုိင္း သာယာလွပတဲ႔ ေလာကၾကီးတစ္ခုလုိ႔ပဲ ျမင္တတ္ၾကေတာ့တယ္။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္က ၾသစေၾတးလ်ားမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ရေအာင္သြားတဲ႔လူ။ သူ႔မွာလည္း အဲဒီအျမင္ရွိခဲ႔ဖူးမွာပဲ။ တကယ္တမ္း ဟုိေရာက္ေတာ့ သူက တျခားသူေတြရဲ႕ အရပ္ေဒသကုိ ရုပ္ရွင္ၾကည့္၊ စာအုပ္ ဖတ္၊ ခဏ အလည္သြားတဲ႔ စတဲ႔ အျပဳအမူမွာ အေျခတည္တဲ႔ လူမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ “တျခားသူ” လုိ႔ဆုိရတဲ႔ သူေတြအၾကားမွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ရေတာ့တာပဲ။ ဒီေတာ့ “အေဝးကမွန္း ဟုိရြာတန္း ထီးတန္းၾကီး ၾကီးလွပါဘိ” ရယ္လုိ႔ ရပ္ၾကည့္ၿပီး ပီတိျဖစ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ကုိယ္တုိင္ ထီးကုိင္ၿပီး လုိက္ရတဲ႔ဘဝ ေရာက္ကေရာ။ ဒီေတာ့ အျမင္သက္သက္ကေန ပါဝင္ပတ္သတ္ရတဲ႔ အေနအထားကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ပါဝင္ ပတ္သတ္ရျခင္းအတြက္ တကယ္ျဖစ္-ရွိေနရျခင္းအတြက္က ရတဲ႔အေတြ႔အၾကဳံေတြ ျဖစ္လာရတယ္။ ေပၚလာရတယ္။ ပိုၿပီး သိသာလာတာက တစ္ရပ္တစ္ေက်းမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနထုိင္လာၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း ပါဝင္ပတ္သတ္လာရတဲ႔အခါ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအေျခခံယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဘဝ၊ လူေနမႈစနစ္၊ ဘာသာစကားအေျခခံ သိမႈစတာေတြ အမ်ားၾကီးဟာ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရုံ၊ စာဖတ္ရုံ၊ ခဏအလည္သြားရုံ စတဲ႔ အျပဳအမူေတြမွာ အေျခခံတဲ႔ လူမ်ဳိးေတြ ရတဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ ပုံရိပ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သိမွတ္ခံစား နားလည္ရမယ့္ (သေဘာမတူသည့္တုိင္ လက္ခံရမယ့္) ပုံရိပ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ (ကုိ)သာထက္ေအာင္က အဲဒီပုံရိပ္ေတြကုိ ျပန္ၿပီး စီကာပတ္ကုံး ေျပာၿပီး (နယ္ေရးတစ္(ဖ)လုိ႔ ေခၚခ်င္ေခၚပါ) ပုံေဖာ္ျပတာ စာေရးတာက ျမန္မာစာဖတ္သူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးရင္းစြဲ ရွိေနတဲ႔ မမၾကီးတုိ႔၊ မမေလးတုိ႔တေတြက ေရာက္ရာအရပ္ကုိ ေကာင္းခ်ည့္- ေၾသာ္ လုိ႔ ဆုိတတ္ၾကတဲ႔ “ခရီးသြားမွတ္တမ္း” မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္က အေတြ႔အၾကဳံလည္း စုံခဲ႔တဲ႔လူ၊ ျမန္မာျပည္က ထြက္မလာခင္ကတည္းက အေတြ႔အၾကဳံ စုံတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားမွာလည္း အေတြ႔အၾကံဳ စုံတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္ခြလုိ႔ မွ်ၾကည့္နုိင္တယ္။ ဒီလုိမွလည္း ျခဳံယူနိဂုံးထုတ္လုိ႔ရမွာ။ တခ်ဳိ႕အေတြ႔အၾကဳံကေတာ့ ေတာ္ရုံလူ မရနုိင္တာမ်ဳိး။ ဥပမာ - တီဘီျဖစ္လုိ႔ ေဆးရုံ တက္ရတာမ်ဳိး။ ဒီကိစၥကေနဆက္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ်ားက က်န္းမာေရးစနစ္ကုိပါ ဆက္ၾကည့္တယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားက ဘုရားထီးတင္ပြဲနဲ႔ သူ ငယ္စဥ္က ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဘုရားပြဲ။ ဒီလုိၾကည့္နုိင္မွပဲ “မိမိ နဲ႔ အျခားသူ” ဆုိတဲ႔ အေနအထားကုိ ယွဥ္တြဲၾကည့္နုိင္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း သူ႔ဆီက ပညာတစ္ခု ရခဲ႔ဖူးတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရန္ကုန္က အျပန္မွာ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ သူက ရန္ကုန္က တကယ့္ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ အေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာျပတယ္။ ရန္ကုန္ကုိ ေရာက္ခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္က သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အဝင္အထြက္ပဲ ကြာတယ္။ ဒါေပတဲ႔ သူေျပာတာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ခဲ႔ မသိခဲ႔ရဘူး။ အဲဒီအေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ သူက ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားက ဟုိတယ္မွာေန၊ ဆင္ဝင္ေအာက္ လာရပ္တဲ႔ ကားေပၚတက္၊ သြားစရာရွိတာ သြားၿပီး ျပန္လာတာ။ က်ဳပ္က အရပ္ထဲက က်ဳပ္အစ္ကုိအိမ္မွာ တည္း၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ တကၠစီ စီးတန္စီး၊ လမ္းေဘးထုိင္၊ ဒီေတာ့ ျမင္စရာရွိတာ အကုန္ေလာက္ နီးပါး ျမင္ခဲ႔ရတယ္ တဲ႔။ သူကေတာ့ စကားအျဖစ္ ခပ္လြယ္လြယ္ ေျပာလုိက္ေပတဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ပညာရတယ္။ ခုဆုိ ေရာက္ရာအရပ္မွာ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ သြားဟယ္ လာဟယ္လုပ္ရတယ္။ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းပါးက သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ သြားေနရတာ၊ ဟူေထာင္ထဲ အသိေတြအိမ္မွာ သြားေနရတာေတြဟာ ဟုိင္းယား(ထ)က၊ မာရီေယာ့(တ)က မေပးနုိင္တဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ တျခားသူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ ပါဝင္ပတ္သတ္ရတ႔ဲအတြက္ ပုိၿပီး သိစရာရွိတာ ပုိၿပီး သိလာတယ္။ ျမင္စရာရွိတာ ပုိၿပီး ျမင္လာတယ္။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္ရဲ႕ တခ်ဳိ႕အေရးအသားေတြဟာ “သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္္အေတြ႔အၾကဳံ” ဆုိတာထက္ ပုိၿပီး က်ယ္ျပန္႔တယ္။ “သူတုိ႔ဆီေရာက္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီ ျပန္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံ” လုိ႔ေတာင္ ေခၚရင္ ေကာင္းမလာပဲ။ ၾသစေၾတးလ်ားမွာ အေနၾကာလာတဲ႔အခါ ေဒသေဟာင္းဆီကုိ အေညာင္းခံရင္း ျပန္ေျပာင္းလွည့္ၾကည့္ေတာ့ ပုိၿပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျမင္တာေတြ ပါလာတယ္။ ဇာတိရပ္ဝန္းမွာ လြဲမွားေနခဲ႔တာေတြ၊ မေျပာင္းလဲနုိင္ေသးတဲ႔ တဖက္ေစာင္းနင္း အျမင္ေတြစတာေတြကုိ သူျမင္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ ငါ့စကား ႏြားရ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ လက္ခံေလ့ရွိသူေတြက သေဘာတူေကာင္းမွ တူမယ္။ လက္ခံခ်င္မွ လက္ခံမယ္။ ဒါေပတဲ႔ သူေထာက္ျပထားတဲ႔ အခ်က္ေတြ၊ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံမွာ အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ စိစစ္ထားတာေတြဟာ အမွန္ပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဥပမာ - ကေလးေတြ ပညာေရးလုိ၊ အားနာတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးလုိ အိမ္ေဖာ္ကိစၥလုိ အေၾကာင္းေတြကုိသာ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ သူေရးျပထားတဲ႔ အခ်က္ေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတြးစရာေတြ ေပၚလာခဲ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇာတိရပ္ေျမက လူေတြဟာ ေျပာင္းလဲေနတဲ႔ ကမၻာၾကီးနဲ႔ အျပဳိင္ျဖစ္ဖုိ႔ အားထုတ္ေနၾကရာမွာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားနုိင္တာေတြ အေတာ္မ်ားပါကလား ဆုိတာပဲ။ ဒီအပုိင္းေတြကုိ ေစာဒကတက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တက္စရာကေလး တစ္ကြက္ရွိတယ္။ လူျဖဴကေပးတဲ႔ မ်က္မွန္တပ္ၾကည့္တာပဲလုိ႔ ဆုိခ်င္ ဆုိနုိင္ၾကမယ္။ (သူေရးတဲ႔အထဲမွာ ပါသလုိ အေရာင္ေျပာင္းေျပာင္းသြားတကလည္း တစ္ေၾကာင္း) ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလုိမျမင္မိဘူး။ မႈန္သုန္သုန္ကန္းတန္းတန္းနဲ႔ ၾကည့္လာခဲ႔တာ ၾကာၿပီ။ ခုခါမွ မ်က္စိကုိ ေသခ်ာစစ္ၾကည့္ၿပီး မ်က္မွန္သစ္ ဝယ္တပ္ၾကည့္လုိက္မိလုိ႔ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္ရတာပဲလုိ႔၊ က်ားကစားေတာ့ ေဘးကလူက အကြက္ပုိျမင္သလုိမ်ဳိးလုိပဲ ဆုိခ်င္ဆုိ။
