March 23, 2013

သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ (ျမင့္သန္း - အမွာစာ)

      ျမွားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းကို ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ တည္းျဖတ္ေနတုန္းက (ကုိ)သာထက္ေအာင္က “သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ” ကုိ စၿပီးေရးတယ္ထင္တယ္။ ဖတ္ရေတာ့ ဆက္ၿပီးေရးဖုိ႔တုိက္တြန္းမိပါတယ္။ တုိက္တြန္းရတဲ႔ အေၾကာင္းေတြထဲက တစ္ခ်က္က ဖတ္ရတဲ႔လူေတြအၾကားမွာ “မိမိနဲ႔ အျခားသူ” ဆုိတဲ႔ သိမႈတစ္ခု ေပၚလာေစခ်င္လုိ႔ပဲ။ “မိမိနဲ႔ အျခားလူ” ဆုိတဲ႔အျမင္၊ အသိဟာ လူတုိင္းမွာ ရွိသလုိလုိ ထင္ရေပတဲ႔ လစ္ဟာေနတတ္တယ္။ မျမင္မိလုိ႔ မသိၾကတာမ်ဳိးပဲ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြၾကားမွာ ( တျခားလူမ်ဳိးေတြမွာလည္း ရွိေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။)ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီေတာ့ အျမင္၊ အသိဟာ မပီျပင္ဘူး။ “မိမိနဲ႔ အျခားသူ” ရယ္လုိ႔ သီးျခားအေနအထားကုိ မျမင္ခင္ ျမန္မာအမ်ားစု လက္ခံထားတာက “သာျခင္း၊ ေကာင္းျခင္း” စတဲ႔ သီးျခားစံေတြမွာ အေျခတည္တ႔ဲ ဂုဏ္ရည္အေျချပဳအျမင္က စတတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ရပ္တစ္ေက်းဟာ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ရာထက္ သာတဲ႔အျမင္ျဖစ္သြားေရာ။ အဲဒီ တလြဲဆံပင္ေကာင္း စံအမွားဆီက အေျခတည္တဲ႔ အသိနဲ႔ တစ္ရပ္တစ္ေက်းကုိ ၾကည့္လုိက္တုိင္း သာယာလွပတဲ႔ ေလာကၾကီးတစ္ခုလုိ႔ပဲ ျမင္တတ္ၾကေတာ့တယ္။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္က ၾသစေၾတးလ်ားမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ရေအာင္သြားတဲ႔လူ။ သူ႔မွာလည္း အဲဒီအျမင္ရွိခဲ႔ဖူးမွာပဲ။ တကယ္တမ္း ဟုိေရာက္ေတာ့ သူက တျခားသူေတြရဲ႕ အရပ္ေဒသကုိ ရုပ္ရွင္ၾကည့္၊ စာအုပ္ ဖတ္၊ ခဏ အလည္သြားတဲ႔ စတဲ႔ အျပဳအမူမွာ အေျခတည္တဲ႔ လူမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ “တျခားသူ” လုိ႔ဆုိရတဲ႔ သူေတြအၾကားမွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ရေတာ့တာပဲ။ ဒီေတာ့ “အေဝးကမွန္း ဟုိရြာတန္း ထီးတန္းၾကီး ၾကီးလွပါဘိ” ရယ္လုိ႔ ရပ္ၾကည့္ၿပီး ပီတိျဖစ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ကုိယ္တုိင္ ထီးကုိင္ၿပီး လုိက္ရတဲ႔ဘဝ ေရာက္ကေရာ။ ဒီေတာ့ အျမင္သက္သက္ကေန ပါဝင္ပတ္သတ္ရတဲ႔ အေနအထားကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ပါဝင္ ပတ္သတ္ရျခင္းအတြက္ တကယ္ျဖစ္-ရွိေနရျခင္းအတြက္က ရတဲ႔အေတြ႔အၾကဳံေတြ ျဖစ္လာရတယ္။ ေပၚလာရတယ္။ ပိုၿပီး သိသာလာတာက တစ္ရပ္တစ္ေက်းမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနထုိင္လာၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း ပါဝင္ပတ္သတ္လာရတဲ႔အခါ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအေျခခံယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဘဝ၊ လူေနမႈစနစ္၊ ဘာသာစကားအေျခခံ သိမႈစတာေတြ အမ်ားၾကီးဟာ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရုံ၊ စာဖတ္ရုံ၊ ခဏအလည္သြားရုံ စတဲ႔ အျပဳအမူေတြမွာ အေျခခံတဲ႔ လူမ်ဳိးေတြ ရတဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ ပုံရိပ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သိမွတ္ခံစား နားလည္ရမယ့္ (သေဘာမတူသည့္တုိင္ လက္ခံရမယ့္) ပုံရိပ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ (ကုိ)သာထက္ေအာင္က အဲဒီပုံရိပ္ေတြကုိ ျပန္ၿပီး စီကာပတ္ကုံး ေျပာၿပီး (နယ္ေရးတစ္(ဖ)လုိ႔ ေခၚခ်င္ေခၚပါ) ပုံေဖာ္ျပတာ စာေရးတာက ျမန္မာစာဖတ္သူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးရင္းစြဲ ရွိေနတဲ႔ မမၾကီးတုိ႔၊ မမေလးတုိ႔တေတြက ေရာက္ရာအရပ္ကုိ ေကာင္းခ်ည့္- ေၾသာ္ လုိ႔ ဆုိတတ္ၾကတဲ႔ “ခရီးသြားမွတ္တမ္း” မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္က အေတြ႔အၾကဳံလည္း စုံခဲ႔တဲ႔လူ၊ ျမန္မာျပည္က ထြက္မလာခင္ကတည္းက အေတြ႔အၾကဳံ စုံတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားမွာလည္း အေတြ႔အၾကံဳ စုံတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္ခြလုိ႔ မွ်ၾကည့္နုိင္တယ္။ ဒီလုိမွလည္း ျခဳံယူနိဂုံးထုတ္လုိ႔ရမွာ။ တခ်ဳိ႕အေတြ႔အၾကဳံကေတာ့ ေတာ္ရုံလူ မရနုိင္တာမ်ဳိး။ ဥပမာ - တီဘီျဖစ္လုိ႔ ေဆးရုံ တက္ရတာမ်ဳိး။ ဒီကိစၥကေနဆက္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ်ားက က်န္းမာေရးစနစ္ကုိပါ ဆက္ၾကည့္တယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားက ဘုရားထီးတင္ပြဲနဲ႔ သူ ငယ္စဥ္က ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဘုရားပြဲ။ ဒီလုိၾကည့္နုိင္မွပဲ “မိမိ နဲ႔ အျခားသူ” ဆုိတဲ႔ အေနအထားကုိ ယွဥ္တြဲၾကည့္နုိင္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း သူ႔ဆီက ပညာတစ္ခု ရခဲ႔ဖူးတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရန္ကုန္က အျပန္မွာ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ သူက ရန္ကုန္က တကယ့္ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ အေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာျပတယ္။ ရန္ကုန္ကုိ ေရာက္ခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္က သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အဝင္အထြက္ပဲ ကြာတယ္။ ဒါေပတဲ႔ သူေျပာတာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ခဲ႔ မသိခဲ႔ရဘူး။ အဲဒီအေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ သူက ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားက ဟုိတယ္မွာေန၊ ဆင္ဝင္ေအာက္ လာရပ္တဲ႔ ကားေပၚတက္၊ သြားစရာရွိတာ သြားၿပီး ျပန္လာတာ။ က်ဳပ္က အရပ္ထဲက က်ဳပ္အစ္ကုိအိမ္မွာ တည္း၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ တကၠစီ စီးတန္စီး၊ လမ္းေဘးထုိင္၊ ဒီေတာ့ ျမင္စရာရွိတာ အကုန္ေလာက္ နီးပါး ျမင္ခဲ႔ရတယ္ တဲ႔။ သူကေတာ့ စကားအျဖစ္ ခပ္လြယ္လြယ္ ေျပာလုိက္ေပတဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ပညာရတယ္။ ခုဆုိ ေရာက္ရာအရပ္မွာ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ သြားဟယ္ လာဟယ္လုပ္ရတယ္။ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းပါးက သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ သြားေနရတာ၊ ဟူေထာင္ထဲ အသိေတြအိမ္မွာ သြားေနရတာေတြဟာ ဟုိင္းယား(ထ)က၊ မာရီေယာ့(တ)က