July 11, 2013

တုိက္အုပ္ထံမွ စာတစ္ေစာင္
ျမင့္သန္း
ခ်င္းတြင္း
အမွတ္ (၇၈)၊ ၾသဂုတ္ - စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၃

ဒကာႀကီးေမာင္တာ

          ဘုန္းႀကီးစာေရးလုိက္သည္။ မိသားတစ္ခုလုံး ေနထုိင္ေကာင္းမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကေတာ့ ဥတုသပၸါယမွ်တပါတသည္။ တစ္ေလာဆီက ၿမဳိ႕သုိ႔အပင့္အဖိတ္ရွိ၍ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အတူၾကြၾကသည္။ အျပန္တြင္ ထြန္းေမာင္ကားႀကဳံကုိ ေစာင့္ရင္း ပြဲစားႀကီးတုိ႔ တုိက္သုိ႔ဝင္ၿပီး ခဏနားရင္း ခရီးခုိၾကရေလသည္။ပြဲစားႀကီးတုိ႔ မိသားတစ္စုလည္း မာၾကသည္။ မာေၾကာင္းသာေၾကာင္းလည္း ေမးလုိက္သည္။ ပြဲစားႀကီးတုိ႔က ေမာင္တာတုိ႔ ေမာင္ျမင့္သန္းတုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေသးသလားဟု ေမးသည္ႏွင့္ က်ဳပ္လည္း အဆက္အသြယ္မရွိသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။ေမာင္တာႀကီးမွာကား ခရီးယာယီမ်ားလွေၾကာင္းကုိ ေမာင္ဝင္းေက်ာ္ဆီမွ ၾကားရေၾကာင္း။ ေခ်ာင္းထိပ္ေရပိတ္သည့္ကိစၥမွ အစ သမုဒၵရာႀကီးမ်ား ခန္းေျခာက္လာသည့္ ကိစၥအထိ၊ သူ႔ဝမ္းသူ႔ခါးကဲ႔သုိ႔ အစာမေၾက ေလနာထသလုိ ျဖစ္ကာ ပူပင္ေသာကပြားေနေၾကာင္း ၾကားရပါသည္ဟု ေျပာျပရသည္။ ေမာင္ျမင့္သန္းႀကီးကေတာ့ သူေျပာသည့္ စကားအရ လုံးလည္ခ်ာပတ္လုိက္ေနေသာ ကမၻာႀကီးအတြင္း၊ လုံးလည္ခ်ာပတ္လုိက္ေနပုံရသည္ဟု ေျပာၿပီး ရယ္ၾကရပါေသးသည္။ပြဲစားႀကီးကေတာ္ ဒကာမႀကီးက ယခုရန္ကုန္သုိ႔ တယ္လီဖုန္းဆက္ရသည္မွာ လြယ္ေၾကာင္း။ အသံၾကည္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သုိ႔ဆက္က ပုိၿပီးအသံၾကည္ေသးေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ က်ဳပ္္အဖုိ႔မွာက တရုတ္ျပည္သုိ႔ ဆက္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ရွိ၍ ဆက္ေလေသာ္ ေမာင္တာႀကီးက က်ဳပ္ကုိ ႀကိမ္းေရာ့မည္။ ဘာကိစၥ ကုိယ္ေတာ္က ဒီအေကာင္ေတြႏွင့္ ပတ္သတ္ခ်င္ရတာတုန္းဟု ႀကိမ္းေကာင္းႀကိမ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာမိသည္။ ပြဲစားႀကီးကေတာ့ ရယ္ရင္း ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ေမာင္တာႀကီးကေတာ့ျဖင့္ အေနာက္စာေတြ အဖတ္အျပဳမ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ အေနာက္ကုိ အေရွ႕ထက္ ပုိမင္ပုံရတယ္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေလသည္။