          “သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ ” ဟာ (ကုိ)သာထက္ေအာင္ရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ စာဖတ္သူတုိင္းရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ ဆုိတာကုိ ျငင္းခုန္ေနဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာ “အေတြ႔အၾကဳံ” ဆုိတာက သီးျခားျဖစ္ရွိေနျခင္း ေဘာင္ထဲက ေယဘုယ်က်တဲ႔ အျမင္ပဲ။ အလုံးစုံတုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်က်တဲ႔ သေဘာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အသိ၊ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံေတြမွာ အေျခခံတယ္။ ကုိယ့္မွာ သိမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚၿပီး အျမင္တစ္စုံတစ္ရာ ရေလာက္တဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ မရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မတူညီလုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံကုိ မွား၏၊ မွန္၏ ဆုံးျဖတ္လုိ႔ေတာ့ မရနုိင္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဇာတိရပ္ဝန္းမဟုတ္တဲ႔ “အျခားသူတုိ႔ရဲ႕” ရပ္ဝန္းထဲမွာ ကနဦးၾကီးျပင္းရာ မူလအေျခခံယဥ္ေက်းမႈေဘာင္က ထြက္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝကုိ ရပ္တည္ရတာ လြယ္လွတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ပုိဆုိးတာက ေန႔စဥ္ဘဝဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအေနအထားက သိသိသာသာၾကီး မတူညီတဲ႔ ရပ္ဝန္းဆုိခါမွ်၊ မည္ခါမွ်၊ ပ်က္သိခါမွ် ကြဲတဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈေတြ စီးေမ်ာပ်ံ႕လြင့္ခဲ႔ပုံခ်င္း မကြာလွတဲ႔ ေဒသခ်င္းဆက္ ရပ္ဝန္းေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိး၊ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အျခားသူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း ေရာေႏွာဝင္ေရာက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားဆုိတာက လူျဖဴအမ်ားစု ဗဟုိျပဳထားတဲ႔ရပ္ဝန္း။ ဖိနပ္ကေလးခၽြတ္၊ လက္အုပ္ကေလးခ်ီျပလုိ႔ ဘယ္သူကမွ ယဥ္ေက်းတယ္လုိ႔ မထင္တဲ႔အရပ္။ ဒီအရပ္မွာ မိမိရဲ႕ အရင္းခံ သိမႈ အျမင္စတာေတြကုိ အေျခခံၿပီး မည္ေရြ႕မည္မွ် ပါဝင္ပတ္သတ္နုိင္တယ္ ဆုိတာကလည္း သိပ္အေရးၾကီးတယ္။ ဒီလုိမွလည္း မိမိရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ထားရတဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူ႔အသုိက္ျမဳံရဲ႕ ပုံစံ ဘာသာစကား၊ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈ၊ ကာလတရားအေျခခံယဥ္ေက်းမႈ စတာေတြကုိ နားလည္လာတာ။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္ဟာ ၾသစေၾတးလ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမက ေနေနခဲ႔တဲ႔လူ။ အခု သူေရးတာက သူ သိနားလည္တဲ႔ အတုိင္းအတာအရ ထဲထဲဝင္ဝင္ၾကည့္ျမင္ေရးထားတာ။ ဖတ္တဲ႔သူေတြ ၾကဳိက္ၾကဳိက္၊ မၾကဳိက္ၾကဳိက္ ဒါဟာ (သူ႔စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ ပါသလို) သူ႔ “အေတြ႔အၾကဳံ” ပဲ။ “အာဂႏၱဳ ခဏတည္းရတဲ႔ အေၾကာင္းမုိ႔ ေဟာင္းေလာင္းပဲ ျမင္ခဲ႔တယ္” ဆုိတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ “ ေက်ာင္းထုိင္မုိ႔ ပုိင္ပုိင္ သိပါသဗ်ာ” ဆုိတာမ်ဳိး။ျမင့္သန္း
၂၀၁၂၊ ေမလ
ေခတၱ က်ဴဖူျမဳိ႕
ရွန္တုန္ (ရွန္ အေရွ႕ဘက္ျပည္နယ္)
တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနုိင္ငံေတာ္ (အေရွ႕ဘက္)

(ေတြးမိသမွ်၊ ေငးမိသမွ်၊ ေရးမိသမွ် သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ - သာထက္ေအာင္ စာအုပ္မွ ျမင့္သန္း၏  အမွာစာ

March 09, 2013

အတိတ္ကုိ ဖမ္းဆုပ္ျခင္း