မေပးနုိင္တဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ တျခားသူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ ပါဝင္ပတ္သတ္ရတ႔ဲအတြက္ ပုိၿပီး သိစရာရွိတာ ပုိၿပီး သိလာတယ္။ ျမင္စရာရွိတာ ပုိၿပီး ျမင္လာတယ္။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္ရဲ႕ တခ်ဳိ႕အေရးအသားေတြဟာ “သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္္အေတြ႔အၾကဳံ” ဆုိတာထက္ ပုိၿပီး က်ယ္ျပန္႔တယ္။ “သူတုိ႔ဆီေရာက္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီ ျပန္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံ” လုိ႔ေတာင္ ေခၚရင္ ေကာင္းမလာပဲ။ ၾသစေၾတးလ်ားမွာ အေနၾကာလာတဲ႔အခါ ေဒသေဟာင္းဆီကုိ အေညာင္းခံရင္း ျပန္ေျပာင္းလွည့္ၾကည့္ေတာ့ ပုိၿပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျမင္တာေတြ ပါလာတယ္။ ဇာတိရပ္ဝန္းမွာ လြဲမွားေနခဲ႔တာေတြ၊ မေျပာင္းလဲနုိင္ေသးတဲ႔ တဖက္ေစာင္းနင္း အျမင္ေတြစတာေတြကုိ သူျမင္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ ငါ့စကား ႏြားရ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ လက္ခံေလ့ရွိသူေတြက သေဘာတူေကာင္းမွ တူမယ္။ လက္ခံခ်င္မွ လက္ခံမယ္။ ဒါေပတဲ႔ သူေထာက္ျပထားတဲ႔ အခ်က္ေတြ၊ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံမွာ အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ စိစစ္ထားတာေတြဟာ အမွန္ပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဥပမာ - ကေလးေတြ ပညာေရးလုိ၊ အားနာတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးလုိ အိမ္ေဖာ္ကိစၥလုိ အေၾကာင္းေတြကုိသာ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ သူေရးျပထားတဲ႔ အခ်က္ေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတြးစရာေတြ ေပၚလာခဲ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇာတိရပ္ေျမက လူေတြဟာ ေျပာင္းလဲေနတဲ႔ ကမၻာၾကီးနဲ႔ အျပဳိင္ျဖစ္ဖုိ႔ အားထုတ္ေနၾကရာမွာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားနုိင္တာေတြ အေတာ္မ်ားပါကလား ဆုိတာပဲ။ ဒီအပုိင္းေတြကုိ ေစာဒကတက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တက္စရာကေလး တစ္ကြက္ရွိတယ္။ လူျဖဴကေပးတဲ႔ မ်က္မွန္တပ္ၾကည့္တာပဲလုိ႔ ဆုိခ်င္ ဆုိနုိင္ၾကမယ္။ (သူေရးတဲ႔အထဲမွာ ပါသလုိ အေရာင္ေျပာင္းေျပာင္းသြားတကလည္း တစ္ေၾကာင္း) ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလုိမျမင္မိဘူး။ မႈန္သုန္သုန္ကန္းတန္းတန္းနဲ႔ ၾကည့္လာခဲ႔တာ ၾကာၿပီ။ ခုခါမွ မ်က္စိကုိ ေသခ်ာစစ္ၾကည့္ၿပီး မ်က္မွန္သစ္ ဝယ္တပ္ၾကည့္လုိက္မိလုိ႔ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္ရတာပဲလုိ႔၊ က်ားကစားေတာ့ ေဘးကလူက အကြက္ပုိျမင္သလုိမ်ဳိးလုိပဲ ဆုိခ်င္ဆုိ။