          ေနာက္ေတာ့ ဒကာမႀကီးက ခင္ဗ်ားထံ ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္ေပးရန္ သူတုိ႔သမီးကေလးကုိ စီစဥ္ခုိင္းသျဖင့္ ဒကာမကေလးက စီစဥ္ကာ ဆက္သြယ္ေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခင္ဗ်ားခရီးသြားေနသည္ႏွင့္ တုိးသျဖင့္၊ ခင္ဗ်ားဒကာမႏွင့္သာ စကားေျပာလုိက္ရသည္။မာေၾကာင္းသာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖင့္ သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳလုိက္ရေသးသည္။ခင္ဗ်ားဒကာမက ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူေအာင္ ဟင္းဖုန္းေဆာင္ထားပါလား ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မ ဝယ္ၿပီးပုိ႔လုိက္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေသးသည္။ ဟင္းဖုန္းဆုိသည္မွာ လက္ျဖင့္ ကုိင္ေျပာရေသာ တယ္လီဖုန္းဟု သိရေလရာ ေျခမႏွင့္ ညွပ္ေျပာရေသာ တယ္လီဖုန္းမ်ား ရွိေနေသးသလာ္းဟု ၾကားျဖတ္ ေတြးၾကည့္လုိက္မိေသးသည္။ ခင္ဗ်ားဒကာမ၏ ဒါနကုသလျပဳမွ်ျခင္းအတြက္ကား သာဓုေခၚရျပန္ပါသည္။ ခင္ဗ်ား ဒကာမကုိလည္း က်ဳပ္က အထုိက္အေလ်ာက္ ရွင္းျပလုိက္ရေသးသည္။က်ဳပ္တုိ႔မွာက ေတာဘုန္းႀကီးမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း အေၾကာင္းသင့္သျဖင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူ႕ထံမွ် တကူးတက ဖုန္းဆက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိသကဲ႕သုိ႔ မည္သူကမွလည္း က်ဳပ္တုိ႔ထံ တယ္လီဖုန္းဆက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိလွပါ။က်ဳပ္တုိ႔ ေက်ာင္းႀကီးမွာလည္း ေတာေက်ာင္းႀကီးသာျဖစ္၍ အပုိကိစၥထူးထူးျခားျခား လုပ္ေဆာင္ရန္ မရွိလွပါ။ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ၾကဳိးစားရာတြင္ ခုထိေတာ့ ဟင္းဖုန္းဆုိတာကေလး မရွိလည္း ျဖစ္ေလာက္ေနပါေသးသည္ဟု က်ဳပ္ေျပာလုိက္မိသည္။ ေျပာၿပီးကာမွ လြန္မ်ားသြားေလသလားမသိဟု သတိျဖစ္ရသည္။ ဒကာႀကီး ဦးလွၾကဳိင္ရွိစဥ္က ေျပာခဲ႔ဖူးသည္ကုိပင္ က်ဳပ္သတိရလုိက္မိေသးသည္။အသက္ႀကီးလာေတာ့ ကုိယ္ေျပာတဲ႔စကား လြန္မ်ား သြားေလသလားဟု ျပန္ေတြးရတတ္သည့္အေၾကာင္း။ က်ဳပ္ကေတာ့ စိတ္ထဲရွိသည္ကုိ ေျပာလုိက္မိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တရားေဟာေကာင္း၊ စကားေျပာေကာင္းေသာ ေခတ္ကုိယ္ေတာ္ကေလးမ်ားကဲ႔သုိ႔ မဟုတ္မူ၍ စကားအသြားအလာ အဆီအေငၚတည့္ကာ ဝင္ဆန္႔လွသည္မဟုတ္ပါ။ က်ဳပ္ကုိ အျပစ္ဆုိေသာ္ လက္ခံရပါမည္။ ခင္ဗ်ားဒကာမကျဖင့္ ထင္ေရာ့မည္။ သင္းတုိ႔ ကုိးကြယ္တဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတာင္ သင္တို႔ ေလမ်ဳိး ဟူ၍။ ဤသည္ကား လူတုိ႔သေဘာျဖစ္၍ အျပစ္မဆုိသာ။