ဒီေန႔ဟာလည္း ခါတုိင္းေန႔ေတြလုိပဲ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေရာက္လာတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါဟာ လူတုိင္းအတြက္ ထူးဆန္းမႈမျဖစ္နုိင္ဘူး။ ထူးလည္း မထူးဆန္းသလုိပဲ။ ေနထြက္လာလုိ႔ ေန႔ဘက္ျဖစ္တယ္။ ေနကြယ္သြားတဲ႔အခါ ညဘက္ျဖစ္တယ္။ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေနတဲ႔ သဘာဝတရားပဲ။ သူ႔အတြက္လည္း ေန႔ေတြ ညေတြအေပၚ တုံ႔ျပန္ပုံက ခံစားခ်က္ထားစရာ သိပ္မလုိဘူး။ အလုိလုိျဖစ္ေနတဲ႔ သဘာဝတရားထဲ သူ႔အေနနဲ႔ ေန႔ရက္ေတြအေပၚ ခံစားၾကည့္ေနဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရွိဘူး။ ေန႔ရက္တုိင္းဟာ အတူတူပဲ။ ဒီလုိေျပာရတာက သူက သာမန္လူမုိ႔လုိ႔။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေန႔ေတြညေတြထဲမွာ အသက္ရွင္ေနနုိင္ဖုိ႔ အၿမဲတမ္းရုန္းကန္ေနရတာခ်ည္းပဲ။ ခံစားခ်င္ရင္ ခံစားလုိ႔ရနုိင္တာက လူတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူပင္ေၾကာင့္က်တာမ်ဳိးပဲ တတ္နုိင္မွာ။ လူတုိင္းအတြက္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အသက္ရွင္ေနထုိင္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ စာဝတ္ေနေရးဟာ အဓိကမဟုတ္လား။ ဒီအတြက္ သူတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေနထုိင္ေပ်ာ္ဝင္ေနတဲ႔သာမန္လူတိုင္းအတြက္ ေငြလုိတယ္။  ေငြမရွိရင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။  ဒီေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔လည္း လုပ္နုိင္တာနည္းနည္းပဲ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ တတ္နုိင္တဲ႔ကိစၥေတြကုိ တတ္နုိင္သေလာက္လုပ္ေနရုံေလာက္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ သဘာဝတရားရဲ့ေန႔ေတြ ညေတြအေပၚ သာယာလွခ်ည္ရဲ့ဆုိၿပီးလည္း ခံစားမေနနုိင္ဘူး။ ႏြားမ်ားလုိ ရုန္းရကန္ရတဲ့အတြက္လည္း ဘယ္သူ႔ကုိမွ အေမာခံၿပီး အျပစ္တင္မေနနုိင္ဘူး။ ခုေတာ့ ေန႔တစ္ေန႔ဟာ ခါတုိင္းလိုပဲ ပုံမွန္ေရာက္လာေတာ့တာပဲ။ ရာသီဥတုက ဧၿပီလကုန္ပုိင္း၊ တန္းခူကဆုန္မို႔ ေနကေတာ့ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္ေအာင္ ပူမွာေလလားလုိ႔ စဥ္းစားေနမိတယ္။

ဒီေန႔ေတာ့ သူ အိပ္ယာက ေစာေစာထရတယ္။ သူ႔အတြက္ အိပ္ယာက ေစာေစာထတာ၊ ေနာက္က်မွထတာဟာ အေရးအရာမရွိလွဘူး။ ခုဟာက သူ႔ရဲ့မိတ္ေဆြလုိ႔ေျပာရမယ့္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ျပန္မွာကုိ ကားဂိတ္လုိက္ပုိ႔ရမွာမုိ႔။ ေျပာရရင္ သူ႔မိတ္ေဆြဆုိတဲ႔သူက ရန္ကုန္ဖက္ဆီကရယ္။ သူနဲ႔  အင္တာနက္သုံးရင္းကမွ စာဖတ္တဲ႔သူအခ်င္းခ်င္းရယ္ဆုိၿပီး သိၾကတာ။ အဲဒီကေနမွ သူ႔ဆီလာလည္ရင္း ျမင္ၾကသိၾကရတာ။ စာဖတ္တဲ႔သူအခ်င္းခ်င္းဆုိတာကလည္း နည္းနည္းေတာ့ ရွင္းရဦးမယ္။ သူနဲ႔ သူ႔မိတ္ေဆြဆုိတာက ဖတ္တဲ႔စာခ်င္းတူၾကတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔မိတ္ေဆြက ဘုိလုိေရးတဲ႔ အေနာက္ဘက္ဆီက စာအုပ္ခပ္ထူထူေတြ ဖတ္တာ။  သူ႔အေနနဲ႔လည္း သူ႔မိတ္ေဆြဖတ္တဲ႔စာအုပ္ေတြအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္ေပးရရင္ စာရြက္သားေတြ ေကာင္းတယ္၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္တာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ကေလး လုိ႔ ေျပာရုံပဲ တတ္နုိင္တယ္။ သူ႔အတြက္ေတာ့ အဲဒီစာေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းနားမလည္တာေၾကာင့္ ၾကဳိးစားပမ္းစား ဖတ္မေနနုိင္ဘူး။ အဘိဓာန္လွန္ရ၊ စာအုပ္လွန္ရနဲ႔ စာဖတ္တာ ဘယ္မွာလာ ဇိမ္ရွိေတာ့လိမ့္မလဲ။ ဒီေတာ့ သူ႔ရြာက သင္ပုန္ၾကီးေက်ေအာင္ သင္ေပးလုိက္တဲ႔ ဆရာဘုန္းၾကီးေက်းဇူးေၾကာင့္ သူဖတ္နုိင္တဲ႔ ျမန္မာစာအုပ္ေတြေလာက္ ဖတ္ရတာ။ သူ႔မိတ္ေဆြကေတာ့ ေျပာတယ္။ ျမန္မာစာေပခ်ည္းပဲ ဖတ္မေနနဲ႔ တဲ႔။ ကမၻာ့စာေပေတြလည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ဖုိ႔ လုိေသးသတဲ႔။ ျမန္မာစာေပက နယ္က်ဥ္းတယ္လုိ႔ေတာင္ ဆက္ေျပာေသးတယ္။ သူ႔အတြက္ေတာ့ ကမၻာ့စာေပဆီကုိ မေရာက္နိင္ေသးဘူး။ သူမွ မဖတ္နုိင္တာကုိး။ သူ႔မိတ္ေဆြကေတာ့ တခါတေလ စိတ္လုိလက္ရရွိတဲ႔အခါ သူဖတ္ၿပီးတဲ႔ ကာ့တ္ေဗာနိဂတ္ရဲ့ ဝတၳဳေတြအေၾကာင္း၊  မူရာကာမိရဲ့ ဝတၳဳေတြအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပတတ္တယ္။ ဇာတ္လမ္း၊ဇာတ္ကြက္ဆင္ပုံ၊ အေရးအသားဟာ ဘယ္လုိ ဘယ္ညာဆုိတာမ်ဳိးေတြအထိ ေျပာတတ္တယ္။ နားေထာင္လုိ႔လည္းေကာင္းတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ေဒါက္တာသန္းထြန္းသမုိင္းစာအုပ္ေတြအေၾကာင္း၊ လူထုေဒၚအမာစာအုပ္ေတြအေၾကာင္း၊ စစ္ကုိင္းဦးဘုိးသင္းအတၳဳပတၳိလုိမ်ဳိး (ဘာရယ္မဟုတ္ဘဲ) သူမၾကားဖူးတဲ႔ဟာမ်ဳိးေတြကို  ေရြးေျပာမိတတ္တယ္။  ဒါေပမယ့္ သူ႔မိတ္ေဆြကလည္း သည္းခံၿပီးနားေထာင္တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ား စာေတြ ဒီေလာက္ဖတ္ထားတာ ဝတၳဳေတြ၊ စာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ မေရးဘူးလားတဲ႔။ သူကေတာ့ က်ဳပ္ေရွ႕က ေရးသားထားခဲ႔ၾကတဲ႔ စာေရးဆရာေတြရဲ့ စာေတြေတာင္ဖတ္လို႔မကုန္ၾကေသးလုိ႔ က်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရးဖုိ႔မလုိေသးပါဘူးလုိ႔ ၾကားဖူးတဲ႔ဟာသကေလးကုိျပန္ေျပာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မိတ္ေဆြက စိတ္ေပါက္လာရင္ အျပတ္ကုိ ေျပာတာ။ ျမန္မာစာေပေလာကၾကီးက ဘာမွမဟုတ္ဘူးတဲ႔။ က်ဳပ္အထင္ ရူးေတာင္ရူးေနၾကတယ္ ထင္တယ္လုိ႔ကုိ ေျပာတာ။ ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားေရာ ဘယ္လုိထင္လဲဆုိၿပီး သူ႔ဆီကပါ အေျဖညွိေသးတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ေတာ့ မထင္တတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားျမင္သလုိ ဟုတ္ခ်င္လည္းဟုတ္မွာေပါ့လုိ႔ မေရမရာ ေျဖရတာ။ ျမန္မာစာေပေလာကၾကီးကလူေတြ ရူးေနၾကသလား၊ ေကာင္းၾကသလားဆုိတာ သူ႔အေနနဲ႔ လုိက္ေတြးဖုိ႔လည္း  မလုိဘူး။ စာဖတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မေပးနုိင္ေတာ့တဲ႔အခါ ဒါမွမဟုတ္ စာမဖတ္ခ်င္ေတာ့တဲ႔အခါ စာအုပ္မဝယ္ဘဲေနနုိင္ရင္ ၿပီးတာပဲ။ ခုေခတ္ျမန္မာစာေပေလာကၾကီးက တန္ဖုိးၾကီးပါတယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာခ်င္ရင္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ေစ်းက နည္းမွမနည္းပဲကုိး။ တေလာဆီက ႏွစ္ကာလမ်ားစာအုပ္တုိက္က ထုတ္တဲ႔ ျမင့္သန္းရဲ့ စသည္၊ စသည္ျဖင့္…၊ စာအုပ္ကုိ ႏွစ္ေထာင္ေပးၿပီး မဝယ္ျဖစ္ခဲ႔ရင္ သူ႔အတြက္ ခုလုိပုိက္ဆံျပတ္တဲ႔ရက္မ်ဳိးမွာ ထမင္းတစ္ရက္စာရမွာလုိ႔ ႏွေျမာရင္း ေစ်းတြက္ တြက္ရုံပဲ။ ခုေတာ့ မတတ္နုိင္ဘူး။ ဘယ္သူ႔မွအျပစ္ေတာ့လည္း မတင္ခ်င္ပါဘူး။ တကယ္က စာသိခ်ည္းပဲ သိလုိ႔မရဘူး၊ လက္ေတြ႔က်က်လည္း တြက္ခ်က္တတ္ရမယ္ မဟုတ္လား။  

သူ႔အတြက္ေတာ့ ဟုိဟုိဒီဒီမသြားျဖစ္လုိ႔  စာဖတ္ေနမိတဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေတြးတတ္တာေတြ ရွိတယ္။ ဘယ္သူ႕မွေတာ့ ထုတ္မေျပာျဖစ္ဘူး။ သူ႔မိတ္ေဆြေျပာတဲ႔ ျမန္မာစာေပေလာကဆုိတာၾကီးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ပဲ။ အဆီအေငၚတည့္၏၊ မတည့္၏ ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ သူ အကၽြမ္းတဝင္ရွိတဲ႔ေလာကမဟုတ္ေတာ့လည္း အျပတ္ေျပာလုိ႔မရဘူး။ သူေတြးေနမိတဲ႔ ျမန္မာစာေပေလာကၾကီးက ခုေနာက္ပုိင္း ေနာက္ဆုံးေပၚေတြ သိပ္ၾကဳိက္တာပဲ။ ေပါင္ရင္းထိ ေဖာ္ၿပီးဝတ္ၾကတဲ႔ ျမန္မာေမာ္ဒယ္လ္မေလးေတြ ေနာက္ဆုံးေပၚဖက္ရွင္ၾကဳိက္ၾကသလုိမ်ဳိးလားလုိ႔ေတာင္ ေတြးမိတယ္။ စပ္ဟပ္ေကာင္း၏ မေကာင္း၏ေတာ့ မသိဘူး။ တစ္ေယာက္က လြမ္းစာဆုိ အုပ္စုလုိက္လြမ္းၾကတယ္။ သူမ်ားဆီမွာ ေမာ္ဒန္ေဟ့ဆုိ ဒန္ၾကတယ္။  ဒီတုန္းကဆုိ စာအုပ္နာမည္ေတာင္ ေမာ္ဒန္ဝတၳဳတုိမ်ားတုိ႔၊ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာမ်ားဆုိတာကုိ ေမာ္ဒန္ျဖစ္ေနၿပီဆုိတာ သိေအာင္ တမင္ထည့္ေရးၾကရတာ။ စာဖတ္တဲ႔သူေတြလည္း ဖတ္ေနတဲ့စာဟာ ေမာ္ဒန္၊ ေခတ္ၾကီးကလည္း ေမာ္ဒန္ဆုိတာ သိေအာင္ေစတနာနဲ႔ ေျပာရေရးခဲ႔ရတာ။ ခုေတာ့ ေမာ္ဒန္ဆုိတာ ၿပီးသြားၿပီ။ ေခတ္ျပဳိင္(ကြန္တမ္ပုိရာရီ)ျဖစ္ၿပီ။ ေခတ္ေပၚ မဟုတ္ဘူးတဲ႔။ ေခတ္ျပဳိင္ဆုိတာ ဘယ္လုိ၊ ဘယ္ညာရယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေရးၾကေတာ့တာ။ စာအုပ္နာမည္ေအာက္မွာေတာင္ ေခတ္ျပဳိင္ဝတၳဳတုိမ်ားတုိ႔၊ ေခတ္ျပဳိင္ကဗ်ာမ်ားရယ္လုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ကုိ ထည့္ရတာ။ ဒီေတာ့လည္း သူ႔အေနနဲ႔ ေတြးစရာရျပန္ေရာ။ ေခတ္ျပဳိင္ဆုိေတာ့ ဘယ္ေခတ္ကုိ ျပဳိင္မွာတုန္း။ မဆလေခတ္လား၊ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကုိလုိနီေခတ္လား၊ ဦးႏုရဲ့ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္လား၊ ပုဂံေခတ္လား လုိ႔ ျပဳိင္ခ်င္ေနတဲ႔သူေတြကုိ ေမးခ်င္တာ။ သူကေမးေတာ့ေရာ ဘယ္သူက ေျဖမွာမုိ႔တုန္း။ လူသူေလးပါးအေလးထားစရာမဟုတ္ေတာ့ ဘယ္သူက အေရးလုပ္မွာတုန္း။ သူကလည္း အေျဖမလုိပါဘူး။ သူ႔ဟာသူ ေမးၾကည့္တာကုိး။ ျမန္မာစာေပေလာကၾကီးေမာ္ဒန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခတ္ျပဳိင္ျဖစ္ျဖစ္ လူေတြကျဖင့္ မြဲေနတာမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ စာအုပ္ဝယ္ဖတ္နုိင္မွာတုန္း။  စာအုပ္ဝယ္ဖတ္မယ့္သူ မရွိေသးတဲ႔ ငမြဲေတြရဲ့ စာေပေလာကၾကီးခမ်ာ အမ်ားတကာလုိ ဘယ္ေလာက္ေခတ္မီေနေန၊  ေမာ္ဒယ္လ္မေလးေတြေလာက္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားမယ့္သူ မရွိနုိင္ေလာက္ဘူး မဟုတ္လား။ ေနာက္မ်ားမွ သူ႔မိတ္ေဆြနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ျဖစ္ရင္ သူ႔အဆုိကုိေထာက္ခံလုိက္ရဦးမယ္လုိ႔ ေတြးလုိက္မိရင္း ႏွာေခါင္းထဲက ယားက်ိက်ိျဖစ္သြားေသးတယ္.။

     ခုေတာ့ သူ႔မိတ္ေဆြလည္း ရန္ကုန္ျပန္သြားၿပီ။  သူ႔အတြက္ လုပ္စရာမရွိဘူး။ ႏွစ္ကူးသၾကၤန္ရုံးပိတ္ရက္ေတြ ျပည့္လုိ႔ ရုံးေတြဖြင့္ၾကၿပီေပါ့။ ဝန္ထမ္းေတြ ဒီလရုံးပိတ္ရက္မ်ားလုိ႔ လစာျဖတ္သလား၊ မျဖတ္ရင္ေတာ့ ေတာ္တာပဲ လုိ႔ ေတြးမိေသးတယ္။ စတုတၳမ႑ဳိင္က ဂ်ာနယ္ေပါင္းစုံေတြ တာဝန္သိသိ ျပန္ထုတ္ေရာင္းၾကၿပီပဲ။ သၾကၤန္တြင္းတုန္းက ခုိးရုိက္လုိ႔တဖုံ၊ ေျဗာင္ရုိက္လုိ႔တနည္း ရုိက္ထားတာေတြ ထည့္မွာပဲလို႔ ထင္မိတယ္။ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တဲ႔ မီဒီယာက သၾကၤန္တုန္းက ေပ်ာ္ၾကပါးၾကတဲ႔ ျပည္သူေတြ(ျပည္သားမပါ) ဓာတ္ပုံေတြထည့္တာ မေကာင္းဘူးလား။ တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီစာမ်က္ႏွာေတြမွာ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ နုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ စစ္အရာရွိေဟာင္းေတြအေၾကာင္းေလာက္ပဲ ထည့္ၾကတာ။ ဘာအေရးလုပ္စရာေကာင္းေသးတုန္း။ နုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စားလုိ႔ အဘုိးလည္း ေျပာတယ္။ အေဖလည္း ေျပာတယ္။ သိတဲ႔လူလည္း သိတယ္။ ၿပီးေတာ့ မီဒီယာက(ဂ်ာနယ္ေတြက) ျပည္သူ႔ဘက္ကပဲ ရပ္တည္မယ္လုိ႔ေျပာတာ သိပ္မွန္တာပဲ။ အစုိးရဘက္က ရပ္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူက ဝယ္ဖတ္မွာတုန္း။ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္မယ္ဆုိမွ ဝယ္ဖတ္ၾကမွာမဟုတ္လား။ အစုိးရက ဘယ္ဂ်ာနယ္မွ ဝယ္ဖတ္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး၊ အလကားေတာင္းမွာပဲမဟုတ္လားလုိ႔ စဥ္းစားမိတယ္။ 