          “သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ ” ဟာ (ကုိ)သာထက္ေအာင္ရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ စာဖတ္သူတုိင္းရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ ဆုိတာကုိ ျငင္းခုန္ေနဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာ “အေတြ႔အၾကဳံ” ဆုိတာက သီးျခားျဖစ္ရွိေနျခင္း ေဘာင္ထဲက ေယဘုယ်က်တဲ႔ အျမင္ပဲ။ အလုံးစုံတုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်က်တဲ႔ သေဘာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အသိ၊ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံေတြမွာ အေျခခံတယ္။ ကုိယ့္မွာ သိမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚၿပီး အျမင္တစ္စုံတစ္ရာ ရေလာက္တဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ မရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မတူညီလုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံကုိ မွား၏၊ မွန္၏ ဆုံးျဖတ္လုိ႔ေတာ့ မရနုိင္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဇာတိရပ္ဝန္းမဟုတ္တဲ႔ “အျခားသူတုိ႔ရဲ႕” ရပ္ဝန္းထဲမွာ ကနဦးၾကီးျပင္းရာ မူလအေျခခံယဥ္ေက်းမႈေဘာင္က ထြက္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝကုိ ရပ္တည္ရတာ လြယ္လွတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ပုိဆုိးတာက ေန႔စဥ္ဘဝဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအေနအထားက သိသိသာသာၾကီး မတူညီတဲ႔ ရပ္ဝန္းဆုိခါမွ်၊ မည္ခါမွ်၊ ပ်က္သိခါမွ် ကြဲတဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈေတြ စီးေမ်ာပ်ံ႕လြင့္ခဲ႔ပုံခ်င္း မကြာလွတဲ႔ ေဒသခ်င္းဆက္ ရပ္ဝန္းေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိး၊ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အျခားသူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း ေရာေႏွာဝင္ေရာက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားဆုိတာက လူျဖဴအမ်ားစု ဗဟုိျပဳထားတဲ႔ရပ္ဝန္း။ ဖိနပ္ကေလးခၽြတ္၊ လက္အုပ္ကေလးခ်ီျပလုိ႔ ဘယ္သူကမွ ယဥ္ေက်းတယ္လုိ႔ မထင္တဲ႔အရပ္။ ဒီအရပ္မွာ မိမိရဲ႕ အရင္းခံ သိမႈ အျမင္စတာေတြကုိ အေျခခံၿပီး မည္ေရြ႕မည္မွ် ပါဝင္ပတ္သတ္နုိင္တယ္ ဆုိတာကလည္း သိပ္အေရးၾကီးတယ္။ ဒီလုိမွလည္း မိမိရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ထားရတဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူ႔အသုိက္ျမဳံရဲ႕ ပုံစံ ဘာသာစကား၊ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈ၊ ကာလတရားအေျခခံယဥ္ေက်းမႈ စတာေတြကုိ နားလည္လာတာ။
          (ကုိ)သာထက္ေအာင္ဟာ ၾသစေၾတးလ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမက ေနေနခဲ႔တဲ႔လူ။ အခု သူေရးတာက သူ သိနားလည္တဲ႔ အတုိင္းအတာအရ ထဲထဲဝင္ဝင္ၾကည့္ျမင္ေရးထားတာ။ ဖတ္တဲ႔သူေတြ ၾကဳိက္ၾကဳိက္၊ မၾကဳိက္ၾကဳိက္ ဒါဟာ (သူ႔စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ ပါသလို) သူ႔ “အေတြ႔အၾကဳံ” ပဲ။ “အာဂႏၱဳ ခဏတည္းရတဲ႔ အေၾကာင္းမုိ႔ ေဟာင္းေလာင္းပဲ ျမင္ခဲ႔တယ္” ဆုိတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ “ ေက်ာင္းထုိင္မုိ႔ ပုိင္ပုိင္ သိပါသဗ်ာ” ဆုိတာမ်ဳိး။ျမင့္သန္း
၂၀၁၂၊ ေမလ
ေခတၱ က်ဴဖူျမဳိ႕
ရွန္တုန္ (ရွန္ အေရွ႕ဘက္ျပည္နယ္)
တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနုိင္ငံေတာ္ (အေရွ႕ဘက္)

(ေတြးမိသမွ်၊ ေငးမိသမွ်၊ ေရးမိသမွ် သူတုိ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံ - သာထက္ေအာင္ စာအုပ္မွ ျမင့္သန္း၏  အမွာစာ

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...