          ၄င္းေနာက္တြင္ေသာ္ ပြဲစားႀကီးကေတာ္ႏွင့္ သမီးကေလးမ်ားက ရွင္းျပသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆုိေသာ အရာ၊ ထုိအရာကေလးႏွင့္ သုံးေသာ အင္တင္နက္ဆုိသည္မ်ား အေၾကာင္းလည္း သိရ၊ ၾကဳံရ၊ ၾကားရေလသည္။ အင္တင္နက္ ဆုိသည္ကား အေၾကာင္းစုံတုိ႔ ေပါင္းဆုံရာဟု ဆုိသည္။ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ဆက္သြယ္ရန္လည္း လြယ္လွဟုဆုိသည္။ က်ဳပ္တုိ႔ေက်ာင္းႀကီးမွာကား ခင္ဗ်ားလည္း သိသည့္အတုိင္း ေတာေက်ာင္းႀကီးသာ ျဖစ္၍ ဆက္သြယ္လုိေသာ္ ေက်ာင္းႀကီးေပၚကလွမ္းေအာ္ရုံျဖင့္ ၿပီးပါသည္။ ခရီးတာလွမ္းေသာ္  ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားကုိ အေျပးခုိင္းရုံပင္။ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕။ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ဆက္သြယ္လုိ႔ရတယ္ဟု ဒကာမကေလးက ရွင္းျပသည္။ က်ဳပ္အဖို႔ေတာ့ နားလည္ရန္ ခက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္ရပါသနည္းဆုိသည္ကုိသာ ပထ်ာျဖန္႔၍ တြင္တြင္ေတြးၾကည့္ေသာ္လည္း အေျဖမေပၚ။ ကမၻာႀကီးကုိ သူ႔ဒုကၡႏွင္ ့ သူ ရွိပါေစလား။ က်ဳပ္တုိ႔မွာက သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း က်င့္ၾကံေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပလိေဗာဒ ေၾကာင့္က်စရာမ်ား ပြားရန္ လုိမည္မထင္။ သံသရာဝဲဂယက္အတြက္ အရွည္အက်ယ္ျငိတြယ္ေနရမည့္ ကိစၥမ်ား မလုိ။ ဝီစီကိစၦာ မ်ားရမည္ကုိ မလုိ။ သိရွိရန္ လုိအပ္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ်ထက္ ပုိၿပီး သိရေလေသာ္ ဝီစိကိစၦာမ်ားရုံသာ ျဖစ္ေပေရာ့မည္။ ေၾကာင့္ၾကရရုံသာျဖစ္ေပေတာ့မည္။။ ပြဲစားႀကီးသမီး ဒကာမေလး ျပေသာ ကြန္ပ်ဴတာဆုိေသာ အရာသည္ လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ဆုိေသာ အရာသည္လည္းေကာင္း က်ဳပ္တုိ႔ေက်ာင္းတြင္ မရွိ။ ထိုထုိေသာ အရာမ်ဳိး မရွိ။ အင္တာနက္ႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ေျပာရလွ်င္ ဆြမ္းစားရုံ နံေဘးက  အလွဴပြဲလမ္းမ်ားအတြက္  က်င္းနက္နက္တူးထားေသာ အိမ္သာႏွစ္လုံးသာ ရွိသည္။ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ရယ္ေရာ့မည္။ က်ဳပ္ရွင္းျပပါမည္။ အရပ္တကာက လာသူအမ်ားသူငါ သုံးရန္ ထားေသာ အမ်ားသုံးအိမ္သာျဖစ္၍ က်င္းနက္နက္တူးထားရေသာေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔ဆီက ကာလသားမ်ားအေခၚေတာ့ အိမ္သာနက္ ျဖစ္သည္။ သာမန္ကု႗ီမ်ားကဲ႔သုိ႔ က်င္းက ခပ္တိမ္တိမ္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ က်ဳပ္တုိ႔ထံတြင္ အင္တာနက္ေတာ့ မရွိ၊ အိမ္သာနက္နက္သာ ရွိေပသည္။ အားလုံး စြန္႔ပစ္ထားသည္မ်ား ဆုံရာအရပ္ျဖစ္၍  အေၾကာင္းစုံတုိ႔ ေပါင္းဆုံျခင္းကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ အင္တာနက္ႏွင့္ အေဟာင္းစုံတုိ႔ ေပါင္းဆုံျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ အိမ္သာနက္တုိ႔မွ သေဘာခ်င္းေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ဟု က်ဳပ္ ဆင္ျခင္ၾကည့္လုိက္မိသည္။