       ေနရာတကာမွာ လူငယ္ေတြကုိ ေနရာေပးရမယ္၊ အနာဂတ္အတြက္ မ်ဳိးေစ့ခ်ရမယ္ဆုိၿပီး ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ေရးၾကတာ ေတြ႔တယ္။ သူကေတာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ဘာညာဆုိတဲ႔ ေျမွာက္လုံးေတြနဲ႔ ကေလးေတြကုိ ညာခုိင္းေနတာလုိ႔ ေတြးတယ္။ လူငယ္ေတြလည္း တဝုန္းဝုန္း တရုန္းရုန္းနဲ႔ အသင္းအပင္းေတြ ဖြဲ႔ၾက၊  နုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဝင္ၾကနဲ႔ အလုပ္ေတြကုိရလုိ႔။  ဒါလည္း သူမလုပ္နုိင္တဲ႔ ကိစၥမို႔ ေလွ်ာက္ေျပာဖုိ႔ မလုိဘူးမဟုတ္လား။ သူလည္း ဟုိတုန္းက အသင္းအပင္းေတြ အျပဳိင္အဆုိင္ဖြဲ႔ၾကသလုိ သူလည္း လုပ္ဦးမယ္လုိ႔ အရူးထဖူးတယ္။ တကယ္ေတာ့ အသင္းအပင္းမ်ားေလ အကြဲအျပဲမ်ားေလ မဟုတ္ဘူးလား။ စာေရးဆရာ၊ဂ်ာနယ္လစ္ဆရာေတြရဲ့ စကားကုိ နားေယာင္ရမွာလား။ ခဏခဏ လူငယ္ေတြ ညံ႔ေၾကာင္းေျပာရေဟာရတာ ေမာၾကမွာပဲ။  အဲလုိ သူတုိ႔ေရးေနၾကတာနဲ႔တင္ စာမ်က္ႏွာျပည့္ေနလုိ႔ လူငယ္ဆုိသူေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေနရာမရနုိင္ဘူး။ မရေတာ့ မယူၾကနဲ႔ေပါ့။   သူနဲ႔ သိပ္ဆုိင္တဲ႔ ကိစၥေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေန႔စဥ္ဘဝမွာ မသိခ်င္ မျမင္ခ်င္ေပမယ့္ ျမင္ေန၊ၾကားေနရတဲ႔ ဒုကၡက ၾကီးတယ္ထင္တယ္။ သူလည္း ဘာမွမတတ္နုိင္ဘူး။ မၾကားခ်င္မျမင္ခ်င္လုိ႔ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီးထဲက ထြက္သြားဖုိ႔ဆုိတာကလည္း သူ႔အတြက္ မျဖစ္နုိင္ေသးဘူးမဟုတ္လား။ ထြက္မသြားနုိင္ေသးတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကေလးကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒီလုိ…။ 

     သူ ေလာေလာဆယ္ၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ႔ အျပင္ေလာကၾကီးက စိတ္သိပ္ရွဳပ္စရာေကာင္းတာနဲ႔(သူ႔အေနနဲ႔လည္း သတိတရရွိေနတာနဲ႔) သူ႔ခ်စ္သူဆီကုိ ေအာက္ေမ့မိတဲ႔အေၾကာင္း တက္စ္မက္ေဆ့တစ္ေစာင္ ပုိ႔ၿပီး ႏုႈတ္ဆက္လုိက္တယ္။ သူ႔အတြက္ေတာ့ သူ႔မ်က္ျမင္အျပင္ေလာကၾကီးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေက်နပ္စရာတစ္စုံတရာဟာ သူ႔ခ်စ္သူဆီမွာ။ သူ႔ခ်စ္သူဟာ သူ႔ဘဝပဲ။ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေနထုိင္ေနျခင္းဟာ သူ႔ခ်စ္သူအတြက္လုိ႔ ေတြးတယ္။ အုိရွဴိးေျပာခဲ႔ဖူးတဲ႔ ခ်စ္ျခင္းဆုိတာက ကုိယ့္ခ်စ္တဲ႔သူကုိ ဦးစားေပးျခင္းပဲဆုိတာကုိလည္း သတိရလုိက္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာရရင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ ေထြျပားတဲ႔အနက္ေတြ ရွိေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္လုိက္မိျပန္ေရာ။ ဒီေတာ့ ခ်စ္ျခင္းဆုိတာကုိ ထပ္မေတြးေတာ့ဘူး။ အိမ္ျပန္ေရာက္လုိ႔ အိပ္ယာေပၚခဏလွဲေနတုန္း သူ႕႔ခ်စ္သူဆီက ျပန္စာဝင္လာလုိ႔ သူ႔မွာ ၾကည္ႏူးရတယ္။ သူ႔ခ်စ္သူက အေဝးၾကီးမွာ ေနေနတာ၊ သုံးလျပည့္ေတာ့မယ္။ သူအေနနဲ႔ လုိက္သြားခ်င္ေပမယ့္ အေျခအေနေတြအမ်ားၾကီး ျခားေနလုိ႔ သူ႔ကုိယ္သူ ဝမ္းနည္းမိတယ္။ ေရျခားေျမျခား တစ္ေနရာစီ ေနေနရတဲ႔အခါ  သူ႔အေနနဲ႔ သိပ္လြမ္းေပမယ့္ ဘာမွမတတ္နုိင္ဘူး။ ေန႔စဥ္အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲမွာ သူ႔ခ်စ္သူဆီဖုန္းဆက္ရုံ။ အီးေမးလ္ပုိ႔ရုံနဲ႔သာ အဆက္အသြယ္လုပ္ျဖစ္နုိင္တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ေတာ့ သူတတ္နုိင္တဲ႔အတုိင္းအတာအတြင္းမွာ သူ တတ္နုိင္တာကုိ လုပ္ရတာပဲ။ သူ႔အေနနဲ႔ နားလည္ထားနုိင္ၿပီးသားလုိ႔ ယူဆထားလုိက္မိတယ္။ ခုေတာ့ သူ႔ခ်စ္သူက ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေနရင္ ျပန္လာေတာ့မယ္တဲ႔။ သူ လာေတြ႔မယ္ဆုိေတာ့ ေနာက္ထပ္ ရွစ္လေလာက္ၾကာမွ လာပါလားတဲ႔။  အၾကာၾကီးေနရဦးမွာပါလား။ 

          ခုေတာ့ ရာသီေတြ တစ္ပတ္ျပန္လည္ခဲ႔ၿပီေပါ့။ သူ႔မိတ္ေဆြလည္း ရန္ကုန္မွာအေျခတက်နဲ႔ ေနထိုင္ေနေလာက္ၿပီ။ (ၾကားထဲမွာ သူ႔မိတ္ေဆြအိမ္ကိုေတာင္ ထမင္းစားတစ္ေခါက္ ေရာက္ခဲ႔ၿပီးၿပီ။) သူနဲ႔ပတ္သတ္ဆက္စပ္ခဲ႔တဲ႔ ဟုိတုန္းကျဖစ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ေပ်ာက္ဆုံးမသြားဘူး။ စိတ္မွာစြဲျမဲေနတုန္းပဲ။ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္တုိင္း ေပၚလာစျမဲပဲ။ သူ႔မိတ္ေဆြကေတာ့ ေအသင္ခ်ဳိေဆြရဲ႕ အနီးဆုံးလူ….