          ၿမဳိ႕ေရာက္သည့္အခါတုိင္း ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတုိ႔၏ သေဘာကုိ ခရီးသြားဟန္လႊဲ ၾကဳံရသည့္အတုိင္း ၾကားရသည့္အတုိင္း မွတ္ရျပဳရျပန္သည္။ ပြဲစားႀကီးသမီး အႀကီးမႏွင့္ အငယ္မကေလးတုိ႔ စကားေျပာရာတြင္ ဝက္နက္စေတး၊ ဝက္နက္စေတးဟု မၾကာမၾကာ ပါတတ္သျဖင့္ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ အငယ္မကေလးက ဗုဒၵဟူးေန႔တုိင္း ဝက္အနက္ကုိ စေတးၾကသည္ေကာဟု သိရေပသည္။ သာဓုေခၚေကာင္းသည့္ ကိစၥမဟုတ္မူ၍ အသာၿငိမ္ေနလုိက္ရေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ေတာ့ ခ်မ္းသာလွသည္မဟုတ္။  သတၱဝါတစ္ခု ကံတစ္ခုေပကုိးဟု အေတြးကုိ နိဂုံးကမၸတ္ အဆုံးသတ္လုိက္ရေပသည္။ ဒကာႀကီး ေမာင္ျမင့္သန္းလာစဥ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ ေရာက္တတ္ရာရာ ေျပာၾကသည္မ်ားထဲက သူေျပာခဲ႔သည့္ အခ်ဳိ႕ကုိ သတိရလုိက္မိေပသည္။ ေတြ႔-ေတြ႔ကာမတၱ၊ ျမင္- ျမင္ကာမတၱ ဆုိတာက လူ႕ဘဝနဲ႔ မဆုိင္ခ်င္ေတာ့တဲ႔ လူေတြအတြက္။ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ေနရင္ စနစ္တက်ဆင္ျခင္ဖုိ႔ လုိတယ္။ မဆင္မျခင္ေနခ်င္ရင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႏြားလုိ႔သာ သေဘာထား။ ႏြားမ်ားဟာ မဆင္ျခင္ဘူး။ ခုိင္းတဲ႔အတုိင္း လုပ္တယ္။လူက ဆင္ျခင္ရတယ္။  ဆင္ျခင္တတ္ဖို႔လည္း အက်င့္လုပ္ေပးရတယ္။ အနည္းဆုံး ကုိယ့္မွာ ကုိယ္ပုိင္ဆင္ျခင္ၾကည့္တဲ႔ စနစ္ကေလးေတာ့ ရွိရမယ္တဲ႔။ ခင္ဗ်ားလည္း မွတ္မိေနဦးမည္ဟု ထင္သည္။ ထုိစဥ္က က်ဳပ္တုိ႔ သိခဲ႔ ၾကားခဲ႔ဖူးသည့္ မိဂပဒဝ႒ဥၨနနည္းအေၾကာင္းကုိ အေျခခံၿပီး အေနာက္တုိင္းက ေလာဂ်စ္ဆုိတာကုိ သူက ရွင္းျပခဲ႔ေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ က်ဳပ္လည္း က်ဳပ္၏ ဆင္ျခင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်ဳပ္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာ အေလ့ကေလး ျပဳရေပသည္။ ယခင္ကေသာ္ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား အတုိင္အေတာမ်ားၾကရာတြင္ အေၾကာင္းျခင္းရာ စုံေအာင္ နားေထာင္ရပါသည္။ ယခုေသာ္ က်ဳပ္ဘာသာ ဆင္ျခင္မိသည့္အတုိင္း တုိင္သူ တစ္ခ်က္၊ အတုိင္ခံရသူ ႏွစ္ခ်က္ အျပစ္ေပးေလရာ အတုိင္အေတာ အေတာ္နည္းသြားေတာ့သည္။ က်ဳပ္ ဆင္ေျခစနစ္ကုိ ေကာင္းလွၿပီဟု က်ဳပ္ မေျပာပါ။ က်ဳပ္ အတုိင္းအတာႏွင့္ က်ဳပ္ အဆင္ေျပသည္ဟူ၍ ဆိုခ်င္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

          ရံဖန္ရံခါ ၿမဳိ႕သုိ႔ ၾကြရာတြင္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အေတြ႕အၾကဳံရ ပညာရသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။ က်ဳပ္တုိ႔ရြာ က်ဳပ္တုိ႔ အရပ္ထဲတြင္မေတာ့ အရာရာ ငါ ဆရာျဖစ္၏။ ပကိဏ(ဏ)က လူ႔ဘဝဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း က်ဳပ္တုိ႔သိေသာ လူ႔ဘဝမွာ တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ခင္ဗ်ား ေျပာဖူးေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ရွိသည္။ စက္ဝိုင္းထဲက လူမ်ားအေၾကာင္းဟု က်ဳပ္ အမွတ္ထားမိသည္။ စက္ဝုိင္းထဲက လူေတြသည္ စက္ဝုိင္းထဲက အေၾကာင္းကုိသာ သိၾကသည္ ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေန႔ဆီကေသာ္ ပြဲစားႀကီးသမီးကေလးမ်ား စကားေျပာေနသည့္အထဲတြင္ စကားတစ္ခြန္း နာလုိက္ရေလသည္။ ပြဲစားႀကီး၏သမီး အၾကီးမေလးက အငယ္မကေလးကုိ ရွင္းျပရာတြင္ စက္ဝုိင္းရဲ႕ ရွိေနျခင္းဟာ အျပင္ဘက္ကလည္း သိနုိင္တယ္။ စက္ဝုိင္းအျဖစ္ သတ္ထာားတဲ႔ စည္းရုိးဟာ အထဲအတြက္ခ်ည္း မဟုတ္ဘူး။ အျပင္က အတြက္လည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ စက္ဝုိင္းအျဖစ္ သတ္ထားတဲ႔ စည္းရုိးဟာ အထဲေရာ အျပင္ေရာအတြက္ သိသာေအာင္ သတ္ထားတာ။ အထဲအတြက္ခ်ည္း မဟုတ္။ စည္းရုိးတုိင္းသည္ အတြင္းအျပင္ ႏွစ္ဘက္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား စကားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား က်ဳပ္အဖုိ႔ အေတာ္ နားဝင္သြားမိေသာ စကားျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားမွာ သူတုိ႔ဘာသာ ေျပာဆုိေနၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ဳပ္အတြက္ ေတြးစရာ အပုံခ်ည္း ရမိသည္။ အဓိကတစ္ခုမွာ က်ဳပ္တုိ႔သည္ စက္ဝုိင္း၏ အတြင္းတစ္ေနရာမွ ေနကာသာ ၾကည့္ႀက ျမင္ၾကတတ္သည္။က်ဳပ္တုိ႔ကုိယ္ က်ဳပ္တုိ႔ အေနအထားျခဳံ႕ကာ ေဘာင္ခတ္ ကန္႕သတ္ထားၾကေလသည္။ က်ဳပ္တုိ႔ မွန္သမွ် အမွန္ျဖစ္ၿပီး က်ဳပ္တုိ႔ မွန္သည္ဟု လက္ခံထားႀကသည္ႏွင့္ မတူေသာ အျခားလူတုိ႔၏ အမွန္ မွန္သမွ်တို႕ကုိ အယူမွားဟု ဆုိၾကသည္။ က်ဳပ္တုိ႔ဘာသာ မွန္ေနေသာ္လည္း အျပင္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ မွန္ခ်င္မွ မွန္မည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရေလသည္မွာ က်ဳပ္တုိ႔သည္ တျခားသူတုိ႔၏ ရွိေနျခင္းကုိ လက္မခံနုိင္၍ေလာဟု ခ်ိန္ဆေတြးၾကည့္စရာ ျဖစ္ေနေပၿပီ။  အကယ္၍ က်ဳပ္တုိ႔ ျမင္သလုိ ေတြးသလုိ မေတြးနုိင္ေသာ အျခားသူတုိ႔ကုိ အယူလြဲသည္ဟု ျမင္ေလေသာ္ က်ဳပ္တုိ႔ အျမင္ကုိယ္တုိင္က က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ငါ့စကား ႏြားရ ေျပာသလုိ ျဖစ္မေနေပဘူးလားဟု ျပန္ေတြးၾကည့္ရန္ပင္ လုိအပ္ေနေပဦးေတာ့မည္။ အေနာက္ဘက္ဆီက စစ္ေခါင္းေဆာင္ ငျခဳံေျပာသည္ကဲ႔သုိ႔ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူူ ဟူေသာ အျမင္မ်ဳိးပင္ မဟုတ္ပါ၏ေလာ။

          က်ဳပ္တုိ႔ အမ်ားစု လက္ခံထားၾကေသာ အျမင္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္နုိင္ျခင္းတြင္ အေျခခံထားသည္ဟု က်ဳပ္ျမင္မိသည္။ အျခားသူကုိ ရန္ဖက္ သတၱဳျပဳရန္ မဟုတ္။ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ထားနုိင္ရန္ အတြက္ အျခားသူတုိ႔၏ ရွိေနျခင္းကုိ လက္ခံထားရန္ လုိပါသည္။ အျခားသူတုိ႔၏ ရွိေနျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ နင္ပဲ ငဆ လုိက္ဆုိေနၾကရန္မွာ က်ဳပ္တုိ႔ အလုပ္ မဟုတ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ေက်ာင္းဝုိင္းႀကီးကုိပင္ ၾကည့္ဦးေတာ့။ က်ဳပ္ထဲတြင္ လူမ်ဳိးစုံ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဝင္ထြက္ သြားလာၾကေလသည္။ က်ဳပ္တုိ႔ ငယ္စဥ္က ဗိလတ္ျပန္ဆရာႀကီး ဆရာေဖဆုိသူက သူတုိ႔၏ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးအေၾကာင္း ေျပာရာတြင္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး ဆုိသည္မွာ  စာသင္တုိက္ႀကီးမ်ား ကဲ႔သုိ႔ ဝင္သူ ဝင္၊ ထြက္သူ ထြက္ႏွင့္ ပညာ ဆည္းပူးရာ အရပ္ဟု ေျပာခဲ႔ဖူးသည္။ ဒကာႀကီး ေမာင္ျမင့္သန္း ေက်ာင္းသား ဘဝဆီက သူတုိ႔ တကၠသုိလ္ဝင္းႀကီး ဆုိသည္ကုိ ရန္ကုန္ေရာက္ခုိက္ ဝင္ၾကည့္ခဲ႔ရဖူးသည္။ ဤတြင္မွ ဆရာေဖဆုိခဲ႔ေသာ စကားကုိ ပုိ၍ သေဘာေပါက္ရေလသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရန္ကုန္သုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အတူၾကြရာတြင္ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးကုိ ျပမည္ဟု စိတ္ကူးရွိေသာ္လည္း အထမေျမာက္ခဲ႔။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က အဝင္အထြက္ ပိတ္ထားသည္ဟူ သိရေလသည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးထဲသုိ႔ လူဝင္လူထြက္ မရွိေစရဟု အမိန္႔ထုတ္ထားေသာ ကာလႏွင့္ တုိးသျဖင့္ ျဖစ္သည္ ထုိစဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီးကပင္ ေျပာေသးသည္။ ငါတုိ႔က ဘုန္းႀကီးပဲ။ ဝင္ၾကည့္ရုံ ၾကည့္မွာ။ ဘာမွလုပ္မွာမွ မဟုတ္ဘဲဟု ေျပာရာ ဒကာႀကီး ေမာင္ျမင့္သန္းက အရွင္ဘုရား ဒီေနရာမွာေတာ့ ဘုန္းႀကီးလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက ေခါင္းတုံး တုံး သကၤန္း ဝတ္ထားတဲ႔ လူတစ္မ်ဳိးပဲလုိ႔ လက္ခံထားေလေတာ့ စ်ာန္ပ်ံနုိင္မွပဲ အတားအဆီး လြတ္ေတာ့မွာဟု ေလွ်ာက္သည္။ ထုိစဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီးက ျပဳံးရင္း ဟုတ္သေပါ့ကြာ  ဟု ဆုိခဲ႔သည္။ အျပန္လမ္းခရီးတြင္ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ေလသည္။ သူေျပာတာ ဟုတ္သကြဲ႕။ တုိ႔မ်ားမွာလည္း ေခါင္းတစ္လုံး အဆုံးခံ၊ သကၤန္းဝတ္ထားတယ္ ဆုိၿပီး လူေတာထဲမွာ သြားၿပီး အခြင့္အေရးေတာ့ မယူနုိင္ဘူး။ တုိ႔မ်ား ဝိနည္းဟာ သူတုိ႔ တေတြနဲ႔ မပတ္သတ္ေပတဲ႔ သူတုိ႔ ဥပေဒ ဆုိတာက တုိ႔နဲ႔ ပတ္သတ္ေနေသးတယ္ဟု ဆုိပါသည္။
         