နမ္းမွာလား သီခ်င္းစီးရီးဖြင့္သံၾကားရရင္ ဒီဘက္ဆီကုိ ေအာက္ေမ့သတိရမိသတဲ႔။ အဲဒီတုန္းက သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ဒီသီခ်င္းေခြဖြင့္နားေထာင္ၾကရင္း ေရႊမႏၱေလးၿမဳိ႕ၾကီးရဲ႕ ပတ္လည္တခုိ သြားခဲ႔ၾကသကုိး။ သူ႔ခ်စ္သူနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့လည္း သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာဟာ ကာလတာရွည္စြာ တည္တံ႔ေနနုိင္ဆဲပဲ။ ဒါဟာ ကာလတရားကုိ လည္ျပန္ၾကည့္မိလုိ႔သာ ၾကာေတာင့္ၾကာရွည္ခဲ႔ၿပီလုိ႔ ေျပာနုိင္တာထင္တယ္။ သူ႔အတြက္ေတာ့ တစ္သက္တာတည္ျမဲေနနုိင္မယ့္တရားဟာ သူ႔ခ်စ္သူအေပၚထားရွိခဲ႔တဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားပဲ။ အခ်ိန္ကာလေတြ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းဟာ ေထြျပားတဲ႔ အနက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ခဲ႔ၿပီးၿပီ။ ခုေန သူ႔ခ်စ္သူဆီကုိ တယ္လီဖုန္းဆက္၊ အီးေမးလ္နဲ႔ စာပုိ႔၊ သူ႔ခ်စ္သူဆီက ျပန္လာတဲ႔ ဓာတ္ပုံေလးေတြၾကည့္ရင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနရျခင္းရဲ႕ အရသာကုိ ခံစားေနမိတယ္။ 

          ဒီေတာ့လည္း တစ္ႏွစ္ေျပာင္းသြားလုိ႔ အေတြးအျမင္ေတြေျပာင္းလာတဲ႔အခါ ကာလတရားကုိ တစ္မ်ဳိးေတြးၾကည့္မိတယ္။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ သီခ်င္းထဲကလုိ “ေမာင္တင္…ဘယ္သူ႔ကုိမွ အျပစ္မတင္”ဆိုတာကုိ သတိရလာတယ္။ အလုိလုိျဖစ္ေနတဲ႔ ေန႔ေတြညေတြဆုိတာ အလကားမဟုတ္ဘူး။ အသက္နဲ႔ရင္းထားရတာ။ တျခားေတြးမိလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ အသက္နဲ႔ရင္းထားရတဲ႔ ေန႔ေတြညေတြအတြင္းမွာ သူျဖစ္ခ်င္၊ လုပ္ခ်င္တာေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီေတာ့ သူနဲ႔ဆက္စပ္ေနေသးတဲ႔ အရာရာကုိ တန္ဖုိးထားျမင္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိလာတယ္။ တန္ဖုိးျဖတ္ဖုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တန္ဖုိးထားစရာကေလးေတြ ေတြ႔လာရတယ္။ သူ ၾကားျမင္ၾကဳံေတြ႔လာတာေတြဟာ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္မျဖစ္လြယ္ဘူး။ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔ဆုိတာကလည္း မလြယ္လွဘူး။ 

          အထူးသျဖင့္ သူ႔ခ်စ္သူနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ပုိၿပီးတန္ဖုိးထားတတ္လာတယ္။ မေတြ႔မျမင္ရတာၾကာၿပီဆုိေပမယ့္ သူနဲ႔ သူ႔ခ်စ္သူတုိ႔ရဲ႕ အဆက္အစပ္ဟာ ေအးစက္မသြားဘူး။ ေအာက္ေမ့သတိရတဲ႔အခါ သူ႕ရဲ႕လူအျဖစ္တည္ရွိေနမႈဟာ ပုိပုိၿပီး လတ္ဆတ္လာသလုိ ခံစားရတယ္။ ဒီအရသာကုိ စာနဲ႔ေရးသားၾကည့္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားေပမယ့္ မျဖစ္ဘူး။ ၾကဳံဖူးမွသာသိနုိင္မွာ။ ဒီေတာ့ ခု ဒီလုိေျပာၾကည့္ခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ားရဲ႕ခ်စ္သူအပါအဝင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဆက္စပ္ပတ္သတ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔အေၾကာင္းကေလးေတြကုိ ျပန္ေအာက္ေမ့ၾကည့္ပါလား။ ေႏြရာသီမုိ႔ အပူဒဏ္ျပင္းထန္ေကာင္း ျပင္းထန္ေနနိင္ေပမယ့္  အဲဒါကုိေတာ့ ခဏေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ေမ့ထားလုိက္နုိင္မယ္လုိ႕ ထင္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အထင္ဟာ အျခားတဘက္ကအျမင္နဲ႔ လြဲေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့လည္း ဘယ္သူမွမတတ္နုိင္ေတာ့တဲ႔ ကိစၥေပပဲရယ္လုိ႔သာ ေတြးလုိက္ၾကေတာ့ရုံပဲ မဟုတ္ဘူးလား။

ေတဇာေအာင္
(၂၀၁၂ ဧၿပီ  ကေရးလက္စကုိ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၃ က်မွ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ရင္း အဆုံးသတ္သည္။ ဒီေတာ့ တိုးလိ႔ုတန္႔လန္း၊ ကုိးလုိ႔ကန္႕လန္႔ေတြ ေတြ႔လွ်င္ မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ အမွ်င္ျဖတ္ၾကပါရန္)
         

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...