          က်ဳပ္လည္း အမွတ္မထင္ အေတာ္ပင္ သတိတရား ရလုိက္သည္ဟု ဆုိရေပေတာ့မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ က်ဳပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသုိ႔ ဝင္ထြက္သြားလာေနေသာ စာျဖဴဆရာ ကုိျမဟန္ ေျပာဖူးေသာ စကားကုိ သတိရလုိက္မိသည္။ က်ဳပ္ကေတာ့ ဘုိေကကေလး အဆုံးမခံနုိင္ေတာ့ သူတုိ႔ ဥပေဒနဲ႔ ၾကည့္ေန၇ေတာ့တာပဲ ကုိယ္ေတာ္ဟု ဆုိေသာ စကားရပ္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေသာ္ က်ဳပ္တုိ႔သည္ လူ႕စည္းဝုိင္းအတြင္းတြင္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကုိ သုံးစြဲကာ လုပ္မည္ေလာဟုသည့္ အခ်က္မွာ အရွည္အက်ယ္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္စရာ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား.။ ေရွ႕နားဆီက က်ဳပ္ေရးလုိက္မိေသာ စက္ဝုိင္း၏ သေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားလည္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ က်ဳပ္တုိ႔မွာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း တည္းဟူေသာ စက္ဝုိင္းႀကီး အတြင္းမွ စက္ဝုိင္းငယ္ကေလး ျဖစ္ေနေသးသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး အျပင္မွ သီးျခားစက္ဝုိင္းႀကီး တစ္ခု မဟုတ္ေသး။ သီးျခား စက္ဝုိင္းႀကီး အတြင္းမွ က်ဳပ္တုိ႔ဟု ဆုိေလေသာ္ က်ဳပ္တုိ႔ အဖုိ႔ လူ႕ကိစၥ ျပီးရန္သာ ရွိေပေတာ့မည္။ လူ႔စည္းဝုိင္းႀကီးအတြင္း ေနေသာ္ က်ဳပ္တုိ႔ေနတတ္ဖုိ႔ လုိသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာစက က်ဳပ္တုိ႔ နယ္ဘက္ေက်းဘက္သုိ႔ ေရာက္လာၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေျပာခဲ႔ဖူးသည္။ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ လူ႔ကိစၥေတြ ဝင္ရွဳပ္ခ်င္ရင္ လူထြက္၊ လူေတြလုိ ရွာေဖြစား၊ ရုန္းကန္။ အခ်ိန္တန္လာကပ္တဲ႔ ဆြမ္းကုိ ထုိင္ေမွ်ာ္ၿပီး အခြင့္အေရး ယူမေနၾကနဲ႔ ဟူ၍။ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ က်ဳပ္တုိ႔ အတြက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္စရာေတြ အပုံႀကီး။ အရာရာကုိလည္း ဥေပကၡာ မျပဳနုိင္၊ ျပဳစရာမ်ားကလည္း အမ်ားပင္။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်ဳပ္တုိ႔ ငယ္ဆရာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိသုဒၶမိန္႔ဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္းရွိေလသည္။ တစ္ခါက ဆရာေတာ္ႀကီးအား အေၾကာင္းတစ္ခု တည္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဥေပကၡာျပဳတယ္ဆုိတာမ်ား လြယ္တယ္ထင္လုိ႔လား ေမာင္ဥာဏ္ ဟု ေမးခဲ႔ဖူးသည္။ ထုိအဆုံးအမကုိ က်ဳပ္မေမ့။ ကာလ ေဒသ ပေယာဂတြင္ တည္ေသာ ဆင္ျခင္မ်ားမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စည္းဝုိင္းအတြင္းတြင္ တည္ရွိေနေလရာ က်ဳပ္တုိ႔ကုိယ္ က်ဳပ္တုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေျပာခဲ႔ဖူးသည့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ပင္ လုိေနေပေသးသည္။
         
          က်ဳပ္လည္း စာေရးရင္း အေတာ္ပင္ ဇာခ်ဲ႕မိကုန္ၿပီ ထင္သည္။ ေရးရင္းအေၾကာင္းမွာ အခ်ိန္ရသျဖင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသိေပးလုိေသာ အေၾကာင္းလည္း ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ ယခင္က ခင္ဗ်ား ဒီကုိလာစဥ္က ေျပာလုိက္မိသည့္အတုိင္း တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ဘုရားပြဲႀကီးအၿပီးတြင္ မအူပင္သုိ႔ ၾကြသည့္အခါ ရန္ကုန္သုိ႔ ဝင္၍ ခင္ဗ်ားထံတြင္ တေထာက္တနား နားမည္၊ ဘုရာႀကီးလည္း ဖူးမည္ဟု ဆုိထားခဲ႔သည္မွာ မျဖစ္နုိင္ေတာ့သည့္အေၾကာင္း။ အေၾကာင္းမွာ မုံရြာသုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး ၾကြရန္ရွိသည့္ ကိစၥတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သက္ေတာ္ရြယ္ေတာ္ကုိ ေထာက္၍ ခရီးပန္းလြန္းမည္ စုိးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ သံဃာမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ မၾကြပါရန္ ဝုိင္းဝန္းကာ ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ယခုေနာက္ဆုံးအေျခအေနမွာ ဆရာေတာ္ႀကီး ကုိယ္စား က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ပင္ ၾကြရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍လည္း အခ်ိန္ရခိုက္ ဤစာကုိ ေရးလုိက္ရပါသည္။ အေၾကာင္းထူးမ်ားစြာ ရွိ၍ကား မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ရက စာေရးလုိက္ေစခ်င္ေသးသည္။ ခင္ဗ်ားက စာေရးေတာင္ အဂၤလိပ္အေရးပုိင္မင္းမ်ားလုိ တပည့္လက္သားကုိ ႏႈတ္တုိက္ခ်ေပးၿပီး အေရးခုိင္းတာဟု ဒကာႀကီး ေမာင္ျမင့္သန္းက ေျပာဖူးသည္။ က်ဳပ္အတြက္ေတာ့ မည္သုိ႔ေရးေရး က်ဳပ္ဆီေရာက္ျခင္းသာ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ပါသည္။
         
          ခင္ဗ်ားတုိ႔ တမိသားလုံးႏွင့္ တကြ ေမာင္ဝင္းေက်ာ္၊ ေမာင္အြယ္ပီး တုိ႔ကုိ ဘုန္းႀကီးက ေမတၱာပုိ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးပါေလ။

ဥာဏၰိႏၵ
သီရိပဝရ ဓမၼာစရိယ
တုိက္အုပ္။
ခုနစ္ရြာ ေျမာက္ဘက္
စာသင္တုိက္ေက်ာင္းႀကီး။

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...